Kotisivun Kotisivun

Protaphane
insulin human (rDNA)

HINNAT

100 IU/ml injektioneste, suspensio 5 x 3 ml säiliö

Tukkukauppa: 21,87 €
Jälleenmyynti: 33,49 €
Korvaus: 0,00 €

100 IU/ml injektioneste, suspensio 5 x 3 ml esitäytetty kynä

Tukkukauppa: 26,58 €
Jälleenmyynti: 40,49 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Protaphane InnoLet 100 IU/ml (kansainvälistä yksikköä/ml) injektioneste, suspensio, esitäytetty kynä

ihmisinsuliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Protaphane on injektioneste, suspensio. Sekoittamisen jälkeen nesteen on oltava tasaisen vaaleaa ja läpinäkymätöntä.

Pakkauskoot: 1, 5 tai 10 esitäytettyä kynää à 3 ml. Kaikkia pakkauksia ei välttämättä ole myynnissä. Vaalea ja läpinäkymätön vesisuspensio.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.


Lue tämän selosteen kääntöpuolelta kuinka InnoLet-kynää käytetään.

Käyttöohje: Kuinka Protaphane (injektioneste, suspensio) InnoLet -kynää käytetään


Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät InnoLet-kynääsi. Jos et noudata ohjeita huolellisesti, voit saada liian vähän tai liikaa insuliinia, mikä voi johtaa liian korkeaan tai liian matalaan verensokeritasoon.


InnoLet on helppokäyttöinen, kätevän kokoinen, esitäytetty insuliinikynä. Voit valita 1–50 yksikön annoksia yhden yksikön välein.

image

InnoLet on suunniteltu käytettäväksi enintään 8 mm:n pituisten, kertakäyttöisten NovoFine- tai NovoTwist-neulojen kanssa. Pidä varmuuden vuoksi aina mukanasi ylimääräinen annosteluväline ja insuliinia siltä varalta, että InnoLet-kynäsi katoaa tai vioittuu.


Painonuppi


Annos- valitsin


Annos- asteikko


Neulalokero


Asteikko, jäljellä oleva insuliini


Insuliinisäiliö Lasikuula


Kertakäyttöneula (esimerkki)


NeulaKynän suojus


Suojapaperi

Neulan sisempi suojus


Neulan suuri, ulompi suojus


Alkuvalmistelut


Tarkista InnoLet-kynän nimi ja värillinen etiketti varmistaaksesi, että se sisältää oikeantyyppistä insuliinia. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät useampaa kuin yhtä insuliinityyppiä. Jos otat vääräntyyppistä insuliinia, verensokeritasosi voi nousta tai laskea liikaa. Poista kynän suojus. Sekoittaminen on helpompaa, kun insuliini on lämmennyt huoneenlämpöiseksi.


Insuliinin sekoittaminen


Ennen jokaista pistosta:


4


image

Käytä aina uutta neulaa jokaista pistosta varten.

Poista ja hävitä neula aina jokaisen pistoksen jälkeen ja säilytä InnoLet ilman neulaa. Näin vähennät kontaminoitumisen, tulehdusten, insuliinin vuotamisen, tukkeutuneiden neulojen ja epätarkan annostuksen riskiä.


Tärkeää lisätietoa


Hoitajien on oltava erityisen varovaisia käsitellessään käytettyjä neuloja vähentääkseen neulanpistojen ja risti-infektion riskiä.


Hävitä käytetty InnoLet huolellisesti ilman neulaa.

Älä koskaan anna kynää tai neuloja kenenkään toisen käyttöön. Se voi johtaa risti-infektioon. Älä koskaan jaa kynääsi toisten ihmisten kanssa. Sinun lääkkeesi voi olla haitallista muiden

terveydelle.


Pidä aina InnoLet ja neulat poissa muiden, erityisesti lasten, ulottuvilta ja näkyviltä.


Kynän hoitaminen

InnoLet on suunniteltu toimimaan tarkasti ja varmasti. Sitä täytyy käsitellä huolellisesti. Jos se putoaa, vahingoittuu tai rikkoutuu, on riskinä insuliinin vuotaminen ulos. Se voi aiheuttaa epätarkan annostuksen, mikä voi johtaa liian korkeaan tai matalaan verensokeritasoon.


Voit puhdistaa InnoLet-kynäsi pyyhkimällä sitä desinfektiotyynyllä. Älä kasta kynää nesteeseen, äläkä pese tai voitele sitä. Se voi vaurioittaa mekanismia ja saattaa aiheuttaa epätarkan annostuksen, mikä voi johtaa liian korkeaan tai liian matalaan verensokeritasoon.

Älä täytä InnoLet-kynää uudelleen. Kun kynä on tyhjä, se pitää hävittää.