Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Rivastor
rivastigmine

HINNAT

4.6 mg / 24 tuntia depotlaastari 7

Tukkukauppa: 5,75 €
Jälleenmyynti: 9,17 €
Korvaus: 0,00 €

4.6 mg/24 tuntia depotlaastari 30

Tukkukauppa: 15,31 €
Jälleenmyynti: 23,75 €
Korvaus: 0,00 €

9.5 mg/24 tuntia depotlaastari 30

Tukkukauppa: 16,17 €
Jälleenmyynti: 25,03 €
Korvaus: 0,00 €

13,3 mg / 24 h depotlaastari 30

Tukkukauppa: 24,77 €
Jälleenmyynti: 37,80 €
Korvaus: 0,00 €

4.6 mg/24 tuntia depotlaastari 90

Tukkukauppa: 35,59 €
Jälleenmyynti: 53,87 €
Korvaus: 0,00 €

9.5 mg/24 tuntia depotlaastari 90

Tukkukauppa: 57,23 €
Jälleenmyynti: 84,79 €
Korvaus: 0,00 €

13.3 mg / 24 tuntia depotlaastari 90 (3 x 30)

Tukkukauppa: 71,71 €
Jälleenmyynti: 104,70 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausse loste: Tietoa käyttäjälle


Rivastor 4,6 mg/24 tuntia depotlaastari Rivastor 9,5 mg/24 tuntia depotlaastari


rivastigmiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Rivastor on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rivastor-depotlaastareita

 3. Miten Rivastor-depotlaastareita käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Rivastor-depotlaastarien säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Rivastor on ja mihin sitä käytetään


  Rivastor-depotlaastarien vaikuttava aine on rivastigmiini.


  Rivastigmiini kuuluu koliiniesteraasin estäjien lääkeryhmään. Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla tietyt hermosolut aivoissa kuolevat, mikä johtaa hermovälittäjäaine asetyylikoliinin (aine, joka edesauttaa solujen välistä kommunikaatiota) mataliin määriin. Rivastigmiini vaikuttaa estämällä asetyylikoliinia pilkkovia entsyymejä: asetyylikoliiniesteraasia ja butyryylikoliiniesteraasia. Estämällä näitä entsyymejä rivastigmiini nostaa asetyylikoliiniesteraasin määrää aivoissa, ja siten helpottaa Alzheimerin taudin oireita.


  Rivastor-depotlaastareita käytetään aikuispotilailla lievän tai keskivaikan Alzheimerin taudin hoitoon. Alzheimerin tauti on etenevä häiriö aivoissa, joka asteittain vaikuttaa muistiin, älyllisiin kykyihin ja käyttäytymiseen.


  Rivastigmiinia, jota Rivastor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Rivastor-depotlaastareita Älä käytä Rivastor-depotlaastareita

  • jos olet allerginen rivastigmiinille (Rivastor-depotlaastarien vaikuttavalle aineelle) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos olet aiemmin saanut allergisen reaktion jostakin samantyyppisestä lääkkeestä (karbamaattijohdannaisista).

  • jos sinulla ilmenee lääkelaastarin rajojen ulkopuolelle leviävä ihoreaktio, jos paikallinen ihoreaktio on voimakas (esim. jos saat rakkuloita, ihosi tulehdustila pahenee, ilmenee turvotusta) ja jos tällaiset oireet eivät lievene 48 tunnin kuluessa laastarin poistamisen jälkeen.

  Jos jokin näistä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi äläkä kiinnitä Rivastor-depotlaastaria.


  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Rivastor-depotlaastareita.

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen rytmihäiriöitä tai hidas sydämen syke.

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut oireileva mahahaava.

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut virtsaamisvaikeuksia.

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut kouristuskohtauksia.

  • jos sinulla on tai on aiemmin ollut astma tai jokin vaikea hengityselinsairaus.

  • jos sinulla esiintyy vapinaa.

  • jos olet hyvin laiha.

  • jos sinulla on ruuansulatuskanavan häiriöitä, kuten pahoinvointia, oksentelua tai ripulia. Saatat menettää liikaa nestettä elimistöstäsi (nestehukka) jos oksentelu tai ripuli kestää pitkään.

  • jos sinulla on maksan vajaatoiminta.

   Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärisi on ehkä seurattava tilaasi tavallista huolellisemmin niin kauan kuin käytät tätä lääkettä.


   Jos et ole käyttänyt depotlaastareita yli kolmeen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa.


   Lapset ja nuoret

   Ei ole asianmukaista käyttää Rivastor-valmistetta pediatrisille potilaille Alzheimerin tautiin.


   Muut lääkevalmisteet ja Rivastor

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.


   Rivastor saattaa vaikuttaa antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksiin. Näitä lääkkeitä käytetään vatsakramppien tai kouristusten lievittämiseen (esim. disyklomiini), Parkinsonin taudin hoitoon (amantadiini) tai matkapahoinvoinnin ehkäisyyn (difenhydramiini, skopolamiini, meklotsiini).


   Rivastor-depotlaastaria ei saa käyttää samanaikaisesti metoklopramidin kanssa (lääke, jota käytetään pahoinvoinnin ja oksentelun lieventämiseen tai ehkäisyyn). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia kuten raajojen jäykkyyttä ja käsien tärinää.


   Jos joudut leikkaukseen Rivastor-depotlaastarihoidon aikana, kerro lääkärille, että käytät Rivastor- depotlaastareita, koska ne saattavat voimistaa joidenkin lihasrelaksanttien vaikutuksia nukutuksen aikana.


   Varovaisuutta tulee noudattaa kun Rivastor-depotlaastaria käytetään yhdessä beetasalpaajien kanssa (lääkkeet, kuten atenololi, joita käytetään kohonneen verenpaineen, sepelvaltimotaudin tai muiden sydänsairauksien hoitoon). Näiden kahden lääkkeen yhteiskäyttö voi aiheuttaa ongelmia kuten sydämensykkeen hidastumista (bradykardia) johtaen pyörtymiseen tai tajunnan menettämiseen.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Jos olet raskaana, Rivastor-depotlaastarien hyötyjä ja syntymättömään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä on punnittava keskenään. Rivastor-depotlaastareita ei saa käyttää raskauden aikana, ellei käyttö ole selvästi välttämätöntä.


   Älä imetä Rivastor-depotlaastarihoidon aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Lääkärisi kertoo sinulle, voitko sairaudestasi huolimatta ajaa autoa ja käyttää koneita turvallisesti. Rivastor-depotlaastarit saattavat aiheuttaa pyörtymistä tai vaikeaa sekavuutta. Jos sinua heikottaa tai tunnet olosi sekavaksi, et saa ajaa autoa, käyttää koneita etkä tehdä mitään muutakaan tarkkaavaisuutta vaativaa.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Miten Rivastor-depotlaastareita käytetään


  Käytä Rivastor-depotlaastareita juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta, jos olet epävarma.


  TÄRKEÄÄ:

  • Poista edellinen depotlaastari ennen YHDEN uuden depotlaastarin kiinnittämistä.

  • Vain yksi depotlaastari päivässä.

  • Älä leikkaa depotlaastaria osiin.

  • Paina depotlaastaria tiukasti kämmennellä ihoon vähintään 30 sekunnin ajan.


   Hoidon aloittaminen

   Lääkärisi kertoo sinulle, mikä Rivastor-depotlaastarivahvuus sopii sinulle parhaiten.

  • Hoito aloitetaan yleensä Rivastor 4,6 mg/24 tuntia depotlaastareilla.

  • Suositeltu tavanomainen vuorokausiannos on Rivastor 9,5 mg/24 tuntia. Jos annos on hyvin siedetty, hoitava lääkäri voi harkita annoksen nostamista tasolle 13,3 mg/24 h. (Annostusta 13,3 mg/24 h ei voi toteuttaa tällä valmisteella. Jos sairaustilan hoito edellyttää kyseistä vahvuutta, on käytettävä sellaista rivastigmiinivalmistetta, josta 13,3 mg/24 h:n depotlaastari on saatavana.)

  • Käytä vain yhtä depotlaastaria kerrallaan ja vaihda se uuteen 24 tunnin kuluttua. Lääkärisi voi muuttaa annosta hoidon aikana ja räätälöidä sen yksilöllisiä tarpeitasi vastaavaksi.


  Jos et ole käyttänyt depotlaastareita yli kolmeen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa. Depotlaastareiden käyttöä voidaan jatkaa samalla annoksella, jos hoito ei ole keskeytynyt pidemmäksi kuin kolmen päivän ajaksi. Muussa tapauksessa lääkäri aloittaa hoidon uudelleen annoksella 4,6 mg/24 h.


  Rivastor-depotlaastaria voidaan käyttää yhtä aikaa ruuan, juoman ja alkoholin kanssa.


  Mihin Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään

  • Ennen kuin kiinnität laastarin varmista, että ihosi on puhdas, kuiva ja karvaton, iholla ei ole puuteria, öljyä, kosteusvoidetta tai mitään muutakaan voidetta, joka saattaisi heikentää laastarin tarttumista ihoosi, iholla ei ole haavoja, ihottumaa, eikä iho ole ärtynyt.

   • Poista varovasti aikaisemmat laastarit ennen uuden kiinnittämistä. Käyttämällä useampaa kuin yhtä laastaria kerrallaan, kehosi saattaa altistua liian suurelle määrälle lääkettä, mikä voi olla vaarallista.

   • Kiinnitä YKSI depotlaastari päivässä VAIN YHTEEN mahdollisista kohdista seuraavien kaavioiden mukaan:

    • vasen olkavarsi tai oikea olkavarsi

    • ylärintakehän vasen tai oikea puoli (ei rintaan)

    • yläselän vasen tai oikea puoli

    • alaselän vasen tai oikea puoli


  24 tunnin välein irrota edellinen depotlaastari ennen YHDEN uuden depotlaastarin laittamista VAIN YHTEEN seuraavista mahdollisista kohdista.

  image

  Kun vaihdat depotlaastarin, sinun on irrotettava edellisen päivän laastari ennen uuden depotlaastarin kiinnittämistä jollekin toiselle ihoalueelle (esim. yhtenä päivänä kehon oikealle puolelle ja seuraavana kehon vasemmalle puolelle, tai yhtenä päivänä yläselkään ja seuraavana alaselkään). Älä kiinnitä samalle ihoalueelle uutta depotlaastaria 14 päivään.


  Miten Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään

  image

  Rivastor-depotlaastarit ovat ihoon kiinnitettäviä ohuita, kellanruskeita muovilaastareita. Depotlaastarit on pakattu sinetöityyn annospussiin, joka suojaa laastaria kiinnityshetkeen asti. Älä avaa annospussia tai poista depotlaastaria pussista ennen kuin olet valmis kiinnittämään laastarin.


  Irrota aikaisemmin kiinnitetty depotlaastari varovasti ennen uuden laastarin kiinnittämistä.

  Hoitoa ensi kertaa aloittavat potilaat, ja potilaat, jotka aloittavat rivastigmiinihoidon uudelleen keskeytyksen jälkeen, olkaa hyvä ja aloittakaa toisesta kuvasta.


  image

  Depotlaastari on pakattu sinetöityyn annospussiin. Avaa pussi vasta, kun olet valmis kiinnittämään laastarin.

  Leikkaa pussi kummankin saksimerkin kohdalta, mutta ei merkittyä viivaa pidemmälle. Repäise pussi auki. Älä leikkaa koko pussin pituudelta, jotta et vahingoita laastaria.


  Poista laastari pussista.

  Poista päällyskalvo ihonväriseltä puolelta laastaria ja hävitä se.


  image

  Depotlaastarin liimapintaa peittää suojakalvo.

  Vedä suojakalvon toinen puoli irti. Älä koske depotlaastarin liimapintaan sormin.


  image

  Paina depotlaastarin liimapinta ylä- tai alaselkään, olkavarteen tai rintakehään, ja irrota sitten myös suojakalvon toinen puoli.


  image

  Paina depotlaastari kämmenellä napakasti paikoilleen vähintään 30 sekunnin ajan varmistaen, että sen reunat kiinnittyvät hyvin.


  Voit merkitä depotlaastariin ohuella kuulakärkikynällä esim. kiinnityspäivän, jos siitä on sinulle apua.


  Depotlaastarin annetaan olla iholla, kunnes se vaihdetaan uuteen. Kokeile uusia kiinnityskohtia kun vaihdat depotlaastarin, ja etsi omasta mielestäsi parhaat kiinnityskohdat, joissa vaatteet eivät hankaa depotlaastaria.


  Miten Rivastor-depotlaastarisi irrotetaan

  Tartu varovasti depotlaastarin reunaan ja vedä se hitaasti pois iholta. Jos ihon pintaan jää liimajälkiä, kostuta alue varovasti lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai käytä vauvaöljyä liiman poistamiseen. Alkoholia tai muita liuottavia aineita (kynsilakan poistoaine tai muu liuotin) ei saa käyttää

  Pese kätesi saippualla ja lämpimällä vedellä depotlaastarin irrottamisen jälkeen. Jos tapahtuu silmäkontakti tai silmät punoittavat depotlaastarien käsittelyn jälkeen, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ja ota yhteys lääkäriin, mikäli oireet eivät helpotu.


  Voiko Rivastor-depotlaastareitasi käyttää kylvyn tai uimisen aikana tai aurinkoisella säällä

  • Kylpemisellä, uimisella tai suihkussa käymisellä ei pitäisi olla vaikutusta depotlaastariin. Varmista kuitenkin, ettei depotlaastari irtoa näiden toimien aikana.

  • Älä altista depotlaastaria ulkoisille lämmönlähteille (esim. kirkas auringonvalo, sauna, solarium) pitkäksi aikaa.


  Entä jos depotlaastarisi irtoaa

  Jos depotlaastari irtoaa, kiinnitä uusi laastari loppupäivän ajaksi ja vaihda se seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan.


  Milloin Rivastor-depotlaastarisi kiinnitetään ja miten kauan sitä pidetään

  • Sinun on kiinnitettävä uusi depotlaastari joka päivä, mieluiten aina samaan aikaan päivästä, jotta hyötyisit hoidosta.

  • Käytä vain yhtä Rivastor-depotlaastaria kerrallaan ja vaihda se uuteen 24 tunnin kuluttua.


  Jos käytät enemmän Rivastor-depotlaastareita kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos kiinnität vahingossa useamman kuin yhden depotlaastarin, irrota kaikki laastarit iholtasi ja kerro lääkärille, että olet vahingossa käyttänyt useita depotlaastareita samanaikaisesti. Saatat tarvita lääkärin apua. Muutamat henkilöt, jotka ovat vahingossa ottaneet liian paljon rivastigmiinia, ovat saaneet pahoinvointia, oksentelua, ripulia, korkeaa verenpainetta ja hallusinaatioita. Myös sydämen harvalyöntisyyttä ja pyörtymistä saattaa esiintyä.


  Jos unohdat käyttää Rivastor-depotlaastareita

  Jos huomaat, että olet unohtanut kiinnittää depotlaastarin, kiinnitä uusi laastari välittömästi. Voit kiinnittää seuraavan depotlaastarin seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan. Älä kiinnitä kahta depotlaastaria kerralla korvataksesi unohtamasi laastarin.


  Jos lopetat Rivastor-depotlaastarien käytön

  Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos lopetat depotlaastarien käytön.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, Rivastor-depotlaastaritkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Haittavaikutuksia voi esiintyä yleisemmin lääkehoidon alussa tai kun annosta suurennetaan. Haittavaikutukset häviävät yleensä vähitellen, kun elimistö tottuu lääkkeeseen.


  Jos huomaat jonkin seuraavista haittavaikutuksista (jotka voivat olla vakavia), ota laastari pois ja kerro asiasta heti lääkärille:


  Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • ruokahaluttomuus

  • huimaus

  • kiihtyneisyys tai uneliaisuus

  • virtsanpidätyskyvyttämyys


   Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • sydämen rytmihäiriöt, kuten sykkeen hidastuminen

  • aistiharhat (hallusinaatiot)

  • mahahaava

  • nestehukka (liiallinen nesteen menetys)

  • yliaktiivisuus (levottomuus)

  • aggressiivisuus


   Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta)

  • kaatuminen


   Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • käsivarsien tai jalkojen jäykkyys

  • käsien vapina


   Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • allerginen reaktio laastarin käyttökohdassa, esim. rakkuloita tai ihotulehdus

  • Parkinsonin taudin oireet, kuten lihasjäykkyys ja liikevaikeudet, voivat pahentua

  • haimatulehdus, jonka oireita ovat kova ylävatsakipu ja usein pahoinvointi tai oksentelu

  • sydämen rytmihäiriöt

  • korkea verenpaine

  • kouristuskohtaukset

  • maksan toimintahäiriöt (ihon ja silmien keltaisuus, virtsan epänormaali tummuminen tai selittämätön pahoinvointi, oksentelu, väsymys ja ruokahaluttomuus)

  • muutokset maksan toimintakokeissa

  • levottomuus

  • painajaiset

  Jos huomaat jonkin edellä mainituista haittavaikutuksista, ota laastari pois ja kerro asiasta heti lääkärille.


  Muita rivastigmiinikapselien tai -oraaliliuoksen käytön yhteydessä esiintyneitä haittavaikutuksia, joita voi esiintyä myös laastaria käytettäessä:


  Yleiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • lisääntynyt syljen eritys

  • ruokahaluttomuus

  • levottomuus

  • yleinen huonovointisuus

  • vapina tai sekavuus

  • lisääntynyt hikoilu


   Melko harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • epäsäännöllinen sydämen syke (esim. nopea sydämen syke)

  • univaikeudet

  • kaatuminen


   Harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • kouristuskohtaukset

  • pohjukaissuolihaava

  • rasitusrintakipu


   Hyvin harvinaiset (saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • korkea verenpaine

  • haimatulehdus, jonka merkkejä ovat kova ylävatsakipu ja usein pahoinvointi tai oksentelu

  • ruuansulatuskanavan verenvuoto eli veriulosteet tai verioksennukset

  • aistiharhat (hallusinaatiot)

  • raju oksentelu, joka voi aiheuttaa ruokatorven (esofagus) repeämän


   Haittavaikutuks is ta ilmoittamine n

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Rivastor-depotlaastarien säilyttäminen


  • Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  • Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja annospussissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  • Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

  • Poista depotlaastari annospussista vasta juuri ennen käyttöä.

  • Älä käytä depotlaastaria, jos se on vaurioitunut tai siihen on kajottu.

  • Kun olet irrottanut depotlaastarin, taita se kahtia liimapinnat sisäänpäin, ja purista liimapinnat yhteen. Laita käytetty depotlaastari takaisin annospussiin ja hävitä se siten, että lapset eivät pääse siihen käsiksi. Depotlaastarin irrotettuasi älä kosketa sormilla silmiäsi vaan pese kädet vedellä ja saippualla. Jos asuinyhteisösi hävittää talousjätteet polttamalla, voit hävittää depotlaastarit talousjätteiden mukana. Palauta käytetyt depotlaastarit apteekkiin mieluiten alkuperäispakkauksessaan.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Rivastor sisältää


Depotlaastarit on yksittäispakattu annospusseihin. Saatavana on 7 tai 30 yksittäispakattua depotlaastaria sisältäviä pakkauksia sekä 60 tai 90 yksittäispakattua depotlaastaria sisältäviä monipakkauksia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Luye Pharma AG Am Windfeld 35

83714 Miesbach Saksa


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta saa myyntiluvan haltijalta: +358 10 4261.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 2.10.2017