Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Betoptic S
betaxolol

HINNAT

5 mg/ml silmätipat, liuos 5 ml

Tukkukauppa: 3,33 €
Jälleenmyynti: 5,31 €
Korvaus: 0,00 €

2.5 mg/ml silmätipat, suspensio 5 ml

Tukkukauppa: 3,33 €
Jälleenmyynti: 5,31 €
Korvaus: 0,00 €

2.5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus 60 x 0.25 ml

Tukkukauppa: 9,59 €
Jälleenmyynti: 15,26 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Be toptic S 2,5 mg/ml silmätipat, suspensio, kerta-annospakkaus

betaksololi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Betoptic S on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Betoptic S -valmistetta

 3. Miten Betoptic S -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Betoptic S -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Be toptic S on ja mihin sitä käyte tään


  Betoptic S 2,5 mg/ml silmätippasuspensio sisältää vaikuttavana aineena betaksololia, joka kuuluu selektiivisten beetasalpaajien lääkeryhmään. Lääke laskee silmänpainetta vähentämällä silmän etuosassa kiertävän nesteen tuotantoa.


  Betoptic S -valmistetta käytetään avokulmaglaukooman (kohonnut silmänpaine) hoitoon.

  Se vaikuttaa vain vähän tai ei ollenkaan näöntarkkuuteen ja mustuaisen (pupillin) kokoon. Lääkkeen vaikutus alkaa yleensä puolen tunnin kuluessa tippojen annostelusta silmään (silmiin).

  Silmänpainetta alentava vaikutus on suurimmillaan parin tunnin kuluttua ja kestää noin 12 tuntia. Paine saattaa vakiintua vasta kuukauden hoidon jälkeen.

  Betoptic S -silmätippoja käytetään joskus yhdessä muiden glaukoomalääkkeiden kanssa.


  Betaksololia, jota Betoptic S sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Betoptic S -valmistetta Älä käytä Be toptic S -valmistetta

  • jos olet allerginen betaksololille, beetasalpaajille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  • jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut hengitystieongelmia, kuten astma, vaikea pitkäaikainen ahtauttava keuhkoputkitulehdus (vakava keuhkosairaus, joka saattaa aiheuttaa vinkuvaa hengitystä, hengitysvaikeutta ja/tai pitkäkestoista yskää)

  • jos sinulla on hidas syke, sydämen vajaatoiminta tai rytmihäiriöitä.

   Varoitukse t ja varotoime t

  • Käytä Betoptic S -valmistetta vain silmään/silmiin.

   Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Betoptic S -valmistetta. Ennen kuin käytät Betoptic S -valmistetta, kerro lääkärille, jos sinulla on tai on aikaisemmin ollut

  • sepelvaltimotauti (oireet saattavat sisältää rintakipua tai puristavaa tunnetta rinnassa, hengenahdistusta

   tai tukehtumisen tunnetta), sydämen vajaatoiminta, alhainen verenpaine

  • häiriöitä sydämensykkeessä, kuten sydämen harvalyöntisyyttä

  • hengitysongelmia, astma tai keuhkoahtaumatauti

  • ääreisvaltimotauti, (kuten Raynaud’n tauti tai oireyhtymä)

  • sokeritauti, koska betaksololi saattaa peittää matalasta verensokerista johtuvat oireet

  • kilpirauhasen liikatoiminta, koska betaksololi saattaa peittää sen oireet

  • sarveiskalvosairaus, koska Betoptic S saattaa aiheuttaa kuivasilmäisyyttä.


  Jos sinulle on tehty glaukoomaleikkaus, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Betoptic S

  -valmistetta.


  Kerro lääkärille ennen nukutusta tai puudutusta, että käytät Betoptic S -valmistetta, koska betaksololi saattaa muuttaa joidenkin anestesialääkkeiden vaikutusta nukutuksen aikana.


  Ilmoita hoitavalle lääkärille ennen lääkkeen käyttöä

  • Jos sinulla on heikentynyt aivojen verenkierto.

  • Jos sinulla on hoitamaton feokromosytooma (lisämunuaisydinkasvain)

  • Jos veren happamuusarvot ovat liian korkeat.

  • Jos sinulla on myasthenia gravis eli krooninen lihasheikkoustauti.

  • Jos sinulla on aiemmin esiintynyt paikallisia tai vaikeita allergisia reaktioita, saatat reagoida herkemmin erilaisiin allergeeneihin. Jos saat vaikean allergisen reaktion (ihottuma, silmien punoitus ja kutina, kuume, nielun, kielen tai kasvojen turpoaminen) Betoptic S -valmisteen käytön aikana mistä tahansa syystä, keskeytä hoito välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Adrenaliinihoito ei välttämättä tehoa niin hyvin kuin pitäisi. Kerro siksi lääkärille, että käytät Betoptic S -valmistetta, jos sinulle määrätään muita hoitoja.

  • Jos käytät piilolinssejä. Tätä tuotetta ei pidä käyttää piilolinssejä käytettäessä.

  • Jos käytät muita lääkkeitä. Lue myös kohta ” Muut lääkevalmisteet ja Betoptic S”.


   Muut lääkevalmisteet ja Betoptic S

   Betoptic S voi vaikuttaa haitallisesti muiden lääkkeiden tehoon, joita käytät, tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Betoptic S -valmisteen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon. Kerro lääkärille, jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen, diabeteslääkkeen tai masennuslääkkeen (kuten fentiatsiinin) käytön. Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


   Jos käytät muita silmätippoja ja silmävoiteita, valmisteiden annon välillä on oltava vähintään 5 minuutin aikaväli. Silmävoiteet annostellaan viimeiseksi.


   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Älä käytä Betoptic S –valmistetta, jos olet raskaana, ellei lääkäri pidä sitä välttämättömänä. Älä käytä Betoptic S –valmistetta, jos imetät. Betaksololi saattaa päästä äidinmaitoon.

   Kysy lääkäriltä neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä rintaruokinnan aikana.

   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Näkö saattaa hämärtyä joksikin aikaa Betoptic S -valmisteen käytön jälkeen. Älä aja äläkä käytä koneita ennen kuin näkösi on taas kirkastunut.


 3. Mite n Betoptic S -valmistetta käytetään


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri määrittää annoksen potilaskohtaisesti.


  Suosite ltu annos on

  Aikuiset, mukaan lukien iäkkäät potilaat, lapset ja nuoret Annos on 1 tippa kaksi kertaa päivässä hoidettavaan silmään.


  Käytä Betoptic S -valmistetta vain silmiin.


  Miten Betoptic S -kerta-annospakkausta käytetään:


  image image image image


  1 2 3 4


  1. Pese kätesi ja istu peilin eteen.

  2. Revi foliopussi auki ja ota viiden säiliön liuska pois pakkauksesta.

  3. Pidä kiinni liuskasta niin, että sen pitkä litteä pää on ylimpänä, ja vedä sitä itseäsi kohti pitäen samalla kiinni muista säiliöistä. Säiliö on napsautettava irti kohdasta, josta se on kiinni muissa säiliöistä (kuva 1).

  4. Laita muut kuin juuri irrottamasi säiliö takaisin foliopussiin.

  5. Ravista säiliötä hyvin ennen käyttöä.

  6. Pidä kiinni irrotetun säiliön pitkästä litteästä päästä peukalollasi ja etusormellasi ja avaa se kääntämällä säiliön toista päätä (kuva 2).

  7. Kallista päätä taaksepäin. Vedä puhtaalla sormella alaluomea alaspäin, kunnes silmäluomen ja

   silmän väliin muodostuu ”tasku”. Tippa tipautetaan tähän taskuun.

  8. Pidä säiliötä niin, että sen avattu pää on alaspäin.

  9. Vie pullon kärki lähelle silmää. Käytä tarvittaessa peiliä apuna.

  10. Älä kosketa kärjellä silmää tai silmäluomea, niitä ympäröiviä alueita tai muita pintoja, sillä niistä voi siirtyä taudinaiheuttajia silmätippoihin.

  11. Purista säiliötä kevyesti ja tiputa yksi tippa Betoptic S -silmätippoja kerrallaan (kuva 3).

  12. Kun olet käyttänyt Betoptic S -valmistetta, sulje silmä ja paina sormella nenänpuoleista silmäkulmaa kahden minuutin ajan (kuva 4). Tämä estää Betoptic S -valmistetta pääsemästä muualle kehoon.

  13. Jos käytät Betoptic S -silmätippoja molempiin silmiin, toista samat vaiheet toiselle silmälle samaa säiliötä käyttämällä.

  14. Hävitä säiliö ja mahdollisesti yli jäänyt suspensio välittömästi käytön jälkeen.


   Jos tippa ei osu silmään, yritä uudelleen.

   Jos käytät myös muita silmätippoja tai silmävoiteita, pidä ainakin 5 minuutin tauko Betoptic S -silmätippojen ja muiden lääkkeiden käytön välissä. Silmävoiteet on annosteltava viimeisenä.


   Jos käytät enemmän Betoptic S -valmistetta kuin sinun pitäisi, huuhtele kaikki lääke pois silmästä lämpimällä vedellä. Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi. Älä tämän jälkeen tiputa tippoja ennen seuraavaa, ohjeenmukaista annosta.


   Lopeta Betoptic S -valmisteen käyttö ja keskustele lääkärisi kanssa, jos sinulla ilmenee seuraavia oireita: liian hidas syke, matala verenpaine, hengitys- tai sydänoireita.


   Jos annostelet silmään liian monta tippaa, huuhtele silmä lämpimällä vedellä. Mahdollisen yliannostuksen oireita ovat verenpaineen aleneminen, sydämen vajaatoiminta ja hengitysvaikeus.


   Jos unohdat käyttää Be toptic S -valmistetta, jatka ottamalla seuraava annos ohjeen mukaisesti. Jos seuraavan annoksen aika on pian, jätä unohtunut annos kokonaan väliin ja jatka seuraavalla annoksella normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


   Jos lopetat Betoptic S -valmisteen käytön

   Älä lopeta tämän lääkkeen käyttämistä ennenaikaisesti, vaikka oireesi olisivatkin hävinneet. Jos lopetat lääkkeen käyttämisen liian pian, oireesi voivat palata.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Voit jatkaa silmätippojen käyttöä, elleivät haittavaikutukset ole vakavia. Jos olet huolissasi, niin kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Älä lopeta Betoptic S -silmätippojen käyttöä keskustelematta lääkärin kanssa.


  Alla listattujen haittavaikutusten esiintyvyys on määritetty käyttäen seuraavia sääntöjä: Hyvin yleinen (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä)

  Yleinen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä)

  Melko harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta) Harvinainen (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta)

  Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin) Silmässäsi/silmissäsi voi esiintyä joitakin seuraavista reaktioista tai ne kaikki:

  Hyvin yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä useammalla kuin 1 potilaalla 10:stä): epämukava tunne silmässä


  Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä): näön sumentuminen, lisääntynyt kyyneleiden tuotanto


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): silmän pinnan tulehtuminen, johon voi liittyä silmän pinnan vaurioituminen, sidekalvon tulehdus, silmän ärsytys, silmän kutina ja punoitus, silmäkipu, silmän turvotus, silmän kuivuus, silmäluomen tulehdus tai rupeutuminen, vuotavat silmät, näön heikkeneminen, valonarkuus, silmien väsyminen, silmäluomen nykäykset, sidekalvosairaus, silmäluomen häiriöt

  Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta): linssin sumentuminen, epänormaali näkökyky


  Tuntematon: silmäluomien punoitus


  Seuraavia haittavaikutuksia voi esiintyä kehon muissa osissa:


  Yleiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 10:stä): päänsärky


  Melko harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 100:sta): kohonnut tai alentunut syke, astma, hengenahdistus, pahoinvointi, nenän sisäosien tulehdus


  Harvinaiset haittavaikutukset (saattaa esiintyä enintään 1 potilaalla 1 000:sta): pyörtyminen, epämiellyttävä maku, yskä, ihotulehdus, ihottuma, vuotava nenä, matala verenpaine, ahdistus, vähentynyt seksuaalinen halukkuus


  Tuntematon: epäsäännöllinen syke, huimaus, turvotus silmien ympärillä, hiustenlähtö, yleinen heikkous, allergia, unihäiriöt (unettomuus), masennus


  Kuten muut paikallisesti annettavat silmälääkkeet, betaksololi imeytyy verenkiertoon. Tämä saattaa aiheuttaa samanlaisia haittavaikutuksia, kuin suonensisäisesti annettavilla ja/tai suun kautta otettavilla beetasalpaajilla. Haittavaikutusten esiintyminen silmään annettavilla beetasalpaajilla on harvinaisempaa kuin esim. suun kautta otettavilla tai suonensisäisesti annettavilla beetasalpaajilla. Alla listatut haittavaikutukset pitävät sisällään eri silmään annettavilla beetasalpaajilla havaitut haitat:


  Yleiset allergiset reaktiot mukaan lukien ihonalainen turvotus, jota voi esiintyä kasvoissa tai raajoissa ja joka voi tukkia hengitystiet ja saattaa aiheuttaa nielemis- tai hengitysvaikeuksia, nokkosihottuma tai kutiava ihottuma, paikallinen tai laaja-alainen ihottuma, kutina, vakava ja yllättävä henkeä uhkaava allerginen reaktio.


  Alhainen verensokeri.


  Unettomuus, painajaiset, muistinmenetys.


  Pyörtyminen, aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriö, myasthenia gravis (lihasheikkoussairaus) oireiden lisääntyminen, huimaus, epätavalliset tuntemukset kuten pistely ja päänsärky.


  Silmä-ärsytyksen oireet (esim. polte, kirvely, kutina, kyynelehtiminen, punoitus), luomitulehdus, sarveiskalvotulehdus, hämärtynyt näkö ja verkkokalvonalaisen verisuonia sisältävän kerroksen irtauma filtroivan silmäleikkauksen jälkeen, mikä saattaa aiheuttaa näköhäiriöitä, sarveiskalvon tuntoherkkyyden aleneminen, kuivat silmät, sarveiskalvon haavauma (silmämunan etuosan vaurio), riippuluomi (silmä pysyy puoliummessa), kahtena näkeminen.


  Hidas sydämensyke, rintakipu, sydämentykytys, turvotus (nesteen kertyminen), sydämen rytmin tai sykenopeuden muutokset, sydämen vajaatoiminta (sydänsairaus, jossa esiintyy hengästymistä ja jalkojen turpoamista nesteen kertymisen takia), tietyn tyyppisiä rytmihäiriöitä, sydänkohtaus, sydämen vajaatoiminta.


  Alhainen verenpaine, Raynaudin ilmiö, kylmät kädet ja jalat.


  Keuhkoputkien supistus (etupäässä potilailla, joilla on keuhkoputkia ahtauttava sairaus), hengenahdistus, yskä.


  Makuhäiriö, pahoinvointi, ruuansulatushäiriö, ripuli, kuiva suu, vatsakipu, oksentaminen.


  Hiustenlähtö, hopeanhohtoisen valkea ihottuma (psoriaasin kaltainen ihottuma) tai psoriaasin pahentuminen, ihottuma.


  Lihassärky, joka ei johdu liikunnasta.


  Seksuaalinen toimintahäiriö, alentunut sukupuolinen halu Lihasheikkous/väsymys.

  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Be toptic S -valmisteen säilyttämine n

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 25°C.

  Ei saa jäätyä.

  Herkkä valolle. Säilytä alkuperäispakkauksessa.


  Hävitä kerta-annospakkaus heti käytön jälkeen.

  Käyttämättä jääneet kerta-annospakkaukset on hävitettävä 7 vuorokauden kuluttua foliopussin avaamisesta.


  Älä käytä Betoptic S -valmistetta etiketissä, foliopussissa ja ulkopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (merkitty "EXP"). Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Be toptic S sisältää

natriumhydroksidi (happamuuden säätöön) ja puhdistettu vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Betoptic S on valkoinen tai vaalean kellertävä suspensio, joka toimitetaan 0,25 ml:n kerta- annospakkauksissa.

Viisi kerta-annospakkausta foliopussissa. Pakkauskoko: 60 x 0,25 ml.


Myyntiluvan haltija Immedica Pharma AB Norrtullsgatan 15

SE-11329 Stockholm

Ruotsi


Valmistaja

S.A. Alcon-Couvreur N.V. Rijksweg 14

2870 Puurs Belgia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.02.2022