Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Leflunomide STADA
leflunomide

HINNAT

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 49,46 €
Jälleenmyynti: 74,11 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Leflunomide STADA 20 mg table tti, kalvopäällysteinen

leflunomidi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Kerro lääkärille, jos sinulla on tuntemattomasta syystä johtuvaa kroonista ripulia. Lääkäri saattaa määrätä sinulle lisäkokeita diagnoosin tekemiseksi.


Leflunomide Stada voi joskus aiheuttaa sinulle vereen, maksaan, keuhkoihin tai käsien ja jalkojen hermoihin kohdistuvia vaivoja. Lääke voi myös aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita (mukaan lukien lääkkeen aiheuttama yleisoireinen eosinifiilinen oireyhtymä (DRESS), tai lisätä vakavien infektioiden riskiä. Lisätietoja näistä löytyy tämän pakkausselosteen kohdasta 4 (Mahdolliset haittavaikutukset).

DRESS ilmenee aluksi flunssan kaltaisina oireina ja kasvojen alueen ihottumana, myöhempiä oireita ovat laaja-alainen ihottuma, johon liittyy korkea kuume, verikokeissa todettavat suurentuneet maksaentsyymiarvot, tietyn tyyppisten valkosolujen (eosinofiilien) määrän kasvu ja suurentuneet imusolmukkeet.


Lääkäri tulee pyytämään sinua käymään verikokeissa säännöllisin välein sekä ennen hoidon aloittamista että sen aikana. Näiden kokeiden tarkoituksena on seurata verisolujesi määrää ja maksasi toimintaa. Lisäksi lääkäri tulee tarkistuttamaan verenpaineesi säännöllisin välein Leflunomide Stada - hoidon aikana, sillä tämä lääke saattaa johtaa verenpaineen kohoamiseen.


Lapset ja nuoret

Leflunomide Stada -valmiste en käyttöä lapsille ja alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella.


Muut lääkevalmisteet ja Leflunomide Stada

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


On erityisen tärkeää, että muistat mainita, jos käytät:


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Valmistajat

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Saksa Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36, 1190 Wien, Itävalta, Eurogenerics N.V., Heizel Esplanade B22, B-1020 Brussels, Belgia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 29.10.2021