Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Ursosan
ursodeoxycholic acid

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Ursosan 500 mg kalvopäällysteinen table tti

ursodeoksikoolihappo


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Keskustele lääkärin kanssa kaikista edellä mainituista tiloista, myös mikäli sinulla ollut aiemmin jokin näistä sairauksista.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Ursosan-valmistetta.


Lääkäri tutkii maksasi toiminnan säännöllisesti neljän viikon välein ensimmäisten kolmen hoitokuukauden aikana. Tämän jälkeen maksan toimintaa seurataan kolmen kuukauden välein.


Kun lääkettä käytetään sappikivien liuottamiseen, lääkäri määrää sappirakon kuvauksen ensimmäisten 6–10 hoitokuukauden kuluttua.


Jos otat Ursosan-valmistetta sappikivien liuottamiseen, kerro lääkärille, jos käytät estrogeenihormoneja sisältäviä lääkkeitä, koska nämä lääkkeet stimuloivat sappikivien muodostumista.


Käytettäessä lääkettä PBC:n hoitoon oireet voivat joissain harvoissa tapauksissa pahentua hoidon alussa. Jos näin käy, keskustele lääkärisi kanssa alkuperäisen annoksen pienentämisestä.


Kerro lääkärillesi välittömästi, jos sinulla esiintyy ripulia, sillä tämä voi vaatia annoksen pienentämistä tai hoidon lopettamista.


Lapset

Ursosan ei sovellu alle 6-vuotiaille lapsille kalvopäällysteisen tabletin vahvuuden ja farmaseuttisen muodon takia.


Muut lääkevalmisteet ja Ursosan

Kerro lääkärille, jos otat tai käytät myös lääkkeitä, joissa on seuraavia vaikuttavia aineita. Näiden lääkkeiden vaikutus voi muuttua:


Ursosan-valmisteen te ho voi heikentyä, kun sitä käytetään seuraavien lääkkeiden kanssa:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ursosan on lähes valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jonka molemmilla puolilla on jakouurre, pituus 17 mm ja leveys 9 mm. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Kalvopäällysteiset tabletit on pakattu PVC-PVDC/Al-läpipainopakkauksiin pahvikotelossa. Ursosan on saatavilla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 tai 100 tabletin pakkauksissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

PRO.MED.CS Praha a.s.

Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Tšekki


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Belgia Ursosan 500 mg comprimés pelliculés

Eesti Ursosan

Hollanti Ursonorm 500 mg

Irlanti Proursan 500 mg film-coated tablets

Latvia Ursosan 500 mg apvalkotās tabletes

Liettua Ursonorm 500 mg plėvele dengtos tabletės

Luxemburg Ursosan 500 mg

Slovenia Ursosan 500 mg filmsko obložene tablete

Suomi Ursosan 500 mg

Yhdistynyt kuningaskunta Ursonorm 500 mg film-coated tablets


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 21.06.2022.