Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Amoxicillin Mylan
amoxicillin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Amoxicillin Mylan 750 mg kalvopäällysteiset tabletit

amoksisilliini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

image


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Amoxicillin Mylan on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amoxicillin Mylan -valmistetta

 3. Miten Amoxicillin Mylan -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Amoxicillin Mylan -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Amoxicillin Mylan on ja mihin sitä käytetään Mitä Amoxicillin Mylan on

  Amoxicillin Mylan on antibiootti. Vaikuttava aine on amoksisilliini. Se kuuluu penisilliinien lääkeaineryhmään.


  Mihin Amoxicillin Mylan -valmistetta käytetään

  Amoxicillin Mylan -valmistetta käytetään eri puolilla elimistöä esiintyvien bakteeri- infektioiden hoitoon. Amoxicillin Mylan -valmistetta voidaan käyttää myös mahahaavan hoitoon yhdessä muiden lääkkeiden kanssa.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Amoxicillin Mylan -valmistetta Älä ota Amoxicillin Mylan -valmistetta

  • jos olet allerginen amoksisilliinille, penisilliinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • jos olet joskus saanut allergisen reaktion mistä tahansa antibiootista. Tällainen reaktio voi olla ihottuma tai kasvojen tai kurkun turvotus.


  Älä ota Amoxicillin Mylan -valmistetta, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoxicillin Mylan -valmistetta.


  Varoitukset ja varotoimet

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoxicillin Mylan

  -valmistetta, jos:

  • sairastat rauhaskuumetta (kuume, kurkkukipu, turvonneet rauhaset ja äärimmäinen väsymys)

  • sinulla on munuaisongelmia

  • virtsaaminen ei ole säännöllistä.

  Ellet ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Amoxicillin Mylan -tabletteja.


  Veri- ja virtsakokeet

  Jos sinulle tehdään:

  • virtsakokeita (glukoosin määritys) tai verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi

  • estriolikokeita (käytetään raskauden aikana tarkistamaan, kehittyykö sikiö normaalisti)

  • kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, että käytät Amoxicillin Mylan -valmistetta.

  Tämä sen vuoksi, että Amoxicillin Mylan -valmiste voi vaikuttaa näiden kokeiden tuloksiin.


  Muut lääkevalmisteet ja Amoxicillin Mylan

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


  • Jos käytät allopurinolia (kihtilääke) yhtä aikaa Amoxicillin Mylan -valmisteen kanssa, todennäköisyys saada allerginen ihoreaktio voi suurentua.

  • Jos käytät probenesidiä (kihtilääke), lääkäri saattaa päättää muuttaa Amoxicillin Mylan

   -annosta.

  • Jos käytät verenohennuslääkkeitä (kuten varfariinia), ylimääräiset verikokeet saattavat olla tarpeen.

  • Jos käytät muita antibiootteja (kuten tetrasykliiniä), Amoxicillin Mylan -valmisteen teho saattaa heikentyä.

  • Jos käytät metotreksaattia (käytetään syövän ja vaikean psoriaasin hoitoon), Amoxicillin Mylan voi lisätä haittavaikutusten esiintymistä.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Amoxicillin Mylan voi aiheuttaa haittavaikutuksia, joiden oireet (kuten esim. allergiset reaktiot, huimaus ja kouristukset) saattavat heikentää ajokykyäsi. Älä aja tai käytä koneita, ellet voi hyvin.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana.

   Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Amoxicillin Mylan sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per tabletti eli sen voidaan sanoa

   olevan ”natriumiton”.


 3. Miten Amoxicillin Mylan -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  • Niele tabletti veden kanssa.

  • Ota annokset tasaisin välein vuorokauden aikana siten, että annosten välissä on vähintään 4 tuntia.

  • Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.

  Tavanomainen annos on:


  Alle 40 kg painavat lapset

  Kaikki annokset perustuvat lapsen painoon kilogrammoina.

  • Lääkäri määrää, kuinka paljon Amoxicillin Mylan -tabletteja lapselle pitää antaa.

  • Tavanomainen annos on 40–90 mg painokiloa kohti vuorokaudessa, ja se annetaan jaettuna kahteen tai kolmeen annokseen.

  • Suurin suositeltu annos on 100 mg painokiloa kohti vuorokaudessa.


   Aikuiset, iäkkäät potilaat ja vähintään 40 kg painavat lapset

   Tavanomainen Amoxicillin Mylan -annos on 250–500 mg kolme kertaa vuorokaudessa tai 750 mg – 1 g 12 tunnin välein infektion vaikeusasteesta ja tyypistä riippuen.

  • Vaikeat infektiot: 750 mg – 1 g kolme kertaa vuorokaudessa.

  • Virtsatieinfektio: 3 g kahdesti päivässä yhden päivän ajan.

  • Lymen tauti (puutiaisten levittämä infektio): yksittäinen erythema migrans eli vaeltava punoitus (varhaisvaihe – punainen tai vaaleanpunainen pyöreä ihottuma-alue): enintään 4 g vuorokaudessa. Yleisoireita (myöhäisvaihe – oireet ovat vakavampia tai tauti on yleistynyt elimistöön): enintään 6 g vuorokaudessa.

  • Mahahaavat: yksi 750 mg:n annos tai yksi 1 g:n annos kaksi kertaa vuorokaudessa 7 vuorokauden ajan yhdessä muiden antibioottien ja lääkkeiden kanssa mahahaavan hoitoon.

  • Sydäntulehdusten ehkäisy leikkausten aikana: annos vaihtelee leikkaustyypistä riippuen. Myös muita lääkkeitä voidaan antaa samanaikaisesti. Lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja voi kertoa tästä tarkemmin.

  • Suurin suositeltu annos on 6 g vuorokaudessa.


  Munuaisongelmat

  Jos sinulla on munuaisten toimintaan liittyviä ongelmia, sinulle saatetaan määrätä normaalia pienempiä annoksia.


  Jos otat enemmän Amoxicillin Mylan -valmistetta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Liian suuri Amoxicillin Mylan -annos voi aiheuttaa mahaärsytystä (pahoinvointia, oksentelua tai ripulia) tai kidevirtsaisuutta, jonka oireita voivat olla samea virtsa tai virtsaamisvaikeudet.


  Jos unohdat ottaa Amoxicillin Mylan -valmistetta

  • Jos unohdat ottaa annoksen, ota se heti kun muistat sen.

  • Älä ota seuraavaa annosta liian aikaisin. Odota noin 4 tuntia ennen kuin otat seuraavan annoksen.

  • Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen.


   Kuinka pitkään Amoxicillin Mylan -tabletteja otetaan

  • Jatka Amoxicillin Mylan -tablettien käyttöä niin kauan kuin lääkäri on määrännyt, vaikka olosi tuntuisi paremmalta. Tarvitset jokaisen annoksen, jotta tulehduksesi paranee. Jos elimistöön jää bakteereja lääkekuurin jälkeen, tulehdus saattaa uusiutua.

  • Jos tunnet itsesi sairaaksi vielä, kun olet lopettanut hoidon, ota uudelleen yhteyttä lääkäriin.


  Pitkään jatkuva Amoxicillin Mylan -hoito saattaa johtaa hiivasieni-infektion kehittymiseen limakalvoille tai kosteille ihoalueille, joka voi aiheuttaa arkuutta, kutinaa ja valkovuotoa. Kerro lääkärille, jos näin tapahtuu.

  Jos saat Amoxicillin Mylan -hoitoa pitkään, lääkäri saattaa määrätä ylimääräisiä munuaisten ja maksan toimintakokeita ja verikokeita näiden normaalin toiminnan tarkistamiseksi.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Lopeta Amoxicillin Mylan -valmisteen käyttö ja hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos havaitset jonkin seuraavista vakavista haittavaikutuksista – saatat tarvita kiireellistä hoitoa:


  Hyvin harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla 10 000:sta):

  • allergiset reaktiot, joiden oireita voivat olla: ihon kutina tai ihottuma, kasvojen, huulten, kielen tai kehon turpoaminen tai hengitysvaikeudet. Nämä oireet voivat olla vakavia, ja joissakin tapauksissa ne ovat johtaneet kuolemaan.

  • ihottuma tai hyvin pienet litteät pyöreät punaiset täplät ihon alla tai mustelmat. Tämä johtuu allergisen reaktion aiheuttamasta verisuonten seinämien tulehdusreaktiosta. Siihen voi liittyä myös nivelkipua (niveltulehdus) ja munuaisten toimintahäiriöitä.

  • viivästynyt allerginen reaktio voi ilmaantua yleensä 7–12 vuorokauden kuluttua Amoxicillin Mylan -tablettien ottamisesta. Sen oireita voivat olla: ihottumat, kuume, nivelkivut ja suurentuneet imusolmukkeet, erityisesti kainaloissa.

  • ihoreaktio, josta käytetään nimitystä erythema multiforme (eli monimuotoinen punavihoittuma). Siihen liittyviä oireita voivat olla: kutiavat violetinpunaiset läiskät iholla, erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa, nokkosihottumaa muistuttavat koholla olevat turvonneet ihoalueet, aristavat alueet suun, silmien ja sukuelinten limakalvoilla. Myös kuumetta ja voimakasta väsymystä saattaa esiintyä.

  • muita vaikeita ihoreaktioita voivat olla: ihon värimuutokset, kyhmyt ihon alla, rakkulat, märkärakkulat, ihon kuoriutuminen, punoitus, kipu, kutina, hilseily. Näihin oireisiin voi liittyä kuumetta, päänsärkyä ja särkyjä eri puolilla kehoa.

  • flunssan kaltaiset oireet ja ihottuma, kuume, rauhasten turvotus ja epänormaalit verikokeiden tulokset (mukaan lukien lisääntynyt valkosolujen määrä (eosinofilia) ja maksaentsyymien määrä) (lääkkeeseen liittyvä yleisoireinen eosinofiilinen reaktio (DRESS)).

  • kuume, vilunväristykset, kurkkukipu tai muut infektion merkit tai alttius mustelmien muodostumiselle. Nämä voivat olla merkki verisoluihin liittyvistä ongelmista.

  • paksusuolitulehdus, johon liittyy ripulia (toisinaan veristä ripulia), kipua ja kuumetta

  • vakavia maksaan kohdistuvia haittavaikutuksia voi esiintyä. Niitä esiintyy pääasiassa pitkään hoitoa saaneilla potilailla, miehillä ja iäkkäillä potilailla. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla esiintyy:

   • vaikeaa ripulia, johon liittyy verenvuotoa

   • rakkuloita, punoitusta tai mustelmia iholla

   • virtsan tummumista ja vaaleampia ulosteita

   • ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta (keltatauti). Katso jäljempää myös anemiaa koskevat tiedot, sillä anemiakin voi aiheuttaa keltaisuutta.

    Näitä voi esiintyä lääkkeen käytön aikana tai jopa useita viikkoja sen jälkeen.


    Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintyvyyden arviointiin):

    • Jarisch–Herxheimerin reaktio, joka ilmenee Amoxicillin Mylan -hoidon aikana Lymen taudin hoidossa ja joka aiheuttaa kuumetta, vilunväristyksiä, päänsärkyä, lihaskipua ja ihottumaa

    • Aivokalvontulehdus (aseptinen meningiitti).

    Lopeta lääkkeen käyttö ja ota heti yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy jokin edellä mainittu oire.


    Joskus voi ilmaantua lievempiä ihoreaktioita, kuten:

  • lievästi kutiavaa ihottumaa (pyöreitä, vaaleanpunaisia tai punaisia läiskiä), nokkosihottumaa muistuttavia turvonneita alueita kyynärvarsissa, jaloissa, kämmenissä, käsissä tai jalkaterissä. Tämä on melko harvinaista (voi esiintyä alle yhdellä potilaalla sadasta).


  Keskustele lääkärin kanssa, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, sillä tällöin Amoxicillin Mylan -hoito on lopetettava.


  Muut mahdolliset haittavaikutukset ovat:

  Yleiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla 10:stä):

  • ihottuma

  • pahoinvointi

  • ripuli.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla 100:sta):

  • oksentelu.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä alle 1 potilaalla 10 000:sta):

  • hiivasieni-infektio (emättimessä, suussa tai ihopoimuissa). Voit saada hoitoa hiivasieni- infektioon lääkäriltä tai apteekista.

  • munuaisongelmat

  • kouristuskohtaukset (kouristukset). Näitä on esiintynyt suuria annoksia saaneilla potilailla tai potilailla, joilla on munuaisongelmia.

  • huimaus

  • yliaktiivisuus

  • kidevirtsaisuus, joka voi aiheuttaa virtsan sameutta, virtsaamisvaikeuksia tai kipua virtsatessa. Juo riittävästi nesteitä vähentääksesi näiden oireiden riskiä.

  • kieli voi muuttua keltaiseksi, ruskeaksi tai mustaksi, ja sen pinta saattaa näyttää karvaiselta

  • tietyntyyppinen anemia, joka johtuu punasolujen liiallisesta hajoamisesta. Oireita ovat: väsymys, päänsärky, hengenahdistus, huimaus, kalpeus ja ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus.

  • alhainen valkosolujen määrä

  • alhainen veren hyytymiseen osallistuvien solujen määrä

  • veren hyytyminen voi kestää normaalia kauemmin. Saatat huomata sen, jos sinulla on nenäverenvuotoa tai saat haavan.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA

 5. Amoxicillin Mylan -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Läpipainopakkaus: Säilytä alle 25 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa.

  Purkki: Säilytä alle 30 C. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.


  Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Amoxicillin Mylan sisältää

  • Vaikuttava aine on amoksisilliini. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää amoksisilliinitrihydraattia määrän, joka vastaa 750 mg amoksisilliinia.

  • Muut aineet ovat: magnesiumstearaatti, povidoni, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), mikrokiteinen selluloosa. Päällyste: talkki, hypromelloosi, titaanidioksidi (E171).


  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

  Pitkänomainen, soikea, jakouurteellinen, valkoinen tai lähes valkoinen kalvopäällysteinen tabletti.


  Pakkauskoot:

  Läpipainopakkaus: 14 tai 20 tablettia.

  Purkki: 15 tai 20 tablettia.


  Myyntiluvan haltija

  Mylan AB, PL 23033, 104 35 Tukholma, Ruotsi.


  Valmistaja

  Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10, A-6250 Kundl, Itävalta.


  Tämä pakkausseloste tarkistettu viimeksi 23.3.2021.

  image

  Yleisohjeita antibioottien käytöstä


  Antibiootteja käytetään bakteerien aiheuttamien infektioiden hoitoon. Ne eivät tehoa virusten aiheuttamiin infektioihin.


  Joskus antibioottikuuri ei tehoa bakteerien aiheuttamaan infektioon. Yleisimpiä syitä hoidon tehottomuuteen on se, että infektion aiheuttaneet bakteerit ovat vastustuskykyisiä eli resistenttejä käytetylle antibiootille. Siksi ne eivät kuole, vaan voivat jopa lisääntyä antibioottihoidosta huolimatta.


  Bakteerit voivat muuttua resistenteiksi antibiooteille monista eri syistä. Antibioottien huolellinen käyttö auttaa vähentämään bakteerien muuttumista resistenteiksi antibiooteille.


  Kun lääkäri määrää antibioottikuurin, se on tarkoitettu vain tämänhetkisen sairautesi hoitoon. Seuraavien ohjeiden noudattaminen auttaa ehkäisemään sellaisten resistenttien bakteerien kehittymistä, jotka heikentävät antibioottihoidon tehoa.


  1. On erittäin tärkeää, että otat antibiootteja oikeina annoksina, oikeisiin aikoihin ja niin pitkään kuin lääkäri on määrännyt. Lue ohjeet lääkepakkaukseen kiinnitetystä lipukkeesta, ja ellet ymmärrä niitä, pyydä lääkäriä tai apteekkihenkilökuntaa selittämään ne.

  2. Älä ota antibioottia, ellei sitä ole määrätty nimenomaan sinulle ja käytä antibioottia vain sen infektion hoitoon, johon se on määrätty.

  3. Älä ota antibiootteja, jotka on määrätty jollekin toiselle, vaikka hänellä olisikin samanlainen infektio kuin sinulla.

  4. Älä anna sinulle määrättyjä antibiootteja kenellekään muulle.

  5. Jos sinulle jää antibiootteja lääkärin määräämän antibioottikuurin jälkeen, vie jäljelle jääneet antibiootit apteekkiin, jossa ne hävitetään asianmukaisesti.