Kotisivun Kotisivun

Trisekvens
norethisterone and estrogen

HINNAT

tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 4,56 €
Jälleenmyynti: 7,28 €
Korvaus: 0,00 €


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Trisekvens kalvopäällysteiset table tit

estradioli/noretisteroniasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Kalvopäällysteiset tabletit ovat pyöreitä, halkaisijaltaan 6 mm. Sinisiin tabletteihin on kaiverrettu NOVO 280. Valkoisiin tabletteihin on kaiverrettu NOVO 281. Punaisiin tabletteihin on kaiverrettu NOVO 282.

Jokainen 28 tabletin päivyrirasia sisältää 12 sinistä tablettia, 10 valkoista tablettia ja 6 punaista tablettia.


Pakkauskoot:

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.7.2022


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean (Finnish Medicines Agency) kotisivuilta: www.fimea.fi

KÄYTTÖOHJEET


Kuinka päivyrirasiaa käyte tään


1. Päiväosoittimen asettamine n

Kierrä keskimmäistä levyä kunnes oikea viikonpäivä on muovisen kielekkeen kohdalla.


image

2. Ensimmäisen table tin ottaminen

Katkaise muovinen kieleke ja ota ensimmäinen tabletti ulos rasiasta.


image


3. Table ttie n päivittäine n ottaminen

Seuraavana päivänä kierrä läpinäkyvää levyä myötäpäivään päivä kerrallaan nuolen osoittamaan suuntaan. Ota ulos seuraava tabletti. Muista ottaa vain 1 tabletti kerran päivässä. Läpinäkyvää levyä voi kiertää e teenpäin vasta sen jälkeen, kun table tti on poistettu aukosta.

image