Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Combigan
timolol, combinations

HINNAT

2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos 5 ml

Tukkukauppa: 9,93 €
Jälleenmyynti: 15,76 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos 3 x 5 ml

Tukkukauppa: 29,78 €
Jälleenmyynti: 45,23 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle COMBIGAN® 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos

brimonidiinitartraatti ja timololimaleaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Muita fosfaatteja sisältävien silmätippojen ilmoitettuja haittavaikutuksia:

Kalsiumin kertymistä sarveiskalvoon on raportoitu hyvin harvoin käytettäessä fosfaattia sisältäviä silmätippoja niille potilaille, jolla on merkittävästi vaurioituneet sarveiskalvot.


Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

wwwsivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA


 1. COMBIGANIN säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Pidä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Käytä vain yhtä pulloa kerrallaan.

  Älä käytä tätä lääkettä pullon etiketissä ja pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP/Käyt. viim.) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Sinun on hävitettävä pullo neljän viikon kuluttua sen ensimmäisestä avaamisesta, vaikka tippoja olisi vielä jäljellä. Näin voit välttää infektiot. Jotta muistaisit toimia näin, kirjoita ulkopakkaukseen sille varattuun paikkaan muistiin se päivämäärä, jolloin avasit pullon ensimmäisen kerran.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 2. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä COMBIGAN sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

COMBIGAN on kirkas, vihertävän keltainen silmätippaliuos kierrekorkillisessa muovipullossa. Jokainen pullo on täytetty puoliksi ja sisältää 5 ml liuosta. Pakkauksissa on joko 1 tai 3 pulloa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija

AbbVie Oy Veturitie 11 T 132

00520 Helsinki Suomi


Valmistaja

Allergan Pharmaceuticals Ireland, Castlebar Road,

Westport, Co Mayo, Irlanti


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Itävalta

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Belgia

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml oogdruppels,

oplossing

Tšekki

Комбиган 2 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи, разтвор

Bulgaria

Комбиган 2 mg/ml + 5 mg/ml капки за очи,

разтвор

Tšekin tasavalta

COMBIGAN 2mg/ml + 5 mg/ml oční kapky,

roztok

Kroatia

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml kapi za oko, otopina

Tanska

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml øjendråber,

opløsning

Viro

Combigan, 2 mg/5 mg/ml silmatilgad, lahus

Suomi

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos

Ranska

COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Saksa

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml Augentropfen

Kreikka

COMBIGAN οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα, (0,2

+ 0,5)%

Unkari

COMBIGAN 2 mg/ml+5 mg/ml oldatos

szemcsepp

Islanti

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml augndropar, lausn

Irlanti

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution

Italia

COMBIGAN 2 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione

Latvia

Combigan 2 mg/5 mg/ml acu pilieni, šķīdums

Liettua

Combigan 2 mg/5 mg/ml akių lašai (tirpalas)

Luxemburg

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml, collyre en solution

Alankomaat

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing

Norja

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml øyedråper, oppløsning

Puola

Combigan krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml + 5

mg/ml

Portugali

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml colírio, solução

Romania

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml picături oftalmice,

soluţie


Slovakia

COMBIGAN® 2 mg/ml + 5 mg/ml očná

roztoková instilácia

Slovenia

COMBIGAN® 2 mg/ml + 5 mg/ml kapljice za oko, raztopina

Espanja

Combigan 2mg/ml + 5 mg/ml colirio en solución

Ruotsi

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml ögondroppar, lösning

Iso-Britannia

Combigan 2 mg/ml + 5 mg/ml eye drops, solution


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 11.11.2021