Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Tidimaz
timolol, combinations

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Tidimaz 20 mg/ml + 5 mg/ml silmätipat, liuos


dortsolamidi/timololi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Jos olet epävarma, voitko käyttää tätä lääkettä, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Tidimaz-valmistetta.

Kerro lääkärille kaikista sairauksista, myös silmäsairauksista, joita sinulla on tai on aikaisemmin ollut, varsinkin jos sinulla on:


Tidimaz ei ole tutkittu piilolinssejä käyttävillä potilailla. Jos käytät pehmeitä piilolinssejä, keskustele lääkärisi kanssa ennen kuin käytät Tidimaz.


Lapset

Tidimaz-valmisteen käytöstä imeväisille ja lapsille on vain vähän tietoa.


Iäkkäät

Tutkimuksissa tämän lääkkeen on todettu vaikuttavan ikääntyneissä potilaissa samalla tavoin kuin nuoremmissa.


Käyttö maksan vajaatoimintaa sairastaville potilaille

Kerro lääkärille kaikista maksasairauksista , joita sinulla on tai on aikaisemmin ollut.


Muut lääkevalmisteet ja Tidimaz

Tidimaz voi vaikuttaa haitallisesti muiden käyttämiesi lääkkeiden tehoon tai muut lääkkeet voivat vaikuttaa haitallisesti Tidimaz-valmisteen tehoon, mukaan lukien muut silmätipat glaukooman hoitoon.


Kerro lääkärille, jos käytät tai olet aloittamassa verenpainelääkkeen, sydänlääkkeen tai diabeteslääkkeen käytön.

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät:


Raskaus ja imetys,

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Käyttö raskauden aikana

Älä käytä Tidimaz-valmistetta.


Käyttö imetyksen aikana

Älä käytä Tidimaz-valmistetta, jos imetät. Timololi saattaa erittyä rintamaitoon.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Tutkimuksia tämän lääkkeen vaikutuksista ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn ei ole tehty.Tidimaz- valmisteen käyttöön liittyy haittavaikutuksia, kuten näön hämärtymistä, jotka voivat vaikuttaa ajokykyysi ja/tai kykyysi käyttää koneita.

Älä aja äläkä käytä koneita, ennen kuin tunnet olosi hyväksi tai näet selvästi.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  1. Mite n Tidimaz-valmistetta käytetään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Lääkäri päättää sopivan annostuksen ja hoidon keston.


Suositeltu annos on yksi tippa hoidettavaan silmään aamuin illoin.


Jos käytät tätä lääkettä yhdessä muiden silmätippojen kanssa, eri lääkkeiden annostusvälin on oltava vähintään 10 minuuttia. Silmävoiteet tulee antaa viimeisenä.


Älä muuta lääkkeesi annosta neuvottelematta lääkärin kanssa.


Varo koskettamasta pullon kärjellä silmää tai silmiä ympäröivää aluetta. Pullon kärkeen voi tarttua bakteereja, jotka voivat aiheuttaa silmätulehduksen ja mahdollisesti edelleen vakavan silmävaurion, jopa näön menetyksen. Valmisteen likaantumisen välttämiseksi pese kätesi ennen tämän lääkkeen käyttämistä, äläkä kosketa pullon kärjellä mihinkään. Jos epäilet, että lääkkeesi on voinut likaantua tai jos saat silmätulehduksen, ota heti yhteys lääkäriin keskustellaksesi siitä, voiko tätä tiputinpulloa edelleen käyttää.


Ennen silmätippojen tiputtamista:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Tidimaz on kirkas, väritön tai lähes väritön, hiukan viskoosi liuos.

Tätä lääkettä on saatavana valkoisissa LDPE-pulloissa, joissa on moniannos HDPE-tiputin, jossa on silikoniventtiili ja peukaloinnilta suojattu HDPE-kierrekorkki, sekä pahvilaatikko.


Pakkauskoot: 1 pullo x 5 ml, 3 pulloa x 5 ml, 1 pullo x 10 ml Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Puola


Valmistaja

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.

ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa Puola


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 16.08.2022