Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Rasilez
aliskiren

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Rasilez 150 mg tabletti, kalvopäällysteinen Rasilez 300 mg tabletti, kalvopäällysteinen aliskireeni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä maassanne.


Myyntiluvan haltija Noden Pharma DAC D'Olier Chambers 16A D'Olier Street Dublin 2

Irlanti


Valmistaja

Noden Pharma DAC D'Olier Chambers 16A D'Olier Street Dublin 2

Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi