Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Faslodex
fulvestrant

HINNAT

250 mg injektioneste, liuos 2 x 5 ml

Tukkukauppa: 55,76 €
Jälleenmyynti: 82,83 €
Korvaus: 0,00 €

250 mg injektioneste, liuos 2 x 5 ml

Tukkukauppa: 65,65 €
Jälleenmyynti: 96,42 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Faslodex 250 mg injektioneste, liuos

fulvestrantti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

HUOM.: Aktivoi poispäin itsestäsi ja muista henkilöistä. Odota, kunnes kuulet naksahduksen, ja varmista silmämääräisesti, että neulan kärki on täysin peitossa.

Kuva 3


image


Kuva 4


image


image

Kuva 5


Hävittäminen

Esitäytetyt ruiskut ovat vain kertakäyttöön.

Tämä lääkevalmiste voi aiheuttaa vaaraa vesistöille. Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.