Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Cabazitaxel EVER Pharma
cabazitaxel

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Cabazitaxe l EVER Pharma 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten


kabatsitakseli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Cabazitaxel EVER Pharma on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta

 3. Miten Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Cabazitaxel EVER Pharma -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Cabazitaxe l EVER Pharma on ja mihin sitä käyte tään


  Lääkkeesi nimi on Cabazitaxel EVER Pharma. Sen yleisnimi on kabatsitakseli. Se kuuluu syövän hoidossa käytettävien taksaanien lääkeryhmään.


  Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta käytetään aiemmasta kemoterapiasta huolimatta etenevän eturauhassyövän hoitoon. Se pysäyttää syöpäsolujen kasvun ja jakautumisen.


  Hoitoosi kuuluu myös päivittäinen suun kautta otettava kortikosteroidilääke (prednisoni tai prednisoloni). Pyydä lääkäriltäsi tietoja tästä toisesta lääkkeestä.


  Kabatsitakselia, jota Cabazitaxel EVER Pharma sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin sinulle anne taan Cabazitaxe l EVER Pharma - valmiste tta


  Älä käytä Cabazitaxe l EVER Pharma -valmiste tta, jos

  • olet allerginen (yliherkkä) kabatsitakselille, muille taksaaneille tai polysorbaatti 80:lle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)

  • valkosolujesi määrä on liian alhainen (neutrofiilimäärä on 1500/mm3 tai vähemmän)

  • sinulla on vaikea maksan toimintahäiriö

  • olet äskettäin saanut tai olet kohta saamassa keltakuumerokotteen.


   Sinulle ei pidä antaa Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta, jos yksikin edellä mainituista seikoista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärisi kanssa ennen Cabazitaxel EVER Pharma - valmisteen saamista.


   Varoitukse t ja varotoime t

   Ennen jokaista Cabazitaxel EVER Pharma -hoitoa veriarvoistasi määritetään, ovatko verisolumääräsi riittävän korkeat ja maksa- ja munuaistoiminnat riittävät Cabazitaxel EVER Pharma -hoidon saamiseksi.

   Kerro lääkärillesi välittömästi, jos:


   • sinulla on kuumetta. Cabazitaxel EVER Pharma -hoidon aikana valkosolujesi määrä todennäköisesti laskee. Lääkärisi seuraa veriarvojasi ja yleiskuntoasi infektioiden varalta. Hän saattaa määrätä sinulle veriarvoja ylläpitävän lääkityksen. Henkilöille, joiden verisolujen määrä on pieni, saattaa kehittyä hengenvaarallisia infektioita. Infektioiden varhaisimpiin oireisiin kuuluu kuume, joten jos sinulla on kuumetta, kerro lääkärillesi siitä välittömästi.

   • sinulla on joskus ollut allergioita. Cabazitaxel EVER Pharma -hoito saattaa aiheuttaa vakavia allergisia reaktioita.

   • sinulla on vaikea ja pitkäaikainen ripuli, tunnet itsesi huonovointiseksi (pahoinvointi) tai oksentelet. Kaikista näistä olotiloista saattaa seurauksena olla vakava nestehukka. Saatat tällöin tarvita lääkärin hoitoa.

   • kätesi tai jalkasi ovat tunnottomat, niitä pistelee, polttelee tai niiden tuntoaisti on heikentynyt.

   • sinulla on verenvuotoa suolistossa, ulosteesi väri on muuttunut tai sinulla on mahakipua. Jos verenvuoto tai kipu on vaikeaa, lääkärisi lopettaa Cabazitaxel EVER Pharma -hoidon, koska Cabazitaxel EVER Pharma voi lisätä verenvuodon riskiä tai reikien muodostumista suolen seinämään.

   • sinulla on munuaisongelmia.

   • sinulla ilmenee ihon ja silmien keltaisuutta, virtsan tummumista, vaikeaa pahoinvointia tai oksentelua, sillä ne saattavat olla maksaongelmien merkkejä.

   • huomaat, että päivittäisen virtsasi määrä on suurentunut tai pienentynyt merkittävästi.

   • sinulla on verta virtsassa.


    Jos jokin edellä mainituista seikoista koskee sinua, keskustele niistä lääkärisi kanssa välittömästi. Lääkärisi saattaa pienentää Cabazitaxel EVER Pharma -annosta tai lopettaa hoidon.


    Muut lääkevalmisteet ja Cabazitaxe l EVER Pharma

    Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Syynä tähän pyyntöön on se, että tietyt lääkkeet voivat muuttaa Cabazitaxel EVER Pharma -valmisteen vaikutusta tai Cabazitaxel EVER Pharma voi muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Näihin lääkkeisiin kuuluvat:


   • ketokonatsoli, rifampisiini (infektioihin)

   • karbamatsepiini, fenobarbitaali tai fenytoiini (kouristuskohtauksiin)

   • mäkikuisma (Hypericum perforatum) (rohdosvalmiste masennukseen ja muihin tiloihin)

   • statiinit (esim. simvastatiini, lovastatiini, atorvastatiini, rosuvastatiini tai pravastatiini) (veren kolesterolin vähentämiseen)

   • valsartaani (korkeaan verenpaineeseen)

   • repaglinidi (diabetekseen).


   Keskustele lääkärisi kanssa ennen rokotteiden ottamista Cabazitaxel EVER Pharma -hoidon aikana.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta ei tule antaa raskaana oleville naisille tai hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka eivät käytä ehkäisyä.


   Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta ei saa käyttää imettämisen aikana.


   Käytä kondomia yhdynnän aikana, jos puolisosi on raskaana tai hänen on mahdollista tulla raskaaksi. Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta saattaa olla siemennesteessäsi ja se voi vaikuttaa sikiöön.

   Sinua neuvotaan pidättäytymään saattamasta naista raskaaksi hoidon aikana ja kuusi kuukautta hoidon

   loppumisen jälkeen sekä hankkimaan neuvoja siemennesteen talteenottamisesta ennen hoidon aloittamista, sillä Cabazitaxel EVER Pharma saattaa muuttaa miehen hedelmällisyyttä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Saatat tuntea väsymystä ja huimausta saadessasi tätä lääkettä. Tässä tapauksessa älä aja äläkä käytä koneita, ennen kuin tunnet olosi paremmaksi.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


   Cabazitaxe l EVER Pharma sisältää e tanolia (alkoholia)

   4,5 ml injektiopullo

   Tämä lääkevalmiste sisältää 888,8 mg alkoholia (etanolia) per injektiopullo. Alkoholimäärä 4,5 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa 22,5 ml:aa olutta tai 9,4 ml:aa viiniä.


   1. ml injektiopullo

    Tämä lääkevalmiste sisältää 987,5 mg alkoholia (etanolia) per injektiopullo. Alkoholimäärä 5 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa 25 ml:aa olutta tai 10,4 ml:aa viiniä.


   2. ml injektiopullo

   Tämä lääkevalmiste sisältää 1185 mg alkoholia (etanolia) per injektiopullo. Alkoholimäärä 6 ml:ssa tätä lääkevalmistetta vastaa 30 ml:aa olutta tai 12,5 ml:aa viiniä.


   Tämän lääkevalmisteen sisältämällä alkoholimäärällä ei todennäköisesti ole vaikutusta aikuisiin tai nuoriin.


   Tämän lääkevalmisteen sisältämä alkoholi saattaa muuttaa muiden lääkkeiden vaikutusta. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos parhaillaan käytät muita lääkkeitä.


   Jos olet riippuvainen alkoholista, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


 3. Mite n Cabazitaxe l EVER Pharma -valmiste tta käyte tään Käyttöohje et

  Sinulle annetaan allergialääkkeitä allergiareaktioriskin vähentämiseksi, ennen kuin saat Cabazitaxel EVER Pharma- valmistetta.


  • Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa sinulle Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta.

  • Cabazitaxel EVER Pharma on valmistettava (laimennettava) ennen sen antoa. Tässä pakkausselosteessa on käytännön tietoa Cabazitaxel EVER Pharma-valmisteen käsittelystä ja annostelusta lääkäreille, sairaanhoitajille ja farmaseuteille.

  • Cabazitaxel EVER Pharma annetaan tiputuksessa (infuusio) laskimoon (laskimonsisäinen anto) sairaalassa noin tunnin ajan.

  • Hoitoosi kuuluu myös päivittäinen suun kautta otettava kortikosteroidilääke (prednisoni tai prednisoloni).


   Kuinka paljon ja kuinka usein lääke ttä anne taan

  • Normaaliannos riippuu kehosi pinta-alasta. Lääkärisi laskee kehosi pinta-alan neliömetreinä (m²) ja päättää tarvitsemasi annoksen.

  • Saat normaalisti yhden infuusion joka kolmas viikko.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Lääkärisi tulee keskustelemaan kanssasi mahdollisista haittavaikutuksista ja selittämään hoitosi mahdolliset riskit ja hyödyt.


  Ota yhte yttä lääkäriisi välittömästi, jos huomaat jonkin se uraavista haittavaikutuksista:


  • kuume (lämpöä). Tämä on yleistä (voi ilmetä enintään 1 henkilöllä 10:stä).

  • vaikea nestehukka (kuivuminen). Tämä on yleistä (voi ilmetä alle 1 henkilöllä 10:stä). Tämä saattaa tapahtua, jos sinulla on vaikea tai pitkittynyt ripuli, kuume tai voit pahoin (oksentelet).

  • vaikea tai jatkuva mahakipu, joka voi ilmaantua, jos sinulla on reikä mahassa, ruokatorvessa tai suolistossa (ruoansulatuskanavan puhkeaminen). Tämä voi johtaa kuolemaan.


   Jos jokin edellä mainituista koskee sinua, kerro lääkärillesi välittömästi.


   Muut haittavaikutukset:


   Hyvin yleiset (voi ilmetä yli 1 henkilöllä 10:stä):

  • vähentynyt punasolujen (anemia) tai valkosolujen määrä (joita tarvitaan infektioiden torjumisessa)

  • vähentynyt verihiutaleiden määrä (jonka seurauksena on kasvanut verenvuodon riski)

  • ruokahalun väheneminen (anoreksia)

  • vatsavaivat, kuten huonovointisuus (pahoinvointi), oksentelu, ripuli tai ummetus

  • selkäkipu

  • verta virtsassa

  • väsymys, heikkous ja energianpuute.


   Yleiset (voi ilmetä alle 1 henkilöllä 10:stä):

  • makuaistin muutokset

  • hengenahdistus

  • yskä

  • vatsa-alueen kivut

  • väliaikainen hiustenlähtö (useimmissa tapauksissa hiustenkasvu korjaantuu normaaliksi)

  • nivelkipu

  • virtsatietulehdus

  • veren valkosolujen vähyys, johon liittyy kuume ja infektio

  • tunnottomuus, pistely tai polttava tunne käsissä tai jaloissa tai tuntoaistin heikkeneminen

  • heitehuimaus

  • päänsärky

  • verenpaineen nousu tai lasku

  • epämukava tunne vatsassa, närästys tai röyhtäily

  • vatsakipu

  • peräpukamat

  • lihaksien nykiminen

  • kivulias virtsaaminen tai virtsaamispakko

  • virtsan karkailu

  • munuaissairaus tai -vaivat

  • suun tai huulien haavaumat

  • infektiot tai infektioriski

  • korkea verensokeri

  • unettomuus

  • sekavuus

  • levottomuus

  • epänormaalit tuntemukset, tunnottomuus tai kipu käsissä ja jaloissa

  • tasapaino-ongelmat

  • nopea tai epätasainen sydämen rytmi

  • jalan tai keuhkon veritulppa

  • ihon punastumisen tunne

  • suun tai nielun kipu

  • peräsuolen verenvuoto

  • lihasvaivat, särky, heikkous tai kipu

  • jalkojen tai säärien turvotus

  • kylmänväreet

  • kynsisairaus (kynsien värin muuttuminen; kynsiä saattaa irrota).


   Melko harvinaiset (voi ilmetä alle 1 henkilöllä 100:sta):

  • matala veren kalium

  • korvien soiminen

  • ihon kuumotus

  • ihon punaisuus

  • virtsarakkotulehdus, joka voi ilmaantua, kun virtsarakko on aiemmin altistunut sädehoidolle (sädehoidon myöhäisreaktiona ilmenevä kystiitti).


   Yleisyys tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • interstitiaalinen keuhkosairaus (keuhkotulehdus, joka aiheuttaa yskää ja hengitysvaikeuksia).


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Cabazitaxe l EVER Pharma -valmiste en säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä ulkopakkauksessa ja injektiopullon etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa jäätyä.

  Moniannos injektiopullot: Liuoksen kemiallisen, fysikaalisen ja mikrobiologisen säilyvyyden ensimmäisen avaamisen jälkeen on osoitettu olevan 28 päivää alle 25 °C:een lämpötilassa. Cabazitaxel EVER Pharma soveltuu moniannoskäyttöön.


  Tietoa laimennetun ja käyttövalmiin Cabazitaxel EVER Pharma -valmisteen säilytyksestä ja kestoajasta löytyy kohdasta " KÄYTÄNNÖN TIETOA LÄÄKÄREILLE JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE CABAZITAXEL EVER PHARMA 10 MG/ML

  INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN VALMISTAMISESTA, ANTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ".


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Cabazitaxe l EVER Pharma sisältää

Vaikuttava aine on kabatsitakseli. 1 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää kabatsitakselimonohydraattia tai vedetöntä kabatsitakselia vastaten 10 mg kabatsitakselia.


Yksi 4,5 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää kabatsitakselimonohydraattia tai vedetöntä kabatsitakselia vastaten 45 mg kabatsitakselia.


Yksi 5 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää kabatsitakselimonohydraattia tai vedetöntä kabatsitakselia vastaten 50 mg kabatsitakselia.


Yksi 6 ml:n injektiopullo infuusiokonsentraattia, liuosta varten sisältää kabatsitakselimonohydraattia tai vedetöntä kabatsitakselia vastaten 60 mg kabatsitakselia.


Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten sisältää ylitäytön. Tällä ylitäytöllä varmistetaan, että injektiopullosta saadaan 4,5 ml, 5 ml tai 6 ml liuosta, joka sisältää 10 mg/ml kabatsitakselia.


Muut aineet ovat polysorbaatti 80, makrogoli, sitruunahappo ja etanoli, vedetön (ks. kohta 2

”Cabazitaxel EVER Pharma sisältää etanolia (alkoholia)”)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Cabazitaxel EVER Pharma on infuusiokonsentraatti, liuosta varten (steriili konsentraatti). Infuusiokonsentraatti on kirkas, hieman keltainen öljymäinen liuos.

Yksi Cabazitaxel Pharma -pakkaus sisältää:

Kirkas, lasinen injektiopullo, jossa harmaa bromobutyyli-kumitulppa sekä alumiinisinetti ja muovinen flip-off korkki. Injektiopullo sisältää 4,5 ml, 5 ml tai 6 ml infuusiokonsentraattia, liuosta varten.

Injektiopulloissa on tai ei ole suojapakkausta. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija

EVER Valinject GmbH

Oberburgau 3

4866 Unterach am Attersee Itävalta


Paikallinen edustaja FrostPharma AB Berga Backe 2

182 53 Danderyd

Ruotsi


Valmistaja

EVER Pharma Jena GmbH

Otto-Schott-Straße 15

07745 Jena Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.06.2022


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tie dot on tarkoite ttu vain te rveydenhuollon ammattilaisille :


KÄYTÄNNÖN TIETOA LÄÄKÄREILLE JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE CABAZITAXEL EVER PHARMA 10 MG/ML INFUUSIOKONSENTRAATTI, LIUOSTA VARTEN VALMISTAMISESTA, ANTAMISESTA JA KÄSITTELYSTÄ


Tämä tieto täydentää käyttäjille tarkoitettuja kohtia 3 ja 5.

On tärkeää, että luet tämän kohdan kokonaan, ennen kuin aloitat infuusioliuoksen valmistamisen.


Yhte ensopimattomuudet

Tätä lääkettä ei saa sekoittaa muiden kuin laimentamista varten tarkoitettujen lääkkeiden kanssa.


Kestoaika sekä säilytykseen liittyvät varotoimet

Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei saa jäätyä.


Ensimmäisen avaamisen jälkeen

Moniannos injektiopullot: Liuoksen kemiallisen, fysikaalisen ja mikrobiologisen säilyvyyden ensimmäisen avaamisen jälkeen on osoitettu olevan 28 päivää alle 25 °C:een lämpötilassa. Cabazitaxel EVER Pharma soveltuu moniannoskäyttöön.


Laimennuksen jälkeen infuusiopussissa tai -pullossa

Infuusioliuoksen kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan 48 tuntia alle 25 °C:een lämpötilassa (tähän sisältyy yhden tunnin tiputusaika) ja 14 päivää jääkaapissa (tähän sisältyy yhden tunnin tiputusaika).


Mikrobiologise lta kannalta infuusioliuos pitäisi käyttää välittömästi. Jos sitä ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja -olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä saisi tavallisesti kestää pidempään kuin 24 tuntia alle 25 °C:een lämpötilassa, ellei laimennusta ole tehty valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


Valmistukseen ja annoste luun liittyvät varotoimet

Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta saa käsitellä ja annostella vain sytotoksisten aineiden antoon perehtynyt henkilökunta. Raskaana olevat työntekijät eivät saa käsitellä valmistetta.

Kuten kaikkia antineoplastisia aineita Cabazitaxel EVER Pharma -liuosta on käsiteltävä ja se on valmistettava varoen ottaen huomioon käytettävät välineet, henkilökohtaiset suojavälineet (esim. käsineet) ja valmistukseen liittyvät toimintatavat.

Jos Cabazitaxel EVER Pharma -liuos joutuu ihon kanssa kosketuksiin minkä tahansa

valmisteluvaiheen aikana, pese kohta välittömästi vedellä ja saippualla. Jos sitä pääsee limakalvoille, pese kohta välittömästi vedellä.


Valmistus

Lue KOKO tämä kohta huolellisesti. Cabazitaxel EVER Pharma -valmiste vaatii YHDEN

laimennuksen ennen annostelua. Noudata seuraavia valmistusohjeita.


Seuraava laimennus infuusioliuoksen valmistamista varten on tehtävä aseptisissa olosuhteissa.


Määrätyn annoksen antamiseen saatetaan tarvita enemmän kuin yksi injektiopullollinen infuusiokonsentraattia.

Infuusioliuoksen laimennus

Vaihe 1: Vedä aseptisesti neulalla varustettuun mittaruiskuun tarvittava annos infuusiokonsentraattia, liuosta varten (10 mg/ml kabatsitakselia). Esimerkiksi 45 mg:n annokseen Cabazitaxel EVER Pharma

-valmistetta tarvitaan 4,5 ml:aa infuusiokonsentraattia, liuosta varten.


Cabazitaxel EVER Pharma 10 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten sisältää ylitäytön. Tällä ylitäytöllä varmistetaan, että injektiopullosta saadaan 4,5 ml, 5 ml tai 6 ml liuosta joka sisältää

10 mg/ml kabatsitakselia.


Vaihe 2: Injisoi annos steriiliin 5-prosenttista glukoosiliuosta tai 0,9-prosenttista (9 mg/ml) natriumkloridi-infuusioliuosta sisältävään pakkaukseen, joka ei sisällä PVC-muovia. Infuusioliuoksen pitoisuuden on oltava välillä 0,10 mg/ml - 0,26 mg/ml.


Vaihe 3: Poista ruisku ja sekoita infuusiopussin tai -pullon sisältö käsin heiluriliikkeellä.


Vaihe 4: Kuten kaikki parenteraaliset liuokset, käyttövalmis infuusioliuos on tarkastettava silmämääräisesti ennen käyttöä. Koska infuusioliuos on ylikyllästetty, se voi kiteytyä ajan kuluessa. Tällöin liuosta ei saa käyttää vaan se on hävitettävä.


Infuusioliuos on käytettävä välittömästi. Käytettäväksi aiotun tuotteen säilytysaika voi kuitenkin olla pidempi kohdassa Kestoaika sekä säilytykseen liittyvät varotoimet mainituissa erityistapauksissa.


Cabazitaxel EVER Pharma -valmistetta ei saa sekoittaa muiden kuin tässä erikseen mainittujen lääkeaineiden kanssa.


Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.


Antotapa

Cabazitaxel EVER Pharma annetaan yhden tunnin kestoisena infuusiona.


Älä käytä PVC:stä valmistettuja infuusionestepakkauksia tai polyuretaanista valmistettuja infuusiolaitte ita Cabazitaxel EVER Pharma -valmisteen valmistukseen tai annosteluun.