Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Metoject
methotrexate

Pakkausseloste: Tietoja käyttäjälle


Me toject 50 mg/ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku


metotreksaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.image

image

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Metoject esitäytetyt ruiskut sisältävät kirkasta, keltaisen ruskeata liuosta. <Pakkaukset, jotka sisältävät vain ruiskuja, joissa on turvajärjestelmä>Ruisku on varustettu turvajärjestelmällä, joka estää tahattomat neulanpistot ja neulan uudelleenkäytön.


Seuraavat pakkauskoot ovat saatavissa:


Esitäytetyt ruiskut, joissa on 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml,

0,55 ml tai 0,60 ml liuosta, ovat saatavissa 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 ja 24 ruiskun läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät ihonalaista injektiota varten tarkoitetun asteikollisen ruiskun ja siihen istutetun injektioneulan, jossa on turvajärjestelmä.


Esitäytetyt ruiskut, joissa on 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml, 0,55 ml tai 0,60 ml liuosta, 6:n ja 12:n ruiskun kalenteripakkauksissa, läpipainopakkauksissa, jotka sisältävät ihonalaista injektiota varten tarkoitetun asteikollisen ruiskun ja siihen istutetun injektioneulan, jossa on turvajärjestelmä.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel

Saksa

Puh: +49 4103 8006-0

Faksi: +49 4103 8006-100


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:

Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Itävalta, Kreikka, Ruotsi, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tshekki,

Unkari: Metoject

Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola Tanska, Viro: Metex Saksa: metex

Italia: Reumaflex


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.05.2022.

<Pakkaukset, jotka sisältävät vain ruiskuja, joissa ei ole turvajärjestelmää>


Käyttöohje ihon alaista injektointia varte n


Metoject annetaan ihon alaisena injektiona ainoastaan kerran viikossa. Lue alla olevat käyttöohjeet ennen injektointia. Noudata lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan antamia injektointiohjeita.


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai hoitajaan.


Valmiste lu

Valitse hyvin valaistu puhdas ja tasainen työskentelyalusta. Pese kädet huolella.

Ota esitäytetty metotreksaattiruiske pois pakkauksesta ja lue pakkausseloste huolellisesti. Ota esitäytetty ruisku pois pakkauksesta huoneenlämmössä.

Tarkista silmämääräisesti ennen käyttöä, että Metoject-ruiskussa ei ole vaurioita tai murtumia. Liuoksessa mahdollisesti näkyvä pieni ilmakupla ei vaikuta annoksen kokoon, eikä siitä ole haittaa.


image

Injektiokohta

Kohdat ihonalaiselle injektiolle


Vatsa


Reisi


Parhaita injektiokohtia ovat:Liuoksen pistäminen (injektoiminen)


 1. Valitse injektiokohta ja puhdista alue ja sen ympäristö vedellä ja saippualla tai desifiointiainee lla.


  image

 2. Poista muovinen neulansuojus.


  Irrota harmaa neulansuojus varovasti vetämällä sitä neulan päältä suorassa. Jos suojus on tiukassa, kierrä sitä hieman samalla kun vedät sitä.

  Tärkeää: Älä kosketa esitäytetyn ruiskun neulaa. Huom. Anna pistos välittömästi sen jälkeen, kun olet irrottanut suojuksen.

 3. Pistäminen


  image


 4. Injektointi


  Purista ihoa kahdella sormella niin, että sormien väliin muodostuu ihopoimu, ja pistä sitten neula ihon sisään nopeasti 90 asteen kulmassa.


  image

  Työnnä neula kokonaan ihopoimun sisään. Paina ruiskun mäntää hitaasti ja injektoi liuos ihon alle. Purista ihoa koko ajan kunnes ruisku on tyhjä.

  Vedä neula varovasti pois ihosta.


 5. Laita käytetty ruisku ja neula läpäisemättömään astiaan. Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.


Vältä metotreksaatin joutumista iholle tai limakalvoille. Jos näin tapahtuu, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.


Mahdollisten neulanpistotapaturmien yhteydessä on otettava välittömästi yhteys lääkäriin eikä kyseistä esitäytettyä ruiskua saa käyttää.


Ruiskun hävitys ja käsitte ly

Noudata lääkkeiden ja esitäytettyjen ruiskujen käsittelyssä ja hävityksessä paikallisia määräyksiä. Raskaana oleva terveydenhuoltohenkilöstö ei saa käsitellä ja/tai antaa Metoject-valmistetta.

<Pakkaukset, jotka sisältävät vain ruiskuja, joissa on turvajärjestelmä>


Käyttöohje ihon alais ta injke ktiota varten


image

Metoject annetaan ihon alaisena injektiona ainoastaan kerran viikossa. Lue alla olevat käyttöohjeet ennen injektointia. Noudata lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan antamia injektointiohjeita.


Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lääkäriin, apteekkiin tai hoitajaan.


image

Valmiste lu

Valitse hyvin valaistu puhdas ja tasainen työskentelyalusta. Pese kädet huolella.

Ota esitäytetty metotreksaattiruiske pois pakkauksesta ja lue pakkausseloste huolellisesti. Ota esitäytetty ruisku pois pakkauksesta huoneenlämmössä.

Tarkista silmämääräisesti ennen käyttöä, että Metoject-ruiskussa ei ole vaurioita tai murtumia. Liuoksessa mahdollisesti näkyvä pieni ilmakupla ei vaikuta annoksen kokoon, eikä siitä ole haittaa.


Inje ktiokohta

image

Kohdat ihonalaiselle injektiolle


image

Parhaita injektiokohtia ovat:


Liuoksen pistäminen (injektoiminen)


image

 1. Valitse injektiokohta ja puhdista alue ja sen ympäristö vedellä ja saippualla tai desifiointiainee lla.


  image

 2. Poista muovinen neulansuojus


  Irrota harmaa neulansuojus varovasti vetämällä sitä neulan päältä suorassa. Jos suojus on tiukassa, kierrä sitä hieman samalla kun vedät sitä.

  Tärkeää: Älä kosketa esitäytetyn ruiskun neulaa. Huom. Anna pis tos välittömästi sen jälkeen, kun olet irrottanut s uojuks en.

 3. Pistäminen


  image


 4. Injektointi


  image


 5. Neulan poistaminen


  Purista ihoa kahdella sormella niin, että sormien väliin muodostuu ihopoimu, ja pistä sitten neula ihon sisään nopeasti 90 asteen kulmassa.


  Työnnä neula kokonaan ihopoimun sisään. Paina ruiskun mäntää hitaasti ja injektoi liuos ihon alle.


  image

  Purista ihoa koko ajan kunnes ruisku on tyhjä. Vedä neula varovasti pois ihosta. Suojakuori peittää automaattisesti neulan.


  image

  Huomaa: Turvajärjestelmä, joka laukeaa suojaavan kuoren vapautuessa, aktivoituu vain kun ruisku on tyhjennetty kokonaan työntämällä mäntä niin pitkälle kuin mahdollista.


  image

 6. Laita käytetty ruisku ja neula läpäisemättömään astiaan. Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.


Vältä metotreksaatin joutumista iholle tai limakalvoille. Jos näin tapahtuu, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä.


Mahdollisten neulanpistotapaturmien yhteydessä on otettava välittömästi yhteys lääkäriin eikä kyseistä esitäytettyä ruiskua saa käyttää.


Ruis kun hävitys ja käs itte ly

Noudata lääkkeiden ja esitäytettyjen ruiskujen käsittelyssä ja hävityksessä paikallisia määr äyksiä. Raskaana oleva terveydenhuoltohenkilöstö ei saa käsitellä ja/tai antaa Metoject-valmistetta.