Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan
tamsulosin and dutasteride

HINNAT

0.5 mg / 0.4 mg kapseli, kova 30

Tukkukauppa: 3,05 €
Jälleenmyynti: 4,86 €
Korvaus: 0,00 €

0.5 mg / 0.4 mg kapseli, kova 90

Tukkukauppa: 7,63 €
Jälleenmyynti: 12,17 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan 0,5 mg/0,4 mg kovat kapselit

dutasteridi/tamsulosiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Jos epäilet, että jokin näistä koskee sinua, älä ota tätä lääkettä ennen kuin olet tarkistanut

lääkäriltä.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta

Ota yhteyttä lääkäriin tai apteekkihenkilökuntaan, jos sinulla on kysyttävää

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen käytöstä.


Muut lääkevalmisteet ja Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Älä käytä Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta seuraavien lääkkeiden kanssa:

Kerro lääkärille, jos käytät jotakin näistä lääkkeistä.


Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan ruuan kanssa

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan otetaan 30 minuutin kuluttua ateriasta, joka päivä saman aterian jälkeen.


Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

Naiset eivät saa käyttää Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta.


Naiset, jotka ovat (tai saattavat olla) raskaana, eivät saa käsitellä vuotavia kapseleita. Dutasteridi imeytyy ihon läpi ja voi haitata poikasikiön normaalia kehitystä. Tämä on erityinen riski

16 ensimmäisen raskausviikon aikana.


Käytä yhdynnän aikana kondomia. Dutasteridia on todettu Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta käyttävien miesten siemennesteessä. Jos kumppanisi on tai saattaa olla raskaana, sinun on estettävä häntä joutumasta kosketuksiin siemennesteesi kanssa.


Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen on osoitettu vähentävän siittiöiden ja siemennesteen määrää sekä siittiöiden liikkuvuutta. Tämä voi heikentää miehen hedelmällisyyttä.

Kysy neuvoa lääkäriltä, jos raskaana oleva nainen on joutunut kosketuksiin

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen kanssa.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan aiheuttaa joillekin käyttäjille huimausta, joten se voi vaikuttaa ajokykyyn tai kykyyn käyttää koneita turvallisesti.

Älä aja äläkä käytä koneita, jos tunnet huimausta.


Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan sisältää soijalesitiiniä, propyleeniglykolia ja natriumia

Tämä lääkevalmiste sisältää soijalesitiiniä, joka voi sisältää soijaöljyä. Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkevalmistetta.

Tämä lääkevalmiste sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

Tämä lääkevalmiste sisältää 299 mg propyleeniglykolia per kapseli.


 1. Miten Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Jos et ota sitä säännöllisesti, tämä voi vaikuttaa PSA-arvojesi seurantaan. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Kuinka paljon Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta otetaan Suositeltu annos on yksi kapseli kerran päivässä 30 minuutin kuluttua ateriasta, joka päivä saman aterian jälkeen.


  Miten kapselit otetaan

  Niele kapselit kokonaisina veden kera. Älä pureskele äläkä avaa kapselia. Kapselin sisältö voi ärsyttää suuta tai nielua.


  Jos otat enemmän Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  Jos unohdat ottaa Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmistetta

  Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Ota vain seuraava annos normaaliin aikaan.


  Älä lopeta Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen käyttöä neuvoa kysymättä Älä lopeta Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen käyttöä neuvottelematta ensin lääkärin kanssa.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Allerginen reaktio

  Allergisen reaktion merkkejä voivat olla:

  • ihottuma (joka voi olla kutisevaa)

  • nokkosihottuma (nokkosenpolttamaa muistuttava ihottuma)

  • silmäluomien, kasvojen, huulien, käsivarsien tai jalkojen turvotus.

  Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu jokin näistä oireista, ja lopeta

  Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen käyttö.

  Huimaus, pyörrytys ja pyörtyminen

  Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan voi aiheuttaa huimausta, pyörrytystä ja harvoin pyörtymisen. Ennen kuin tiedät, kuinka tämä lääke vaikuttaa sinuun, ole varovainen, kun nouset makuulta istumaan tai istumasta seisomaan, varsinkin jos heräät yöllä. Jos tunnet huimausta tai pyörrytystä, milloin tahansa hoidon aikana, istu tai asetu makuulle ja odota, kunnes oireet menevät ohi.


  Vakavat ihoreaktiot

  Vakavien ihoreaktioiden oireita voivat olla:


  - laajalle levinnyt rakkulainen ja kuoriutuva ihottuma, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten alueella (Stevens–Johnsonin oireyhtymä).

  Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu näitä oireita, ja lopeta

  Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen käyttö.


  Yleiset haittavaikutukset

  Näitä voi esiintyä enintään yhdellä kymmenestä Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan

  -valmistetta käyttävästä miehestä:

  • impotenssi (kyvyttömyys saada tai ylläpitää erektiota)*

  • seksuaalisen halun (libidon) heikkeneminen*

  • siemensyöksyyn (ejakulaatioon) liittyvät vaikeudet, kuten seksin aikana vapautuneen siemennesteen määrän väheneminen*

  • rintojen suureneminen tai aristus (gynekomastia)

  • huimaus.

  • *Pienellä osalla potilaista osa näistä haittavaikutuksista voi jatkua Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -hoidon lopettamisen jälkeen.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä sadasta:

  • sydämen vajaatoiminta (sydän pumppaa verta heikommin ympäri kehoa. Oireina voit kokea hengenahdistusta, voimakasta väsymystä ja nilkkojen ja jalkojen turvotusta).

  • alhainen verenpaine seistessä

  • sydämentykytys (palpitaatiot)

  • ummetus, ripuli, oksentelu, pahoinvointi

  • heikkouden tunne tai voimattomuus

  • päänsärky

  • kutiava, tukkoinen tai vuotava nenä (riniitti)

  • ihottuma, nokkosihottuma, kutina

  • karvakato (yleensä vartalolta) tai karvankasvu.


   Harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä tuhannesta:

  • silmäluomien, kasvojen, huulien, käsivarsien tai jalkojen turvotus (angioedeema)

  • pyörtyminen.


   Hyvin harvinaiset haittavaikutukset

   Näitä voi esiintyä enintään yhdellä miehellä kymmenestätuhannesta

  • pitkittynyt ja kivulias erektio (priapismi)

  • vakavat ihoreaktiot (Stevens–Johnsonin oireyhtymä).


   Muut haittavaikutukset

   Muita haittavaikutuksia on ollut vähäisellä määrällä miehistä, mutta niiden tarkka yleisyys ei ole tiedossa (yleisyyttä ei voida arvioida, koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin)

  • epätavallinen tai nopea sydämen syke (rytmihäiriö tai takykardia tai eteisvärinä)

  • hengenahdistus (dyspnea)

  • masennus

  • kivesten kipu ja turvotus

  • nenäverenvuoto

  • vaikea ihottuma

  • näkömuutokset (näön hämärtyminen tai heikentyminen)

  • suun kuivuminen.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


  www‐sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus‐ ja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL 55

  00034 FIMEA


 3. Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Mitä Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan sisältää


Vaikuttavat aineet ovat dutasteridi ja tamsulosiinihydrokloridi. Yksi kova kapseli sisältää 0,5 mg dutasteridia ja 0,4 mg tamsulosiinihydrokloridia (vastaten 0,367 mg tamsulosiinia). Muut aineet ovat:


Kovan kapselin kuori: Musta rautaoksidi (E172)

Punainen rautaoksidi (E172) Titaanidioksidi (E171) Keltainen rautaoksidi (E172) Liivate


Pehmeän dutasteridikapselin sisältö: Propyleeniglykolimonokaprylaatti (tyyppi II) Butyylihydroksitolueeni (E321)


Pehmeän kapselin kuori: Liivate

Glyseroli Titaanidioksidi (E171)

Keskipitkäketjuiset tyydyttyneet triglyseridit Lesitiini (saattaa sisältää soijaöljyä) (ks. kohta 2)

Tamsulosiinipelletit:

Metakryylihappo-etyyliakrylaattikopolymeeri (1:1), 30 % dispersio (sisältää natriumlauryylisulfaattia ja polysorbaatti 80:tä)

Mikrokiteinen selluloosa Dibutyylisebakaatti Polysorbaatti 80

Piidioksidi, kolloidinen, hydratoitu Kalsiumstearaatti


Musta painoväri: Shellakka (E904)

Musta rautaoksidi (E172) Propyleeniglykoli (E1520) Ammoniakki, väkevä (E527) Kaliumhydroksidi (E525)


Ks. kohta 2 ”Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan sisältää soijalesitiiniä, propyleeniglykolia ja natriumia”


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Dutasteride/Tamsulosinhydrochloride Mylan kovat kapselit ovat pitkänomaisia, noin 24,2 mm x 7,7 mm kokoisia liivatekapseleita. Niissä on ruskea runko-osa ja beige kansiosa, jossa on mustalla painovärillä merkintä ”C001”.


Jokainen kova kapseli sisältää säädellysti vapauttavia tamsulosiinihydrokloridipellettejä ja yhden pehmeän dutasteridi-liivatekapselin.


Kapseleita on saatavilla 7, 30 ja 90 kapselin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija: Mylan AB

Box 23033

104 35 Tukholma Ruotsi


Paikallinen edustaja: Mylan Finland Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo


Valmistaja:

Laboratorios LEÓN FARMA, SA

C/La Vallina s/n, Polígono Industrial Navatejera Villaquilambre-24008 León

Espanja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.2.2021