Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Morphine Orion
morphine

HINNAT

20 mg/ml injektioneste, liuos 5 x 5 ml

Tukkukauppa: 22,11 €
Jälleenmyynti: 33,85 €
Korvaus: 0,00 €

2 mg/ml injektioneste, liuos 25 x 1 ml

Tukkukauppa: 51,86 €
Jälleenmyynti: 77,41 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Morphine Orion 20 mg/ml injektioneste, liuos

morfiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Morphine Orion -valmistetta on käytettävä vain lyhytaikaisesti, sillä valmisteelle kehittyy toleranssi ja jatkuvaan käyttöön liittyy riippuvuuden kehittymisen riski.


Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Morphine Orion -valmistetta, jos sinulla on:


Iäkkäiden potilaiden ja pienten lasten hoitoon suositellaan pienempiä Morphine Orion -annoksia. Lääkäri määrittää annoksen.


Muut lääkevalmisteet ja Morphine Orion

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


Tämä on erityisen tärkeää, jos otat jotakin seuraavassa mainituista lääkkeistä tai seuraaviin sairauksiin tarkoitettuja lääkkeitä:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas, väritön tai kellertävä liuos lasiampullissa. 1 ml lasiampullissa, 1, 10 tai 25 ampullin pakkaus.

5 ml lasiampullissa, 5 ampullin pakkaus.

10 ml lasiampullissa, 1 ampullin pakkaus.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


AS Kalceks

71 E, Krustpils Street LV-1057 Riika Latvia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 10.7.2020

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille:


Morfiinisulfaattia ja 5-fluorourasiilia sisältävien liuosten välillä on osoitettu fysikaalis-kemiallinen yhteensopimattomuus (sakan muodostuminen).