Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Plendil
felodipine

HINNAT

5 mg depottabletti 98

Tukkukauppa: 33,14 €
Jälleenmyynti: 50,23 €
Korvaus: 0,00 €

2,5 mg depottabletti 98

Tukkukauppa: 33,52 €
Jälleenmyynti: 50,79 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg depottabletti 98

Tukkukauppa: 41,89 €
Jälleenmyynti: 63,22 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Plendil 2,5 mg depottabletti Plendil 5 mg depottabletti Plendil 10 mg depottabletti felodipiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukset ja varotoimet

Kuten muut verenpainetta laskevat lääkevalmisteet, Plendil-valmistekin voi harvoissa tapauksissa aiheuttaa hyvin matalan verenpaineen, joka voi joillakin potilailla johtaa sydämen riittämättömään verensaantiin. Hyvin matalan verenpaineen ja sydämen riittämättömän verensaannin oireita ovat usein huimaus ja rintakipu. Jos saat näitä oireita, hakeudu välittömästi hoitoon.


Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Plendil-valmistetta, erityisesti jos sinulla on maksavaivoja.

Plendil-valmisteen käyttö saattaa aiheuttaa ikenien turpoamista. Huolehdi hyvästä suuhygieniasta ikenien turpoamisen välttämiseksi (ks. kohta 4).


Lapset

Plendil-valmisteen käyttöä lapsille ei suositella.


Muut lääkevalmisteet ja Plendil

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Jotkin lääkkeet tai rohdosvalmisteet saattavat vaikuttaa Plendil-hoitoon.

Tällaisia lääkkeitä ovat esimerkiksi:


Seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu. Useimmat näistä oireista ilmaantuvat hoidon alussa tai annosta suurennettaessa. Mikäli kyseisiä oireita esiintyy, ne ovat tavallisesti ohimeneviä tai lievenevät ajan kuluessa. Jos sinulle ilmaantuu seuraavia oireita ja ne jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.


Lievää ikenien turpoamista on raportoitu potilailla, joilla on tulehdus suussa (ientulehdus/parodontiitti). Turpoaminen voidaan välttää tai parantaa huolellisella suuhygienialla.

Hyvin yleiset (voivat ilmaantua yli 1 potilaalla kymmenestä):

Hydroksipropyyliselluloosa Hypromelloosi 50 mPa·s

Hypromelloosi 10000 mPa·s Vedetön laktoosi Makrogoliglyserolihydroksistearaatti Mikrokiteinen selluloosa Propyyligallaatti Natriumalumiinisilikaatti Natriumstearyylifumaraatti


Tabletin päällyste: Karnaubavaha

Punaruskea rautaoksidi (E 172) (Vain Plendil 5 mg ja 10 mg) Keltainen rautaoksidi (E 172)

Hypromelloosi 6 mPa·s

Makrogoli 6000

Titaanidioksidi (E 171)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Plendil 2,5 mg depottabletit ovat keltaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, halkaisija 8,5 mm, toisella puolella merkintä A/FL ja toisella 2.5.


image

Plendil 5 mg depottabletit ovat vaaleanpunaisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, halkaisija 9 mm, toisella puolella merkintä A/Fm ja toisella 5.


image

Plendil 10 mg depottabletit ovat punaruskeita, pyöreitä, kaksoiskuperia, halkaisija 9 mm, toisella puolella merkintä A/FE ja toisella 10.


Pakkauskoot 2,5 mg depottabletit

20 tablettia (läpipainopakkaus)

28 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät) 30 tablettia (läpipainopakkaus ja muovipurkki)

50 tablettia (kerta-annospakkaus)

98 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät) 100 tablettia (läpipainopakkaus ja muovipurkki) 500 tablettia (muovipurkki annosjakeluun)


Pakkauskoot 5 mg depottabletit

14 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät)

20 tablettia (läpipainopakkaus)

28 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät)

30 tablettia (läpipainopakkaus ja muovipurkki)

image

50 tablettia (kerta-annospakkaus)

90 tablettia (läpipainopakkaus)

98 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät) 100 tablettia (läpipainopakkaus ja muovipurkki) 500 tablettia (muovipurkki annosjakeluun)


image

Pakkauskoot 10 mg depottabletit

14 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät) 20 tablettia (läpipainopakkaus)

28 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät) 30 tablettia (läpipainopakkaus ja muovipurkki)

50 tablettia (kerta-annospakkaus)

90 tablettia (läpipainopakkaus)

98 tablettia (läpipainopakkaus, jossa viikonpäivät)

100 tablettia (läpipainopakkaus, muovipurkki ja muovipurkki annosjakeluun) 500 tablettia (muovipurkki annosjakeluun)


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja:


Myyntiluvan haltija: AstraZeneca Oy, Itsehallintokuja 4, 02600 Espoo Valmistaja: AstraZeneca AB, Södertälje, Ruotsi

Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tšekki, Viro, Suomi, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Latvia, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Norja, Puola, Romania, Slovakia, Espanja, Ruotsi, Iso- Britannia: Plendil


Ranska: Flodil Saksa: Modip Portugali: Preslow


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 24.05.2021


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Fimean verkkosivuilta https://www.fimea.fi