Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Febuxostat Accord
febuxostat

HINNAT

80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 11,48 €
Jälleenmyynti: 18,08 €
Korvaus: 0,00 €

120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 28

Tukkukauppa: 13,90 €
Jälleenmyynti: 21,66 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällyste iset table tit Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällyste iset table tit


febuksostaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Lääkäri saattaa päättää lopettaa Febuxostat Accord -hoitosi pysyvästi.


Febuksostaatin käytön yhteydessä on raportoitu harvoin mahdollisesti hengenvaarallista ihottumaa (Ste vens–Johnsonin oireyhtymää), joka ilmaantuu aluksi ylävartalolle punertavina, kokardimaisina pisteinä tai pyöreinä laikkuina, joiden keskiosassa on usein rakkula. Siihen saattaa liittyä myös haavaumien ilmaantumista suuhun, kurkkuun, nenään ja sukupuolielimiin sekä silmien

sidekalvotulehdusta (silmien punoitusta ja turpoamista). Ihottuma saattaa edetä laaja-alaisiksi rakkuloiksi tai ihon kuoriutumiseksi.

Jos sinulle on kehittynyt Stevens–Johnsonin oireyhtymä febuksostaatin käytön yhteydessä, sinulle ei saa enää missään vaiheessa aloittaa Febuxostat Accord -hoitoa uudelleen. Jos sinulle ilmaantuu ihottumaa tai näitä iho-oireita, hakeudu heti lääkäriin ja kerro, että käytät tätä lääkettä.


Jos sinulla on tällä hetkellä kihtikohtaus (äkillistä, kovaa kipua, arkuutta, punoitusta, kuumotusta ja turvotusta nivelessä), odota, että kohtaus lievittyy, ennen kuin aloitat Febuxostat Accord -hoidon.


Joillakin henkilöillä voi esiintyä kihtioireiden pahenemista, kun he aloittavat tiettyjen virtsahappopitoisuutta pienentävien lääkkeiden käytön. Kaikille näin ei tapahdu, mutta oireesi voivat silti pahentua myös Febuxostat Accord -hoidon aikana, etenkin ensimmäisten hoitoviikkojen tai -kuukausien aikana. On tärkeää jatkaa Febuxostat Accord -hoitoa myös silloin, kun oireet ovat tavallista pahempia, sillä Febuxostat Accord pienentää silloinkin virtsahappopitoisuutta. Jos jatkat Febuxostat Accord - valmisteen käyttöä päivittäin, kihtikohtauksia esiintyy ajan mittaan entistä harvemmin, eivätkä ne ole enää yhtä kivuliaita.


Tarvittaessa lääkäri määrää usein myös muita lääkkeitä kihtikohtausten oireiden (esim. nivelten kivun ja turvotuksen) estoon tai hoitoon.

Virtsahappoa vähentävien lääkkeiden käyttö voi aiheuttaa ksantiinin kertymistä virtsateihin,mahdollisesti myös virtsakiviä, potilailla, joilla on hyvin suuri uraattipitoisuus (esim. potilaat, jotkasaavat syövän vuoksi solunsalpaajahoitoa), vaikka tätä ei ole havaittu febuksostaattihoitoa saavilla potilailla, joilla on tuumorilyysioireyhtymä.


Lääkäri saattaa antaa sinulle lähetteen verikokeisiin maksan toiminnan seuraamiseksi.


Lapset ja nuoret

Tätä lääkettä ei saa antaa alle 18 vuoden ikäisille lapsille, koska sen turvallisuutta ja tehoa ei ole varmistettu.


Muut lääkevalmiste et ja Febuxostat Accord

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.


On erityisen tärkeää kertoa lääkärille tai apteekissa, jos käytät jotakin seuraavista lääkeaineista. Niillä voi nimittäin olla yhteisvaikutuksia Febuxostat Accord -valmisteen kanssa, ja lääkäri saattaa muuttaa lääkitystäsi:

Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, hydroksipropyyliselluloosa, kroskarmelloosinatrium, magnesiumoksidi, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti. Tabletin päällyste: Keltainen päällyste sisältää: Polyvinyylialkoholi (osittain hydrolysoitu), titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki, keltainen rautaoksidi (E 172)


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Febuxostat Accord 80 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka on toiselle puolelle kaiverrettu ”80”, pituus 17.2 ± 0.2 mm, leveys, 6.2 ± 0.2 mm, paksuus 5.6 ± 0.2 mm.


Febuxostat Accord 120 mg kalvopäällysteiset tabletit

Vaaleankeltainen tai keltainen, kapselin muotoinen kalvopäällysteinen tabletti, johon on toiselle puolelle kaiverrettu ”120”, pituus 19.2 ± 0.2 mm, leveys, 8.2 ± 0.2 mm, paksuus 6.1 ± 0.2 mm.


Febuxostat Accord on pakattu pahvilaatikkoon, jossa on PVC / PCTFE-alumiinifolio- läpipainopakkauksia (Aclar) ja pakkausseloste.


image

Pakkauskoot:

Febuxostat Accord 80 mg

Pakkauskoot: 14, 28, 30, 56 tai 84 kalvopäällysteistä tablettia.


Febuxostat Accord 120 mg

image

Pakkauskoot: 14, 28, 56 ja 84 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht Alankomaat


Valmistaja


Pharmathen S.A. 6, Dervenakion str.

Pallini, Attiki, 15351 Kreikka


Pharmathen International S.A. Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300

Kreikka


Pharmadox Healthcare Limited KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000

Malta


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 06.08.2020