Kotisivun Kotisivun

Palynziq
pegvaliase

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Palynziq 2,5 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Palynziq 10 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku Palynziq 20 mg injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku pegvaliaasi (pegvaliasum)


image

Tähän lääkevalmisteeseenkohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Vaihe 4: Poista ruisku alustalta:


Poista alustan suojus. Pidä kiinni esitäytetyn ruiskun rungon keskiosasta ja poista ruisku alustasta

(katso Kuva C).

Kuva M

image


Kuva N

image

image


Jos annos edellyttää useampaa ruiskua, toista vaiheet 4–15 heti jokaisen käytettävän ruiskun osalta.


PISTÄMISEN JÄLKEEN


Hävitä käytetyt ruiskut

Aseta käytetyt neulat ja ruiskut pistävän jätteen hävitysastiaan tai muuhun pistonkestävään säiliöön heti käytön jälkeen. Tarkista lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta oikea tapa hävittää säiliö. Hävitä ruiskut turvallisesti.