Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Kalcipos-D mite

HINNAT

500 mg / 10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen 90

Tukkukauppa: 6,84 €
Jälleenmyynti: 10,91 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg / 10 mikrog purutabletti 180

Tukkukauppa: 11,12 €
Jälleenmyynti: 17,52 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg / 10 mikrog tabletti, kalvopäällysteinen 180

Tukkukauppa: 11,45 €
Jälleenmyynti: 18,02 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Kalcipos-D mite 500 mg/5 mikrog kalvopäällysteinen table tti


kalsium/kolekalsiferoli (D3-vitamiini)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Muut lääkevalmisteet ja Kalcipos-D mite

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.1

Hoidon vaikutus voi muuttua, jos valmistetta käytetään samanaikaisesti seuraavien sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden kanssa:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen, soikea kalvopäällysteinen tabletti, jossa merkintä R 118. Pakkauskoot: 60, 120 ja 180 tablettia muovipurkissa.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2-8

02130 Espoo


Valmistaja

Recipharm Stockholm AB Lagervägen 7

136 50 Jordbro Ruotsi


Rottapharm Ltd Damastown Industrial Park Mulhuddart

Dublin 15 Irlanti


Lisätie toja tästä lääkevalmisteesta antaa

Viatris Oy, Vaisalantie 2-8, 02130 Espoo

Puh. 020-720 9555

S-posti: infofi@viatris.com


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.1.2022.