Kotisivun Kotisivun

Spasmo-lyt plus
trospium

HINNAT

20 mg tabletti, päällystetty 60

Tukkukauppa: 15,64 €
Jälleenmyynti: 24,24 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Spasmo-lyt plus 20 mg table tti, päällyste tty

trospiumkloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Potilaat, joilla on maksasairaus

Älä käytä Spasmo-lyt plus -tabletteja, jos sinulla on vakava maksasairaus. Jos sinulla on lievä tai keskivaikea maksan vajaatoiminta, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Potilaat, joilla on munuaissairaus

Jos sinulla on jokin munuaissairaus, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkäri pienentää annostasi tarvittaessa (annostusohjeet, ks. kohta 3, Miten Spasmo-lyt plus -tabletteja käytetään; Potilaat, joilla on munuaissairaus).


Lapset

Älä anna Spasmo-lyt plus -tabletteja alle 12-vuotiaille lapsille.


Muut lääkevalmisteet ja Spasmo-lyt plus

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Kerro lääkärille varsinkin, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä:

Tabletin ydin: vehnätärkkelys, mikrokiteinen selluloosa, laktoosimonohydraatti, povidoni (K29-32), kroskarmelloosinatrium, steariinihappo, vedetön kolloidinen piidioksidi, talkki

Tabletin päällyste: sakkaroosi, karmelloosinatrium, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, kalsiumkarbonaatti (E170), makrogoli 8000, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidihydraatti (E172), valkovaha, karnaubavaha.

Ks. kohta 2 ”Spasmo-lyt plus sisältää laktoosia, sakkaroosia, vehnätärkkelystä ja natriumia”.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Spasmo-lyt plus -tabletit ovat ruskeankeltaisia, kiiltäviä, päällystettyjä tabletteja, joiden halkaisija on noin 7 mm.


Spasmo-lyt plus on pakattu 2, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 100, 120, 150, 200, 500, 600, 1 000, 1 200 ja

2 000 tabletin pakkauksiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Viatris Oy Vaisalantie 2–8

02130 Espoo


Puh. 020 720 9555

infofi@viatris.com


Valmistaja Madaus GmbH 51101 Köln Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 8.12.2021.