Kotisivun Kotisivun

Septabene eukalyptus
benzydamine

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Septabe ne eukalyptus 3 mg/1 mg imeskelytable tit


bentsydamiinihydrokloridi/setyylipyridiniumkloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai

apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Pyöreä, sinivalkoinen tai sininen viistoreunainen imeskelytabletti. Tabletin pinnassa voi olla pieniä naarmuja.

Imeskelytabletin halkaisija: 18,0–19,0 mm, paksuus 7,0–8,0 mm.


Septabene eukalyptus on saatavana rasiassa, jossa on 8, 16, 24 tai 32 imeskelytablettia läpipainopakkauksissa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 15.10.2020


Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on Fimean (www.fimea.fi) verkkosivulla.