Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Beromun
tasonermin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Beromun 1 mg infuusiokuiva-aine, liuosta varten

tasonermiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Beromun-valmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Beromun on valkoinen tai melkein valkoinen infuusiokuiva-aine liuosta varten (infuusiokuiva-aine). Se on pakattu lasiseen injektiopulloon, jossa on kumitulppa ja joka on suljettu alumiinisella nostokorkilla (flip-off cap).

Yhdessä pakkauksessa on 4 injektiopulloa kuiva-ainetta.


Myyntiluvan haltija

BELPHARMA s.a.

2, Rue Albert 1er

L-1117 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta


Valmistaja

Eumedica NV

Chemin de Nauwelette 1 B-7170 Manage

Belgia

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltija:


BELPHARMA s.a.

2, Rue Albert 1er

L-1117 Luxemburg Luxemburgin suurherttuakunta Tel : +352 27403070


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.


Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.