Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Latanoprost Sandoz
latanoprost

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Latanoprost Sandoz 50 mikrog/ml silmätipat, liuos

latanoprosti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Latanoprost Sandoz on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Latanoprost Sandozia

 3. Miten Latanoprost Sandozia käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Latanoprost Sandozin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Latanoprost Sandoz on ja mihin sitä käyte tään


  Latanoprost Sandozin vaikuttava aine on latanoprosti. Latanoprosti kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä prostaglandiinianalogit. Latanoprost Sandoz lisää silmän sisällä olevan nesteen luonnollista siirtymistä verenkiertoon.


  Latanoprost Sandozilla hoidetaan tilaa, jota kutsutaan avokulmaglaukoomaksi, ja kohonnutta silmänpaine tta

  aikuisilla.


  Näissä molemmissa sairauksissa silmänpaine kohoaa, mikä vähitellen vaikuttaa näkökykyyn.


  Latanoprost Sandozilla hoidetaan myös kohonnutta silmänpainetta ja glaukoomaa kaikenikäisillä lapsilla ja vauvoilla.


  Latanoprostia, jota Latanoprost Sandoz sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Latanoprost Sandozia


  Latanoprost Sandozia voivat käyttää aikuiset miehet ja naiset (myös iäkkäät potilaat) ja lapset vastasyntyneistä 18-vuotiaisiin. Latanoprost Sandozin käyttöä ei ole tutkittu ennenaikaisesti syntyneillä (sikiöiältään alle 36- viikkoisilla) lapsilla.


  Älä käytä Latanoprost Sandozia

  • jos olet allerginen latanoprostille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin, lastasi hoitavan lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Latanoprost Sandozia tai annat sitä lapsellesi, jos arvelet jonkin seuraavista kohdista koskevan sinua tai lastasi:

  • jos olet tai lapsesi on menossa silmäleikkaukseen tai olet tai lapsesi on ollut silmäleikkauksessa (koskee myös kaihileikkauksia)

  • jos sinulla tai lapsellasi on vaikea astma tai astma ei ole hyvin hallinnassa

  • jos kärsit tai lapsesi kärsii silmien kuivuudesta

  • jos sinulla tai lapsellasi on silmävaivoja (esim. silmäkipu, silmä-ärsytys tai silmätulehdus, näön hämärtyminen)

  • jos käytät tai lapsesi käyttää piilolinssejä (voitte silti käyttää Latanoprost Sandozia, mutta noudattakaa kohdassa 3 annettuja ohjeita piilolinssien käyttäjille)

  • jos olet aikaisemmin sairastanut tai parhaillaan sairastat herpes simplex -viruksen aiheuttamaa silmän

  virusinfektiota.


  Muut lääkevalmisteet ja Latanoprost Sandoz

  Kerro lääkärille, lastasi hoitavalle lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai lapsesi käyttää muita lääkkeitä, jos olet käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä tai jos lapsesi on äskettäin käyttänyt tai saattaa käyttää muita lääkkeitä.


  Kahden tai useamman prostaglandiinianalogin samanaikaista käyttöä ei suositella, sillä se voi johtaa silmänpaineen suurenemiseen.


  Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  Älä käytä Latanoprost Sandozia, jos olet raskaana tai imetät.


  Kerro heti lääkärillesi, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Kun käytät Latanoprost Sandozia, näkösi voi hämärtyä hetkellisesti. Jos näin käy, älä aja äläkä käytä mitään työvälineitä tai koneita, kunnes näet jälleen terävästi.


  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  Latanoprost Sandoz sisältää bentsalkoniumkloridia ja fosfaatte ja

  Tämä lääke sisältää bentsalkoniumkloridia 0,2 mg per millilitra. Bentsalkoniumkloridi saattaa imeytyä pehmeisiin piilolinsseihin ja voi muuttaa niiden väriä.

  Poista piilolinssit ennen tämän lääkevalmisteen käyttöä ja laita piilolinssit takaisin 15 minuutin kuluttua.


  Bentsalkoniumkloridi voi aiheuttaa silmä-ärsytystä erityisesti, jos sinulla on kuivat silmät tai sarveiskalvon sairauksia (silmän etuosan läpinäkyvä kerros). Jos silmääsi tulee poikkeavaa tunnetta, pistelyä tai kipua tämän lääkkeen käytön jälkeen, keskustele asiasta lääkärisi kanssa.


  Tämä lääkevalmiste sisältää 6,34 mg fosfaatteja per millilitra. Jos sinulla on vakava vaurio silmän etuosan läpinäkyvässä kerroksessa (sarveiskalvossa), fosfaatit voivat hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa sameita laikkuja sarveiskalvoon johtuen kalsiumin kertymisestä hoidon aikana.


 3. Mite n Latanoprost Sandozia käyte tään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri tai lastasi hoitava lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä, lastasi hoitavalta lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Annos

Tavanomainen annos aikuisille (myös iäkkäille potilaille) ja lapsille on:

Yksi tippa kerran vuorokaudessa sairaaseen silmään / sairaisiin silmiin.

Annostele Latanoprost Sandoz mieluiten iltaisin. Käytä Latanoprost Sandozia vain kerran vuorokaudessa: hoidon teho voi heikentyä, jos annostelet Latanoprost Sandozia tätä useammin.


Käytä Latanoprost Sandozia lääkärisi tai lastasi hoitavan lääkärin ohjeiden mukaan, kunnes hän kehottaa sinua lopettamaan hoidon.


Piilolinss ien käyttäjät

Jos käytät tai lapsesi käyttää piilolinssejä, poista ne silmistä ennen Latanoprost Sandozin annostelua. Voit laittaa piilolinssit takaisin silmiin 15 minuutin kuluttua Latanoprost Sandozin annostelusta.


Käyttöohjeet

DROP-TAINER®-pullo on suunniteltu siten, että lääkeannos voidaan annostella tarkasti. Lue ohjeet läpi huolellisesti ennen DROP-TAINER®-pullon käyttöä.


image image image


 1. Jos käytössä on muita paikallisesti käytettäviä silmälääkkeitä, ne on annosteltava viimeistään 5 minuuttia ennen Latanoprost Sandoz -silmätippoja tai aikaisintaan 5 minuuttia niiden jälkeen.

 2. Pese kädet ennen jokaista käyttökertaa.

 3. Varmista ennen lääkkeen ensimmäistä käyttökertaa, että pullon turvasinetti on ehjä.

 4. Repäise turvasinetti pois.

 5. Ravista kerran ja poista kierrekorkki ennen jokaista käyttökertaa.

 6. Käännä pullo ylösalaisin ja pitele sitä peukalon ja keskisormen välissä siten, että sormenpäät osoittavat itseäsi kohti.


  image image image


 7. Kallista päätä taaksepäin ja vie pullo hoidettavan silmän ylle.

 8. Vedä toisen käden sormella alaluomea kevyesti alaspäin siten, että silmän ja alaluomen väliin muodostuu V:n muotoinen tasku. Älä kosketa silmää pullon kärjellä.

 9. Aseta pulloa pitelevän käden etusormi pullon pohjaa vasten. Annostele lääkettä yksi tippa painamalla pullon pohjaa. Älä purista pulloa kyljistä. Pidä pää kallistettuna taaksepäin ja sulje silmä, jotta lääke imeytyy silmään.

 10. Toista vaiheet 6–9 toiseen silmään, jos niin on neuvottu.

 11. Kierrä kierrekorkki tiukasti takaisin kiinni pulloon.


Jos käytät Latanoprost Sandozia toisen silmätippavalmisteen kanssa

Odota vähintään 5 minuuttia Latanoprost Sandozin annostelun ja muiden silmätippojen käytön välillä.


Jos käytät enemmän Latanoprost Sandozia kuin sinun pitäisi

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos silmään menee liian monta tippaa, silmä voi ärtyä lievästi, vetistää ja punoittaa. Näiden oireiden pitäisi hävitä, mutta jos olet huolissasi, ota yhteys lääkäriisi tai lastasi hoitavaan lääkäriin neuvoja varten.


Ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriisi, jos otat tai lapsesi ottaa Latanoprost Sandozia vahingossa suun kautta.


Jos unohdat käyttää Latanoprost Sandozia

Jatka silmätippojen käyttämistä tavanomaisena annoksena tavanomaiseen kellonaikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos olet epävarma jostakin, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.


Jos lopetat Latanoprost Sandozin käytön

Keskustele lääkärisi tai lastasi hoitavan lääkärin kanssa, jos haluat lopettaa Latanoprost Sandozin käytön. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Latanoprost Sandozin käytön yhte ydessä on havaittu seuraavia haittavaikutuksia:

  Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä 10:stä)

  • Vähittäinen silmän värimuutos, joka johtuu ruskean pigmentin lisääntymisestä silmän värikalvossa (iiriksessä). Silmien väri muuttuu todennäköisemmin monivärisissä silmissä (siniruskeissa, harmaanruskeissa, keltaruskeissa tai vihreänruskeissa) kuin yksivärisissä (sinisissä, harmaissa, vihreissä tai ruskeissa). Mahdollisiin värimuutoksiin voi kulua vuosia, tosin tavallisesti värimuutos todetaan ensimmäisten 8 hoitokuukauden kuluessa. Silmän värimuutos voi olla pysyvä ja näkyä selvemmin, jos käytät Latanoprost Sandozia vain yhteen silmään. Silmän värimuutokseen ei näyttäisi liittyvän mitään ongelmia. Silmän värimuutos ei etene enää Latanoprost Sandoz -hoidon lopettamisen jälkeen.

  • Silmän punoitus

  • Polte, kutina, kirvely, hiekkaisuuden tai vierasesineen tunne silmässä. Jos sinulla on niin vaikeaa silmä- ärsytystä, että silmistä vuotaa runsaasti kyyneliä tai harkitset lääkkeen käytön lopettamista, käänny ripeästi (viikon kuluessa) lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Hoitosi on ehkä tarkistettava, jotta saat varmasti edelleen asianmukaista hoitoa sairauteesi.

  • Hoidettavan silmän silmäripsien ja hoidettavaa silmää ympäröivien hentojen ihokarvojen muutokset, joita esiintyy lähinnä perimältään japanilaisilla potilailla. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi silmäripsien värin syveneminen (tummuminen), pidentyminen, paksuuntuminen tai runsastuminen.


   Yleiset (voiesiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä)

  • Valonarkuus

  • Sidekalvotulehdus

  • Silmäluomitulehdus (blefariitti)

  • Silmänpinnan ärsytys tai vaurioituminen

  • Silmäkipu


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta)

  • Silmäluomien turvotus

  • Silmien kuivuus

  • Silmänpinnan tulehdus tai ärsytys (keratiitti)

  • Silmän värillisen osan tulehdus (uveiitti)

  • Näön hämärtyminen

  • Verkkokalvon turvotus (makulaturvotus)

  • Ihottuma

  • Rintakipu (rasitusrintakipu), sydämentykytys

  • Astma, hengenahdistus

  • Päänsärky, heitehuimaus

  • Lihaskipu, nivelkipu

  • Pahoinvointi

  • Oksentelu


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1000:sta)

  • Värikalvotulehdus eli silmän värillisen osan tulehdus (iriitti)

  • Silmänpinnan turvotukseen tai naarmuuntumiseen/vaurioitumiseen viittaavat oireet

  • Turvotus silmän ympärillä

  • Silmäripsien kasvu väärään suuntaan, mikä voi aiheuttaa silmä-ärsytystä

  • Ylimääräisen silmäripsirivin kasvaminen

  • Silmän pinnan arpeutuminen

  • Nesteen täyttämä rakkula silmän värikalvossa (iiriskysta)

  • Silmäluomien paikallinen ihoreaktio

  • Silmäluomien ihon tummuminen

  • Astmanoireiden paheneminen

  • Ihon vaikea kutina

  • Herpes simplex -viruksen aiheuttaman silmän virusinfektion kehittyminen


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta)

  • Rasitusrintakivun oireiden paheneminen potilailla, joilla on myös sydäntauti

  • Kuopalla olevat silmät


  Haittavaikutuksia, joita esiintyy useammin lapsilla kuin aikuisilla, ovat nenän vuotaminen ja kutiaminen ja kuume.


  Joissakin hyvin harvinaisissa tapauksissa potilaille, joiden silmissä on vaikeita sarveiskalvovaurioita, on hoidon aikana muodostunut kalkkeutumien aiheuttamia samentumia sarveiskalvoon.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  www-sivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 Fimea


 2. Latanoprost Sandozin säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja pullossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (Käyt. viim. tai EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

  Säilytä pullo ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.


  Avatun lääkevalmisteen säilytys: Säilytä alle 25 °C.


  Avatun lääkevalmisteen kestoaika:

  Latanoprost Sandoz on käytettävä 4 viikon kuluessa pullon avaamisesta, ei kuitenkaan viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Latanoprost Sandoz sisältää

Vaikuttava aine on latanoprosti. Yksi millilitra liuosta sisältää 50 mikrog latanoprostia (vastaten 0,005 % w/v). Yksi tippa sisältää noin 1,5 mikrog latanoprostia.


Muut apuaineet ovat bentsalkoniumkloridi, natriumdivetyfosfaattimonohydraatti (E339), natriumkloridi, vedetön dinatriumfosfaatti (E339) ja injektionesteisiin käytettävä vesi.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Silmätipat, liuos.

Latanoprost Sandoz on kirkas, väritön liuos.


4 ml värjäämätön LDPE-muovista valmistettu DROP-TAINER®-pullo, jossa on värjäämätön LDPE-tiputin, turkoosi polypropeeninen (PP) kierrekorkki ja polyvinyylikloridista (PVC) valmistettu kutistemuovi DROP- TAINER®-pullon kaulan ja kierrekorkin ympärillä.


Pakkauskoot

1 x 2,5 ml, 3 x 2,5 ml ja 6 x 2,5 ml liuosta


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Saksa tai

S.A.Alcon-Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgia tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.06.2022