Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Carvedilol STADA
carvedilol

HINNAT

6,25 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 2,84 €
Jälleenmyynti: 4,53 €
Korvaus: 0,00 €

12,5 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 3,41 €
Jälleenmyynti: 5,43 €
Korvaus: 0,00 €

25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,66 €
Jälleenmyynti: 7,44 €
Korvaus: 0,00 €

6,25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,92 €
Jälleenmyynti: 7,84 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Carvedilol STADA 3,125 mg table tti Carvedilol STADA 6,25 mg table tti Carvedilol STADA 12,5 mg table tti Carvedilol STADA 25 mg table tti karvediloli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Carvedilol STADA 3,125 mg tabletti on pyöreä, hieman kaksoiskupera, valkoinen, viistoreunainen tabletti.


Carvedilol STADA 6,25 mg tabletti on soikea, hieman kaksoiskupera, valkoinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä S2. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Carvedilol STADA 12,5 mg tabletti on soikea, hieman kaksoiskupera, valkoinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre ja toisella puolella merkintä S3. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Carvedilol STADA 25 mg tabletti on pyöreä, hieman kaksoiskupera, valkoinen tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


Läpipainopakkaukset:

Carvedilol STADA 3,125 mg tabletit

5, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1 000 tablettia tai 5 x 1,

10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 98 x 1, 100 x 1, 120 x 1, 150 x 1, 200 x 1,

250 x 1, 300 x 1, 400 x 1, 500 x 1, 1 000 x 1 tablettia (yksittäispakatut)


Carvedilol STADA 6,25 mg tabletit

5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1 000 tablettia tai

5 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1,

120 x 1, 150 x 1, 200 x 1, 250 x 1, 300 x 1, 400 x 1, 500 x 1, 1 000 x 1 tablettia (yksittäispakatut)


Carvedilol STADA 12,5 mg tabletit

5, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 98, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1 000 tablettia tai

5 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 98 x 1, 100 x 1, 120 x 1,

150 x 1, 200 x 1, 250 x 1, 300 x 1, 400 x 1, 500 x 1, 1 000 x 1 tablettia (yksittäispakatut)


Carvedilol STADA 25 mg tabletit

5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 32, 40, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1 000 tablettia tai

5 x 1, 7 x 1, 10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 32 x 1, 40 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 90 x 1, 98 x 1,

100 x 1, 150 x 1, 200 x 1, 250 x 1, 300 x 1, 400 x 1, 500 x 1, 1 000 x 1 tablettia (yksittäispakatut) Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Muut valmistajat STADApharm gmbH Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel Co. Tipperary Clonmel

Irlanti


STADA Arzneimittel gmbH Muthgasse 36

1190 Wien Itävalta


Sanico N.V.

Veedijk 59, Industriezone 4

2300 Turnhout Belgia


Doppel Farmaceutici S.r.l. Via Volturno, 48

Quinto Dé Stampi, 20089 Rozzano (MI) Italia


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.06.2022