Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Stefaminelle
drospirenone and ethinylestradiol

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ste faminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset table tit


etinyyliestradioli/drospirenoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

  1. Mitä Stefaminelle on ja mihin sitä käytetään

  2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Stefaminelle-valmistetta

  3. Miten Stefaminelle-valmistetta käytetään

  4. Mahdolliset haittavaikutukset

  5. Stefaminelle-valmisteen säilyttäminen

  6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Tärkeitä tie toja yhdiste lmäehkäisyvalmisteista:


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Laboratorios Leon Farma, S.A. C/ La Vallina s7n, Pol. Ind. Navatejera, 24008-León, Espanja tai

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa

tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 01.06.2021