Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Glycophos
sodium glycerophosphate

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Glycophos infuusiokonsentraatti, liuosta varten

natriumglyserofosfaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


1 ml infuusiokonsentraattia sisältää natriumglyserofosfaattipentahydraattia 306,1 mg vastaten vedetöntä natriumglyserofosfaattia 216 mg.

1 ml Glycophosia sisältää 1 mmol fosfaattia ja 2 mmol natriumia.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Glycophos on kirkas, väritön neste polypropeeni-injektiopullossa tai polypropeeniampullissa. Pakkauskoot:

Injektiopullot: 10 x 20 ml

Ampullit: 20 x 20 ml


Myyntiluvan haltija

Fresenius Kabi AB, Uppsala, Ruotsi


Valmistaja

Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norja


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi Suomessa: 2.5.2019

Ruotsissa: 22.8.2018


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:


Laimennettava.

Lisäykset on tehtävä aseptisesti.

Avattu pullo on käytettävä välittömästi. Avatun pullon käyttämättä jäänyt sisältö on hävitettävä, eikä sitä saa säästää myöhempää käyttöä varten.

Mikrobiologiselta kannalta katsoen käyttövalmis liuos tulee käyttää välittömästi.


Yhteensopivuus

Enintään 120 ml Glycophosia ja 48 mmol kalsiumia (CaCl2:na) voidaan lisätä 1000 ml:aan seuraavia infuusionesteitä: Vamin 14 g N/l elektrolyytitön, Vamin 18 g N/l elektrolyytitön tai Vaminolac.


Enintään 10 ml Glycophosia ja 10 mmol kalsiumia (CaCl2:na) voidaan lisätä 1000 ml:aan Glukos 50 mg/ml infuusionestettä, enintään 20 ml Glycophosia ja 20 mmol kalsiumia (CaCl2:na) voidaan lisätä 1000 ml:aan Glukos 200 mg/ml infuusionestettä ja enintään 60 ml Glycophosia ja 24 mmol kalsiumia 1000 ml:aan Glukos 500 mg/ml infuusionestettä.


Lisätietoja eri seosten yhteensopivuudesta ja fysikaalisesta säilyvyydestä, sekoittamisesta ftalaatittomissa pusseissa ja lisäyksistä parenteraalisiin ravintoliuoksiin on tarvittaessa saatavilla valmistajalta.