Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Matever
levetiracetam

HINNAT

250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 60

Tukkukauppa: 13,30 €
Jälleenmyynti: 20,77 €
Korvaus: 0,00 €

1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 70,10 €
Jälleenmyynti: 102,49 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 200

Tukkukauppa: 77,45 €
Jälleenmyynti: 112,59 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Matever 100 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

levetirasetaami


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tai lapsesi aloittaa lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Matever on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Mateveria

 3. Miten Mateveria annetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Mateverin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Matever on ja mihin sitä käytetään

  Levetirasetaami on epilepsialääke (lääke, jota käytetään epilepsiakohtausten hoitoon). Mateveria käytetään

  • ainoana lääkkeenä tietyn epilepsiatyypin diagnoosin äskettäin saaneille aikuisille ja vähintään 16-vuotiaille nuorille. Epilepsia on sairaus, jossa potilas saa toistuvia kouristuskohtauksia. Levetirasetaamia käytetään epilepsiassa, jossa kohtaus vaikuttaa ensin vain toiseen aivopuoliskoon mutta saattaa sen jälkeen laajentua suuremmalle alueella kummassakin aivopuoliskossa (paikallisalkuinen kohtaus, joka voi olla sekundaarisesti yleistyvä tai yleistymätön). Lääkäri on määrännyt sinulle levetirasetaamia kohtausten lukumäärän vähentämiseksi

  • lisälääkkeenä muiden epilepsialääkkeiden kanssa:

   • paikallisalkuisten (yleistyvien tai yleistymättömien) kohtausten hoitoon aikuisille, nuorille ja vähintään 4-vuotiaille lapsille.

   • myoklonisten kohtausten (lyhyiden, sähköiskumaisten lihaksen tai lihasryhmän nykäysten) hoitoon nuoruusiän myoklonista epilepsiaa sairastaville aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille.

   • suoraan yleistyvien toonis-kloonisten kohtausten (suurten kohtausten, myös tajunnanmenetyksen) hoitoon aikuisille ja vähintään 12-vuotiaille nuorille, joilla on idiopaattinen yleistynyt epilepsia (epilepsiatyyppi, jonka arvellaan olevan periytyvä).


    Matever-infuusiokonsentraatti on vaihtoehto potilaille, kun suun kautta otettavan Matever- epilepsialääkkeen ottaminen ei ole tilapäisesti mahdollista.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin sinulle annetaan Mateveria Älä käytä Mateveria

  • Jos olet allerginen levetirasetaamille, pyrrolidonijohdoksille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin sinulle annetaan Mateveria

  • Jos sinulla on munuaissairaus, noudata lääkärisi antamia ohjeita. Hän saattaa päättää, että annostasi pitää muuttaa.

  • Jos havaitset lapsen kasvun hidastumista tai odottamatonta puberteetin kehittymistä, ota yhteyttä lääkäriin.

  • Pienellä määrällä epilepsialääkkeiden, mukaan lukien Mateverin, käyttäjistä on todettu itsetuhoisia ajatuksia (ajatuksia itsensä vahingoittamisesta ja itsemurhasta). J os sinulla on masennuksen oireita ja/tai itsemurha-ajatuksia, ota yhteyttä lääkäriisi.

  • jos sinulla on todettu tai suvussasi esiintyy sydämen rytmihäiriöitä (näkyvät sydänsähkökäyrässä) tai jos sinulla on sairaus ja/tai saat hoitoa, joka altistaa sydämen rytmihäiriöille tai suolatasapainon häiriöille.


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos jokin seuraavista haittavaikutuksista muuttuu vakavaksi tai kestää muutamaa päivää kauemmin:

  • Poikkeavat ajatukset, ärtyneisyys tai epätavallinen aggressiivisuus, tai jos sinä tai perheesi ja ystäväsi huomaatte merkittäviä muutoksia mielialassasi tai käyttäytymisessäsi.

  • Epilepsian paheneminen

   Kouristuskohtaukset voivat harvinaisissa tapauksissa pahentua tai niitä voi esiintyä aiempaa

   useammin, pääasiassa ensimmäisen kuukauden aikana hoidon aloittamisen tai annoksen suurentamisen jälkeen. Jos sinulle ilmaantuu jokin näistä uusista oireista Matever-valmisteen käytön aikana, ota yhteyttä lääkäriin mahdollisimman pian.


   Lapset ja nuoret

  • Matever ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille ainoana lääkkeenä (monoterapiana).


   Muut lääkevalmisteet ja Matever

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat

   ottaa muita lääkkeitä, mukaan lukien ilman reseptiä saatavat lääkkeet.


   Älä ota makrogolia (ulostuslääkettä) levetirasetaamiannosta edeltävän tai sitä seuraavan tunnin aikana, koska tämä voi vähentää hoidon tehoa.


   Raskaus ja imetys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Levetirasetaamia voi käyttää raskauden aikana ainoastaan, jos lääkäri pitää sitä huolellisen arvioinnin jälkeen tarpeellisena.

   Lääkkeen käyttöä ei pidä keskeyttää keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

   Synnynnäisten epämuodostumien riskiä syntymättömälle lapsellesi ei voida täysin sulkea pois.

   Imettämistä ei suositella hoidon aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Matever voi heikentää kykyäsi ajaa autoa tai käyttää työvälineitä tai koneita, sillä se saattaa aiheuttaa uneliaisuutta. Tämä on todennäköisempää hoidon alussa tai annosta suurennettaessa. Sinun tulee välttää autolla ajoa ja koneiden käyttämistä kunnes on todettu, että kykysi tehdä näitä tehtäviä ei ole heikentynyt.


   Matever sisältää natriumia

   Tämä lääkevalmiste sisältää 57,21 mg natriumia (ruokasuolan toinen ainesosa) per enimmäiskerta- annos. Tämä vastaa 2,86 %:a suositellusta natriumin enimmäisvuorokausiannoksesta aikuiselle.


 3. Miten Mateveria annetaan


  Lääkäri tai sairaanhoitaja antaa Mateverin sinulle laskimoon annettavana infuusiona.

  Mateveria annetaan kaksi kertaa päivässä, kerran aamulla ja kerran illalla, aina suunnilleen samaan aikaan päivästä.

  Laskimoon annettava lääkemuoto on vaihtoehto suun kautta annettavalle lääkemuodolle. Voit siirtyä kalvopäällysteisistä tableteista tai oraaliliuoksesta laskimoon annettavaan lääkemuotoon tai päinvastoin suoraan ilman annosmuutoksia. Päivittäinen kokonaisannoksesi ja annosteluväli säilyvät samana.


  Käyttö lisälääkkeenä ja ainoana lääkkeenä (vähintään 16-vuotiaille)


  Aikuisille (≥ 18-vuotiaille) ja 12–17-vuotiaille nuorille (paino ≥ 50 kg):

  Suositeltu annos: 1 000–3 000 mg joka päivä.

  Kun aloitat Matever-valmisteen käytön, lääkäri määrää sinulle kahden viikon ajaksi pienemmän annoksen ennen pienimmän päivittäisen annoksen käytön aloittamista.


  Annos 411-vuotiaille lapsille ja 1217-vuotiaille nuorille (paino < 50 kg):

  Suositeltu annos: 20 mg/kg–60 mg/kg joka päivä.


  Antotapa ja –reitti

  Matever annetaan laskimoon. Matever suositusannos on laimennettava vähintään 100 millilitraan yhteensopivaa liuosta ja infusoidaan 15 minuutin aikana.

  Kohdassa 6 on tarkemmat ohjeet lääkäreille ja sairaanhoitajille koskien Mateverin oikeaa käyttöä.


  Hoidon kesto

  • Levetirasetaamin annosta laskimonsisäisesti pidempään kuin 4 vuorokauden ajan ei ole kokemusta.


   Jos lopetat Mateverin käytön

   Jos lääkitys lopetetaan (tämä koskee myös muita epilepsialääkkeitä), Mateverin käyttö pitää lopettaa asteittain, jotta vältetään kohtausten lisääntyminen. Jos lääkärisi päättää, että Matever-hoito lopetetaan, hän antaa ohjeet siitä, miten lääkitys lopetetaan vähitellen.


   Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Kerro heti lääkärille tai mene lähimmälle päivystyspoliklinikalle, jos sinulla ilmenee seuraavaa:


  • heikkous, pyörrytyksen tunne tai huimaus tai hengitysvaikeus, sillä nämä saattavat olla vakavan allergisen (anafylaktisen) reaktion merkkejä

  • kasvojen, huulten, kielen ja kurkun turpoaminen (Quincken edeema)

  • nuhakuumeen kaltaiset oireet ja kasvoihottuma, joka leviää laajemmalle ja johon liittyy korkea kuume; verikokein todettava maksaentsyymipitoisuuksien suureneminen ja tietyntyyppisten valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia) ja imusolmukkeiden suureneminen (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, DRESS)

  • sellaiset oireet kuten pieni virtsamäärä, väsymys, pahoinvointi, oksentelu, sekavuus ja säärten, nilkkojen tai jalkaterien turvotus, koska nämä voivat olla merkkejä munuaistoiminnan äkillisestä heikkenemisestä

  • ihottuma, joka voi muodostaa rakkuloita ja näyttää pieniltä läiskiltä (keskellä tummia täpliä, jota ympäröi vaaleampi alue sekä tummarenkainen reunus) (erythema multiforme)

  • laajalle levinnyt rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä)

  • vaikeampi ihottuma aiheuttaen ihon kuoriutumista yli 30 %:n alueella kehon pinta-alasta (toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

  • vakavien mielenterveysmuutosten merkit tai joku lähimmäisesi huomaa sinulla sekavuutta, uneliaisuutta, muistinmenetystä, muistin heikkenemistä (muistamattomuutta), epänormaalia käytöstä tai muita hermostoon liittyviä merkkejä, mukaan lukien pakkoliikkeet tai hallitsemattomat liikkeet. Nämä voivat olla aivosairauden (enkefalopatian) merkkejä.


   Yleisimmin ilmoitetut haittavaikutukset ovat nenänielun tulehdus, uneliaisuus, päänsärky, väsymys ja huimaus. Hoidon alussa tai annosta suurennettaessa jotkut haittavaikutuksista, kuten uneliaisuus, väsymys ja huimaus, voivat olla yleisempiä. Nämä haittavaikutukset kuitenkin lievittyvät ajan kuluessa.


   Hyvin yleiset: saattaa esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä

  • nenänielun tulehdus

  • uneliaisuus, päänsärky.


   Yleiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä

  • syömishäiriö (ruokahaluttomuus)

  • masennus, vihamielisyys tai aggressiivisuus, ahdistuneisuus, unettomuus, hermostuneisuus tai ärtyneisyys

  • kouristus, tasapainohäiriö, heitehuimaus (epävakauden tunne), letargia (energian- ja innokkuuden puute), vapina (tahdosta riippumaton)

  • kiertohuimaus

  • yskä

  • vatsakipu, ripuli, ruoansulatusvaivat, oksentelu, pahoinvointi

  • ihottuma

  • voimattomuus/väsymys.


   Melko harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta

  • verihiutalemäärän pieneneminen, valkosolumäärän pieneneminen

  • painonlasku, painonnousu

  • itsemurhayritys ja itsemurha-ajatukset, mielenterveyshäiriö, poikkeava käyttäytyminen, aistiharha, vihantunne, sekavuus, paniikkikohtaus, tunteiden epävakaisuus / mielialanvaihtelut, kiihtyneisyys

  • muistinmenetys, muistin heikkeneminen (muistamattomuus), haparointi, tuntoharha (ihon kihelmöinti), tarkkaavaisuuden häiriintyminen (keskittymiskyvyn menetys)

  • kaksoiskuvat, näön sumeneminen

  • maksan toimintakokeiden suurentuneet/epänormaalit arvot

  • hiustenlähtö, ihottuma, kutina

  • lihasheikkous, lihaskipu

  • vamma.


   Harvinaiset: saattaa esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta

  • infektio

  • kaikkien verisolutyyppien määrän väheneminen

  • vaikeat allergiset reaktiot (DRESS, anafylaktinen reaktio [vaikea ja merkittävä allerginen reaktio], Quincken edeema [kasvojen, huulten, kielen ja kurkun turpoaminen])

  • veren natriumpitoisuuden aleneminen

  • itsemurha, persoonallisuushäiriöt (käyttäytymisongelmat), poikkeava ajattelu (ajattelun hitaus, keskittymisvaikeus)

  • delirium

  • enkefalopatia (katso yksityiskohtainen kuvaus oireista kohdasta ”Kerro heti lääkärille”)

  • kouristuskohtaukset voivat pahentua tai niitä voi esiintyä aiempaa useammin

  • pään, ylävartalon ja raajojen lihasten hallitsematon nytkähtely, pakkoliikkeet, lihastoiminnan ylivilkkaus

  • sydänrytmin muutos (sydänsähkökäyrässä)

  • haimatulehdus

  • maksan vajaatoiminta, maksatulehdus

  • munuaistoiminnan äkillinen heikkeneminen

  • ihottuma, joka voi muodostaa rakkuloita ja näyttää pieniltä läiskiltä (keskellä tummia täpliä, jota ympäröi vaaleampi alue sekä tummarenkainen reunus) (erythema multiforme), laajalle levinnyt rakkulainen ihottuma ja ihon hilseily, erityisesti suun, nenän, silmien ja sukupuolielinten ympärillä (Stevens-Johnsonin oireyhtymä), sekä vaikeampi muoto aiheuttaen ihon kuoriutumista yli 30 %:n alueella kehon pinta-alasta (toksinen epidermaalinen nekrolyysi)

  • rabdomyolyysi (lihaskudoksen hajoaminen) ja rabdomyolyysiin liittyvä veren kreatiinikinaasipitoisuuden suureneminen. Näitä ilmenee merkitsevästi enemmän japanilaispotilailla kuin muilla potilailla

  • ontuminen tai kävelyvaikeudet

  • seuraavien yhdistelmä: kuume, lihasjäykkyys, epävakaa verenpaine ja sydämen syke, sekavuus, matala tajunnantaso (voivat olla merkkejä pahanlaatuinen neuroleptioireyhtymä -nimisestä tilasta). Näitä ilmenee merkitsevästi enemmän japanilaispotilailla kuin muilla potilailla.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  image

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan liitteessä V luetellun kansallisen ilmoitusjärjestelmän kautta. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


 5. Mateverin säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä injektiopullossa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Matever sisältää

  Vaikuttava aine on levetirasetaami. Yksi millilitra infuusioliuosta sisältää 100 mg levetirasetaamia. Muut aineet ovat: natriumasetaattitrihydraatti, väkevä etikkahappo, natriumkloridi, injektionesteisiin käytettävä vesi.


  Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


  Matever-infuusiokonsentraatti liuosta varten on kirkas, väritön ja steriili neste.

  Matever-infuusiokonsentraattia sisältävät 5 ml:n injektiopullot on pakattu 10 injektiopullon koteloihin.


  Myyntiluvan haltija ja valmistaja


  Pharmathen S.A, 6 Dervenakion Str., 15351 Pallini, Attiki, Kreikka.


  Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


  België/Belgique/Belgien

  Pharmathen S.A.

  Tél/Tel: +30 210 66 04 300

  Lietuva

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  България

  Pharmathen S.A.

  Teл.: +30 210 66 04 300

  Luxembourg/Luxemburg

  Pharmathen S.A.

  Tél/Tel: +30 210 66 04 300


  Česká republika

  ARDEZ Pharma, spol. s r.o. Tel: +420 220 400 391

  Magyarország

  Onkogen Kft.

  Tel.: +36 70 310 1163


  Danmark

  Orion Pharma A/S Tlf: +45 49 12 66 00

  Malta

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  Deutschland

  Pharmathen S.A.

  Tel.: +30 210 66 04 300

  Nederland

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  Eesti (Estonia)

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Norge

  Pharmathen S.A.

  Tlf: +30 210 66 04 300


  Ελλάδα

  INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ Τηλ: +30 210 66 64 805-806

  Österreich

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  España

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Polska

  Pharmathen S.A.

  Tel.: +30 210 66 04 300


  France

  Pharmathen S.A.

  Tél: +30 210 66 04 300


  Hrvatska Makpharm d.o.o. Tel: +385 1 4840 342

  Portugal

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  România

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  Ireland

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  Slovenija

  Lenis farmacevtika d.o.o Tel.: +386 1 235 07 00


  Ísland

  Pharmathen S.A.

  Sími: +30 210 66 04 300

  Slovenská republika ARDEZ Pharma, spol. s r.o. Tel: +420 220 400 391


  Italia

  Ecupharma S.r.l

  Tel : +39-02-38238790

  Suomi/Finland

  Orion Corporation Puh/Tel: +358 10 4261


  Κύπρος

  The Star Medicines Importers Co. Ltd

  Τηλ: +357 25371056

  Sverige

  Orion Pharma AB

  Tel: +46 8 623 6440


  Latvija

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300

  United Kingdom (Northern Ireland)

  Pharmathen S.A.

  Tel: +30 210 66 04 300


  Tämä pakkausseloste on tarkastettu viimeksi  Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU/ETA-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.


  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  -


  Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

  Ohjeet Mateverin oikeasta käytöstä on annettu kohdassa 3.


  Yksi Matever-konsentraattipullo sisältää 500 mg levetirasetaamia (5 ml:aa 100 mg/ml konsentraattia). Katso taulukosta 1 Matever-konsentraatin suositeltu valmistus ja annostelu, jotta kokonaisvuorokausiannokseksi saadaan 500 mg, 1 000 mg, 2 000 mg tai 3 000 mg levetirasetaamia kahtena annoksena.


  Taulukko 1. Matever-konsentraatin valmistus ja annostelu


  Annos

  Tarvittava

  määrä

  Laimentime

  n määrä

  Infuusioaika

  Antotiheys

  Kokonaisvuoro-

  kausiannos

  250 mg

  2,5 ml (puolet

  5 ml:n pullosta)

  100 ml

  15 minuuttia

  2 kertaa päivässä

  500 mg/vrk

  500 mg

  5 ml (yksi 5 ml:n pullo)

  100 ml

  15 minuuttia

  2 kertaa päivässä

  1000 mg/vrk

  1000 mg

  10 ml (kaksi

  5 ml:n pulloa)

  100 ml

  15 minuuttia

  2 kertaa

  päivässä

  2000 mg/vrk

  1500 mg

  15 ml (kolme 5

  ml:n pulloa)

  100 ml

  15 minuuttia

  2 kertaa

  päivässä

  3000 mg/vrk


  Tämä lääkevalmiste on tarkoitettu vain kertakäyttöön, ja kaikki käyttämätön liuos on hävitettävä.


  Käytön aikainen säilytysaika: Mikrobiologisesti katsoen tuote tulee käyttää välittömästi laimentamisen jälkeen. Jos tuotetta ei käytetä välittömästi, säilytysaika ja säilytysolosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän vastuulla. Ne eivät normaalisti ole enempää kuin 24 tuntia 28 °C:ssa, jollei laimentaminen ole tapahtunut kontrolloiduissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.


  Matever-konsentraatti oli fysikaalisesti yhteensopiva ja kemiallisesti stabiili, kun sitä sekoitettiin seuraavien liuottimien kanssa, ainakin 24 tunnin ajan ja säilytettynä PVC-pusseissa kontrolloidussa huoneenlämpötilassa 1525 °C.

  Laimentimet:

  • natriumkloridi-injektioneste (0,9 %)

  • laktatoitu Ringerin injektioneste

  • dekstroosi-injektioneste 5 %