Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Abiraterone Glenmark
abiraterone

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Abirate rone Glenmark 500 mg kalvopäällysteiset table tit

abirateroniasetaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Älä ota tätä lääkettä, jos jokin edellä mainituista koskee sinua. Jos olet epävarma, keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat tätä lääkettä:


Kerro lääkärille, jos sinulle on kerrottu, että sinulla on jokin sydän- ja verisuonisairaus, kuten sydämen rytmihäiriöitä (arytmiaa), tai saat lääkehoitoa näihin sairauksiin.


Kerro lääkärille, jos ihosi tai silmiesi väri on muuttunut keltaiseksi, virtsasi on tummaa tai sinulla on voimakasta pahoinvointia tai oksentelua, koska nämä voivat olla maksan toimintahäiriöiden tunnusmerkkejä tai oireita. Harvinaisissa tapauksissa saattaa ilmaantua maksan toimintahäiriö (eli äkillinen maksan vajaatoiminta), joka voi johtaa kuolemaan.


Veren punasolumäärä voi vähetä, seksuaalinen halukkuus (libido) voi heiketä, ja lihasheikkoutta ja/tai lihaskipua saattaa esiintyä.


Abiraterone Glenmark -valmistetta ei saa antaa yhdistelmähoitona Ra-223:n kanssa mahdollisesti lisääntyneen luunmurtumien tai kuoleman riskin vuoksi.


Jos aiot käyttää Ra-223:a Abiraterone Glenmark -hoidon ja prednisonin/prednisolonin jälkeen, sinun on odotettava viisi päivää ennen Ra-223-hoidon aloittamista.


Jos et ole varma, koskeeko jokin edellä mainituista sinua, keskustele asiasta lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Veriarvojen seuranta

Abiraterone Glenmark saattaa vaikuttaa maksaan eikä sinulla välttämättä esiinny mitään oireita. Lääkäri ottaa sinulta verikokeita säännöllisin väliajoin tämän lääkkeen käytön aikana seuratakseen hoidon vaikutusta maksaan.


Lapset ja nuoret

Tämä lääke ei ole tarkoitettu lapsille ja nuorille. Jos lapsi tai nuori nielee vahingossa Abiraterone Glenmark -valmistetta, mene heti sairaalaan, ota pakkausseloste mukaasi ja näytä sitä lääkärille.


Muut lääkevalmisteet ja Abirate rone Glenmark

Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen ottamista.


Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä. Tämä on tärkeää siksi, että Abiraterone Glenmark saattaa voimistaa monien lääkkeiden, mm. sydänlääkkeiden, rauhoittavien lääkkeiden, joidenkin diabeteslääkkeiden, rohdosvalmisteiden (esimerkiksi mäkikuisman) ja muiden lääkkeiden tehoa. Lääkäri saattaa katsoa tarpeelliseksi muuttaa näiden muiden lääkkeiden annosta. Jotkut lääkkeet saattavat myös voimistaa tai heikentää Abiraterone Glenmark -tablettien tehoa. Tämä saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia tai Abiraterone Glenmark -tablettien vaikutus saattaa heikentyä.

Androgeenideprivaatiohoito voi lisätä sydämen rytmihäiriöiden riskiä. Kerro lääkärille, jos käytät lääkkeitä:

(tabletin ydin); polyvinyylialkoholi, titaanidioksidi (E 171), makrogoli, talkki, punainen rautaoksidi (E 172) ja musta rautaoksidi (E 172) (tabletin päällyste).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Abiraterone Glenmark 500 mg tabletit ovat soikeita violetteja kalvopäällysteisiä tabletteja, pituus noin

19 mm ja leveys 11 mm ja merkintä “A7TN” yhdellä puolella ja “500” toisella puolella.


Yksi läpipainopakkaus sisältää 56, 56x1, 60, 60x1, 90 tai 90x1 kalvopäällysteistä tablettia. Kalvopäällysteiset tabletit voivat olla läpinäkyvissä tai läpinäkymättömissä (valkoisissa) läpipainopakkauksissa.

Yksi purkkipakkaus sisältää purkin jossa on 60 kalvopäällysteistä tablettia.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija Glenmark Arzneimittel GmbH Industriestr. 31

82194 Gröbenzell Saksa


Valmistaja

Synthon Hispania, S.L.

Castelló 1, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona Espanja


Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmegen Alankomaat


Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o. Fibichova 143/II, 566 01 Vysoke Myro Tšekin tasavalta


Glenmark Arzneimittel GmbH, Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 28.06.2022