Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Increlex
mecasermin

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


INCRELEX 10 mg/ml injektioneste, liuos

Mekasermiini


imageTähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. kohdan 4 lopusta, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

natriumasetaatti ja injektionesteisiin käytettävä vesi (ks. kohta 2, ”INCRELEX sisältää bentsyylialkoholia ja natriumia”).

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


INCRELEX on väritön tai hieman kellertävä ja kirkas tai hieman opalisoiva injektioneste, liuos (injektio), joka toimitetaan tulpalla ja tiivisteellä suljetussa lasisessa injektiopullossa. Injektiopullo sisältää 4 ml liuosta.

Pakkauskoko: yksi injektiopullo. Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija:

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne-Billancourt

Ranska


Valmistaja:

Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethé Virton

28100 Dreux

Ranska


Tjoapack Netherlands B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Alankomaat


image

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien, Luxembourg/Luxemburg Ipsen NV

België /Belgique/Belgien Tél/Tel: + 32 9 243 96 00

Italia

Ipsen SpA

Tel: + 39 02 39 22 41


România, България Ipsen Pharma România

Tel/Тел.: + 40 (021) 231 27 20

Latvija

Ipsen Pharma pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67622233


Česká republika Ipsen Pharma s.r.o. Tel: + 420 242 481 821

Lietuva, Hrvatska

Ipsen Pharma Lietuvos filialas

Lietuva

Tel. + 370 37 337854


Danmark, Norge, Suomi/Finland, Sverige, Ísland

Institut Produits Synthèse (IPSEN) AB Sverige/Ruotsi/Svíþjóð Tlf/Puh/Tel/Sími: +46 8 451 60 00

Magyarország

Ipsen Pharma SAS Magyarországi Tel: +36 1 555 5930


Deutschland, Österreich Ipsen Pharma GmbH Deutschland

Tel.: +49 89 262043289

Nederland

Ipsen Farmaceutica B.V. Tel: + 31 23 55 41 600

Eesti

Centralpharma Communications OÜ Tel: +372 6015540

Polska

Ipsen Poland Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0) 22 653 68 00


Ελλάδα, Κύπρος, Malta Ipsen Μονοπρόσωπη EΠΕ Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 984 3324

Portugal

Ipsen Portugal - Produtos Farmacêuticos S.A. Tel: + 351 21 412 3550


España

Ipsen Pharma S.A. Tel: + 34 936 858 100

Slovenija PharmaSwiss d.o.o Tel: + 386 1 236 47 00


France

Ipsen Pharma

Tél: + 33 1 58 33 50 00

Slovenská republika

Ipsen Pharma, organizačná zložka

Tel: + 420 242 481 821


Ireland, United Kingdom (Northern Ireland)

Ipsen Pharmaceuticals Limited

Ireland

Tel: + 44(0)1753 627777


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


Tämän lääkevalmisteen myyntilupa on myönnetty poikkeuksellisin perustein.

Se tarkoittaa, että lääkevalmisteesta ei ole ollut mahdollista saada täydellisiä tietoja sairauden harvinaisuuden vuoksi.

Euroopan lääkevirasto arvioi vuosittain uudet tiedot tästä lääkkeestä, ja tarvittaessa pakkausselostetta

päivitetään.Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavana Euroopan lääkeviraston verkkosivulla . Siellä on myös linkkejä harvinaisia sairauksia ja niiden hoitoja käsitteleville verkkosivuille.


Tämä pakkausseloste on saatavissa kaikilla EU-kielillä Euroopan lääkeviraston verkkosivustolla.


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KÄYTTÖOHJEET


INCRELEX annetaan steriileillä kertakäyttöisillä ruiskuilla ja injektioneuloilla, jotka ovat saatavina lääkäriltä, apteekista tai sairaanhoitajalta. Ruiskujen tilavuuden on oltava niin pieni, että määrätty annos voidaan vetää injektiopullosta kohtuullisen tarkasti.


Annoksen valmistelu


 1. Pese kädet, ennen kuin alat valmistella INCRELEX-valmistetta ruisketta varten.


 2. Anna ruiske aina uudella kertakäyttöisellä neulalla ja ruiskulla. Käytä ruiskua ja neulaa vain yhden kerran. Hävitä ne määräysten mukaisesti teräville välineille tarkoitettuun säiliöön (kuten biovaarallisille jätteille tarkoitettuun säiliöön), kovaan muovisäiliöön (kuten pesuainepulloon) tai metallisäiliöön (kuten tyhjään kahvipurkkiin). Älä koskaan anna neuloja tai ruiskuja muiden henkilöiden käyttöön.


 3. Tarkista, että liuos on kirkasta ja väritöntä. Älä käytä viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen (joka on mainittu etiketissä ja tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää) tai jos liuos on sameaa tai jos näet liuoksessa hiukkasia. Jos pullo jäätyy, hävitä se määräysten mukaisesti. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista.


 4. Jos otat käyttöön uuden pullon, irrota suojakorkki. Älä poista kumitulppaa.


  image

 5. Pyyhi kumitulppa spriillä kostutetulla sideharsolla, jottei injektiopulloon pääse bakteereja, kun neula työnnetään pulloon useita kertoja (ks. Kuva 1).


  image


  Kuva 1: Pyyhi tulppa spriillä

 6. Ennen kuin työnnät neulan injektiopulloon, vedä työntövartta taaksepäin vetääksesi ilmaa ruiskuun määrätyn annoksen verran. Työnnä neula kumitulpan läpi injektiopulloon ja työnnä työntövarrella ilmaa ruiskusta injektiopulloon (ks. Kuva 2).


  image


  Kuva 2: Työnnä ilmaa injektiopulloon


  image

  image

 7. Anna ruiskun jäädä injektiopulloon ja käännä ruisku ja injektiopullo ylösalaisin. Pidä ruiskua ja injektiopulloa tukevassa otteessa (ks. Kuva 3).


  image


  Kuva 3: Valmistele ulosvetoa varten

  image

 8. Tarkista, että neulan kärki on liuoksessa (ks. Kuva 4). Vedä työntövarresta, jotta saat tarvittavan annoksen ruiskuun (ks. Kuva 5).


  image


  image

  image

  Kuva 4: Neulankärki liuoksessa Kuva 5: Vedä tarvittava annos


  image

 9. Ennen kuin otat neulan pois injektiopullosta, tarkista, ettei ruiskussa ole ilmakuplia. Jos ruiskussa on ilmakuplia, pidä injektiopulloa ja ruiskua pystysuorassa ja naputa ruiskun sivua, kunnes ilmakuplat nousevat pintaan. Työnnä ilmakuplat ulos työntövarrella ja vedä nestettä takaisin, kunnes olet saanut tarvittavan annoksen (ks. Kuva 6).


  image


  Kuva 6: Poista ilmakuplat ja täytä ruisku uudelleen

 10. Irrota neula injektiopullosta ja laita suojakorkki takaisin. Älä anna neulan koskettaa mitään. Olet nyt valmis antamaan ruiskeen (ks. Kuva 7).


image


Kuva 7: Valmis ruiskeen antoon


image

Ruiskeen antaminen:


Anna INCRELEX-ruiske lääkärisi ohjeiden mukaisesti.

Älä anna ruisketta, jos et kykene syömään juuri ennen ruiskeen antoa tai heti sen jälkeen.


 1. Päätä ruiskeen antopaikka: olkavarsi, reisi, pakara tai vatsa (ks. seuraava kuva). Ruiskeen antopaikka on vaihdettava jokaisen ruiskeen jälkeen (vuorottele antopaikkaa).


  image


  image

  image

  image

  Olkavarsi Reisi Pakara Vatsa


 2. Puhdista antopaikan iho spriillä tai saippualla ja vedellä. Antopaikan on oltava kuiva ennen ruiskeen antamista.

 3. Nipistä ihoa hieman. Vie neula ihon alle lääkärisi neuvon mukaisesti. Vapauta iho (ks. Kuva A).


  image

  image


  Kuva A: Nipistä ihoa hieman ja anna ruiske ohjeen mukaisesti


 4. Työnnä ruiskun työntövartta niin pitkälle kuin se menee. Tarkista, että olet antanut kaiken liuoksen. Vedä neula suoraan ulos ja paina hieman ruiskeen antopaikkaa sideharsolla tai vanutupolla muutaman sekunnin ajan. Älä hiero antopaikkaa (ks. Kuva B).


  image

  image


  Kuva B: Paina (älä hiero) sideharsolla tai vanutupolla.


 5. Noudata lääkärisi ohjeita neulan ja ruiskun hävittämisestä. Älä aseta ruiskunsuojusta uudelleen paikalleen. Käytetty neula ja ruisku on asetettava terävien esineiden säiliöön (esim. tartuntavaarallisten esineiden säiliö), kovaan muovisäiliöön (esim. pesuainepullo) tai metallisäiliöön (esim. tyhjä kahvipurkki). Nämä säiliöt on suljettava ja hävitettävä määräysten mukaisesti, kuten lääkäri on kertonut.