Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Disflatyl
silicones

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Disflatyl 40 mg/ml tipat, emulsio

simetikoni


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Disflatyl-tippoja.


Pitkään jatkuneet ja uusiutuneet ruuansulatushäiriöt pitäisi tutkia niiden syyn löytämiseksi. Ne saattavat aiheutua vääristä ruokailutottumuksista tai liikunnan puutteesta, mutta koska nämä vaivat saattavat johtua myös hermostollisista tai elimellisistä sairauksista, potilaan pitäisi kääntyä lääkärin puoleen.


Muut lääkevalmisteet ja Disflatyl

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Simetikoni voi muuttaa seuraavien lääkeaineiden vaikutusta:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko

Tipat, emulsio, 30 ml pullo.


Valmiste on öljy-vesiemulsio, jota annostellaan tipoittain. 1 millilitrassa on 27±3 tippaa. 30 ml pullon sisältö riittää useisiin hoitokertoihin.


Disflatyl-tipat on makeutettu sakkariininatriumilla, joten ne sopivat myös diabeetikoille.


Myyntiluvan haltija Meda Oy Vaisalantie 4

02130 Espoo info@meda.fi


Valmistaja

Meda Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1

D-61352 Bad Homburg

Saksa

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 12.6.2017