Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Cuplaton
silicones

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio

Antifoam M (dimetikoni ja vedetön kolloidinen piidioksidi)


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko


Valkoinen tai kellertävä emulsio, 30 ml.


Myyntiluvan haltija


Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja


Orion Corporation Orion Pharma Volttikatu 8

70700 Kuopio


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi


14.10.2020