Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Vi-Siblin S
ispaghula (psylla seeds)

HINNAT

rakeet 1000 g

Tukkukauppa: 15,20 €
Jälleenmyynti: 23,58 €
Korvaus: 0,00 €

rakeet 900 g

Tukkukauppa: 20,50 €
Jälleenmyynti: 31,46 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Vi-Siblin rakeet Vi-Siblin S rakeet


Ispagula, siemenkuori


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai

apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Varoitukset ja varotoimet


Nauti Vi-Siblin/Vi-Siblin S -rakeet aina runsaan nestemäärän kera (ks. kohta 3. Miten Vi-Siblin- valmisteita käytetään).

Jos rakeiden kanssa ei nautita riittävästi nestettä, ne voivat turvotessaan tukkia nielun tai ruokatorven. Riittämätön nesteensaanti voi aiheuttaa myös suolitukoksen. Oireina voi esiintyä rintakipua, oksentelua tai nielemis- tai hengitysvaikeuksia. Käänny tällaisessa tapauksessa viipymättä lääkärin puoleen.


Vi-Siblin/Vi-Siblin S -hoito tulee toteuttaa lääkärin valvonnassa, jos potilas


Lääkevalmisteiden kuvaukset ja pakkauskoot

Pakkaukset itsehoitoon:

Vi-Siblin rakeet: Ruskehtavia rakeita 250 g ja 500 g alumiinipusseissa (OPET/alumiinifolio/LDPE). Pakkaukset sisältävät annosmitan.

Vi-Siblin rakeet annospussissa: Ruskehtavia rakeita 50 x 6 g annospusseissa (voimapaperi/LDPE/alumiinifolio).


Vi-Siblin S rakeet: Ruskehtavia rakeita 250 g ja 450 g alumiinipusseissa (OPET/alumiinifolio/LDPE). Pakkaukset sisältävät annosmitan.

Vi-Siblin S rakeet annospussissa: Ruskehtavia rakeita 20 x 4 g ja 50 x 4 g annospusseissa

(voimapaperi/LDPE/alumiinifolio).


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja

Recipharm Höganäs AB Sporthallsvägen 6 Höganäs

Ruotsi


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 20.10.2016