Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Rolod
paracetamol


Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Rolod 1000 mg, table tti parasetamoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai luonnonvalkoinen, soikea tabletti, jonka toisella puolella on jakouurre, jonka eri puolilla on merkinnät ”10” ja ”00” ja toisella puolella jakouurre, jonka eri puolilla on merkinnät ”PA” ja ”RA” (21,4 mm x 9,0 mm).


8, 10, 16, 20, 30, 40, 60, 90 tai 120 tablettia läpipainopakkauksissa tai 100 tablettia muovipurkissa, jossa on lapsiturvallinen suljin.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska.


Valmistaja

Salutas Pharma GmbH. Otto-von-Guericke-Alle 1, 39179 Barleben, Saksa.


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 22.04.2022