Kotisivun Kotisivun

Flushnil
valaciclovir

HINNAT

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 10

Tukkukauppa: 14,12 €
Jälleenmyynti: 21,99 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 42

Tukkukauppa: 35,65 €
Jälleenmyynti: 53,97 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle Flushnil 500 mg kalvopäällyste iset table tit

valasikloviiri


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tietoja.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Valkoinen tai luonnonvalkoinen kapselinmuotoinen kalvopäällysteinen tabletti, jonka toisella puolella on merkintä "500" ja toisella puolella ei mitään merkintöjä.

Tabletit on pakattu PVC/PE/PVDC//alumiiniläpipainopakkauksiin.


Pakkauskoot:

Pahvirasiaan pakatut läpipainopakkaukset, joissa on 8, 10, 30, 42 tai 90 kalvopäällysteistä tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska


Valmistaja:

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Saksa tai

Lek S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varsova, Puola tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia tai

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenia


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 13.08.2020