Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Precosa
saccharomyces boulardii

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varte n


Saccharomyces boulardii, kanta CNCM I-745


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkihenkilökunta ovat neuvoneet sinulle.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Beigenvärinen jauhe.

10, 20 ja 50 annosjauhepussia (Al/paperi/PE). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Biocodex

7 avenue Gallieni, F-94250 Gentilly Ranska.


Valmistaja:

Biocodex

1 avenue Blaise Pascal F-60000 Beauvais Ranska.


Markkinoija:

Biocodex Oy, info@biocodex.fi


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 17.11.2021.