Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Innovair nexthaler
formoterol and beclometasone

HINNAT

100 / 6 mikrog / annos inhalaatiosumute, liuos 120 annosta

Tukkukauppa: 29,59 €
Jälleenmyynti: 44,96 €
Korvaus: 0,00 €

100 mikrog / 6 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe 120 annosta

Tukkukauppa: 29,59 €
Jälleenmyynti: 44,96 €
Korvaus: 0,00 €

200 mikrog / 6 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe 120 annosta

Tukkukauppa: 36,96 €
Jälleenmyynti: 55,90 €
Korvaus: 0,00 €

200 / 6 mikrog / annos inhalaatiosumute, liuos 120 annosta

Tukkukauppa: 37,07 €
Jälleenmyynti: 56,06 €
Korvaus: 0,00 €

200 mikrog / 6 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe 120 annosta

Tukkukauppa: 37,07 €
Jälleenmyynti: 56,06 €
Korvaus: 0,00 €

100 mikrog / 6 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe 3 x 120 annosta

Tukkukauppa: 88,78 €
Jälleenmyynti: 128,17 €
Korvaus: 0,00 €

200 mikrog / 6 mikrog / inhalaatio inhalaatiojauhe 3 x 120 annosta

Tukkukauppa: 111,21 €
Jälleenmyynti: 157,87 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Innovair nexthaler 200 mikrogrammaa/6 mikrogrammaa/inhalaatio inhalaatiojauhe


Aikuisille beklometasonidipropionaatti / formoterolifumaraattidihydraatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Nämä kaksi vaikuttavaa ainetta helpottavat hengittämistä. Ne auttavat myös ehkäisemään astman oireita, kuten hengenahdistusta, hengityksen vinkumista ja yskää.


Innovair nexthaleria käytetään aikuisten astman hoitoon.


Jos sinulle on määrätty Innovair nexthaleria, on todennäköistä, että


Jos unohdat käyttää Innovair nexthaleria

Ota seuraava annos heti muistaessasi. Jos pian on kuitenkin jo aika ottaa seuraava annos, älä ota unohtunutta annosta vaan ota seuraava annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakse si unohtamasi kerta-annokse n.


Jos lope tat Innovair nexthalerin käytön

Vaikka vointisi tuntuisikin paremmalta, älä lopeta Innovair nexthalerin käyttöä äläkä pienennä annosta. Jos haluat tehdä näin, ota yhteyttä lääkäriisi. On hyvin tärkeää, että käytät Innovair nexthaleria joka päivä lääkärin määräyksen mukaisesti, vaikka sinulla ei olisikaan oireita.


Jos hengityksesi ei muutu:

Jos oireesi eivät helpota Innovair nexthaler -inhalaation jälkeen, et ehkä käytä inhalaattoria oikein. Tarkista käyttöohjeet jäljempää ja/tai ota yhteys lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan saadaksesi uudelleen opastusta laitteen oikeasta käytöstä.


Jos astmasi pahenee:

Jos oireesi pahenevat tai niitä on vaikea saada pysymään hallinnassa (esim. jos käytät kohtauslääkettäsi tavanomaista useammin) tai jos kohtauksen hoitoon käyttämäsi lääke ei lievitä oireita, jatka Innovair nexthaler -hoitoa, mutta ota mahdollisimman pian yhteys lääkäriin. Lääkärin täytyy ehkä muuttaa Innovair nexthaler -annostasi tai määrätä sinulle lisähoitoa tai vaihtoehtoista hoitoa.


Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


INNOVAIR NEXTHALER -INHALAATTORIN KÄYTTÖOHJEET


  1. Pakkauksen sisältö


   Lisätietoa tämän pakkauksen sisällöstä, katso kappale 6.


   Jos pakkauksen sisältö ei ole sama kuin kappaleessa 6, palauta inhalaattorisi apte ekkiin, ja hanki uusi.


  2. Yleiset varoitukse t ja varotoime t

   • Älä ota inhalaattoria pussista, jollet aio käyttää sitä heti.

   • Käytä inhalaattoria tämän käyttöohjeen mukaisesti.

   • Pidä suojus suljettuna, kunnes otat annoksen.

   • Säilytä inhalaattori käyttökertojen välillä puhtaassa ja kuivassa paikassa.

   • Älä irrota nexthaler -inhalaattorin osia toisistaan mistään syystä.

    image

  3. Nexthale r -inhalaattorin tärke immät osat


   Annoslaskurin ruutu

   Suojus

   Suukappale

   Ilma- aukko


   Nexthaler -inhalaattorin käytössä on kolme helppoa vaihetta: avaa, inhaloi, sulje.


  4. Ennen uuden nexthale r -inhalaattorin käyttöä

   1. Avaa pussi ja ota inhalaattori pussista.

    • Älä käytä inhalaattoria, jos pussin sinetöinti on auki tai pussi on rikki. Palauta inhalaattori apteekkiin, ja hanki uusi.

    • Kirjoita ulkopakkaukseen päivämäärä, jolloin avasit pussin.

   2. Tutki inhalaattori.

    • Jos inhalaattori näyttää rikkoutuneelta tai vaurioituneelta, palauta se apteekkiin, ja hanki uusi.

   3. Tarkista annoslaskurin ruutu. Jos inhalaattori on vielä käyttämätön, ruudussa näkyvä lukema on 120.

    • Älä käytä uutta inhalaattoria, jos lukema on pienempi kuin 120. Palauta inhalaattori apteekkiin, ja hanki uusi.


   image


  5. Näin käytät nexthale r -inhalaattoria

   • Jos et ole varma oletko saanut oikean annoksen lääkettä, ota yhteys apteekkihenkilökuntaan tai lääkäriin.

   • Jos et ole varma onko annoslaskuri liikkunut yhden inhalaation jälkeen, odota kunnes on seuraavan annoksesi aika ja ota se normaalisti. Älä ota ylimääräistä annosta.

     1. Avaaminen

      1. Ota hyvä ote inhalaattorista ja pidä se pystyase nnossa.

      2. Tarkista jäljellä olevien annoste n lukumäärä: jos lukema on 1–120, annoksia on jäljellä.

       o Jos annoslaskurin ruudussa näkyvä lukema on 0, annoksia ei ole jäljellä. Hävitä inhalaattori ja hanki uusi.

      3. Avaa suojus


      4. Ennen inhalaatiota hengitä ulos niin kauan kuin tuntuu hyvältä.

       o Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.


     2. Inhalointi

      Jos mahdollista, seiso tai istu pystyase nnossa, kun otat inhalaation.

      1. Nosta inhalaattori huulillesi ja sulje huulet suukappaleen ympärille.

       • Älä tuki ilma-aukkoa, kun pitelet inhalaattoria.

       • Älä hengitä sisään ilma-aukon kautta.

      2. Hengitä sisään voimakkaasti ja syvään suun kautta.

       • Saatat tuntea suussasi aineen maun, kun otat annoksen. o Saatat kuulla tai tuntea naksahduksen, kun otat annoksen. o Älä hengitä sisään nenän kautta.

       • Älä ota inhalaattoria suustasi inhalaation aikana.

        image

      3. Ota inhalaattori pois suusta.

      4. Pidätä hengitystäsi 5–10 sekunnin ajan tai niin pitkään kuin tuntuu hyvältä.

      5. Hengitä hitaasti ulos.

       • Älä hengitä ulos inhalaattorin kautta.


     3. Sulkeminen

      1. Laita inhalaattori taas pystyase ntoon ja sulje suojus kokonaan.

      2. Tarkista, e ttä annoslaskurin lukema on vähentynyt yhdellä.


      3. Jos tarvitse t toise n annoksen, toista vaiheet E.1–E.3.


  6. Puhdistus

   • Inhalaattoria ei yleensä tarvitse puhdistaa.

   • Tarvittaessa voit puhdistaa inhalaattorin kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä käytön jälkeen.

    o Älä käytä puhdistukseen vettä tai muuta nestettä. Älä kastele inhalaattoria.


  7. Säilytys ja hävitys


Lisätietoa säilytysolosuhteista ja hävittämisestä, katso kappale 5.


   1. Mahdolliset haittavaikutukse t


    Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


    Muiden inhaloitavien lääkkeiden tavoin heti Innovair nexthalerin käytön jälkeen on olemassa hengenahdistuksen pahenemisen, yskän ja hengityksen vinkumisen vaara. Tätä tilaa kutsutaan paradoksiseksi bronkospasmiksi. Jos tällaista ilmenee, LOPETA he ti Innovair nexthalerin käyttö ja ota he ti nopeavaikutte ista kohtauslääke ttäsi oireiden hoitoon. Ota heti yhteys lääkäriin.


    Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmenee allergisia reaktioita, kuten ihoallergia, ihon kutina, ihottuma, ihon punoitus, ihon tai limakalvojen turvotus, etenkin silmien, kasvojen, huulten tai kurkun alueella.


    Muita Innovair nexthalerin haittavaikutuksia on lueteltu jäljempänä esiintymistiheyden mukaan.


    Yleiset (enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

    • vapina


     Melko harvinaiset (enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

    • vilustumisen kaltaiset oireet, kurkkukipu

    • sieni-infektiot (suussa ja kurkussa). Suun huuhtominen tai kurkun kurlaaminen vedellä sekä hampaiden harjaaminen heti inhalaation jälkeen voi auttaa ehkäisemään näitä haittavaikutuksia.

    • astman oireiden paheneminen, hengitysvaikeudet

    • äänen käheys

    • yskä

    • epätavallisen nopea sydämensyke

    • epätavallisen hidas sydämensyke

    • puristava rintakipu

    • päänsärky

    • huonovointisuus

    • väsymys tai hermostuneisuus

    • muutokset sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä)

    • virtsan tai veren pieni kortisolipitoisuus

    • veren korkea kaliumpitoisuus

    • korkeat verensokeriarvot

    • korkeat rasva-arvot.


     Tunte maton (k oska saatavissa oleva tieto ei riitä esiintymistiheyden arviointiin):

    • Näön hämärtyminen


     Haittavaikutuksia, joita on havaittu vastaavilla inhalaatiovalmiste illa, jotka sisältävät beklometasonidipropionaattia ja/tai formoterolia:

    • sydämentykytys

    • epätasainen sydämen rytmi

    • makuhäiriöt

    • lihaskipu ja lihaskrampit

    • levottomuus, pyörrytys

    • ahdistuneisuus

    • unihäiriöt

    • veren kaliumpitoisuuden pieneneminen

    • verenpaineen nousu tai lasku.


     Suuriannoksiste n inhaloitavie n kortikoste roidien pitkäaikaine n käyttö voi aiheuttaa syste emisiä vaikutuksia (vaikuttavat koko kehoon): Näitä ovat

    • lisämunuaisten toiminnan häiriöt (lisämunuaisten vajaatoiminta)

    • luuntiheyden pieneneminen

    • lasten ja nuorten kasvun hidastuminen

    • silmänpaineen nousu (glaukooma), kaihi

    • nopea painonnousu, erityisesti painon kertyminen kasvojen ja keskivartalon alueelle

    • unihäiriöt, masennus tai huolestuneisuus, levottomuus, hermostuneisuus, kiihtyneisyys tai ärtyisyys.

     Nämä vaikutukset ovat todennäköisempiä lapsilla.

    • epätavallinen käyttäytyminen.


    Haittavaikutuksista ilmoittamine n

    Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


    www-sivusto: www.fimea.fi

    Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

    PL 55

    00034 FIMEA


   2. Innovair nexthalerin säilyttämine n


    Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


    Älä käytä tätä lääkettä kotelossa, pussissa ja etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

    Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle. Ota inhalaattori pussista vasta juuri ennen ensimmäistä käyttökertaa.


    Ennen pussin avaamista:

    Tämä lääke ei vaadi lämpötilan suhteen erityisiä säilytysolosuhteita.


    Pussin avaamisen jälkeen: Säilytä alle 25 °C.


    Lääkevalmiste on käytettävä kuuden kuukauden kuluessa pussin avaamisesta. Kirjoita pakkauksessa olevaan etikettiin sen päivän päivämäärä, jolloin avasit pussin.

    Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


   3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Innovair nexthaler sisältää

Vaikuttavat aineet ovat beklometasonidipropionaatti (vedetön) ja formoterolifumaraattidihydraatti.


Yksi mitattu annos sisältää 200 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia ja 6 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia Tämä vastaa potilaan suukappaleen kautta saamaa annosta 158,8 mikrogrammaa beklometasonidipropionaattia ja 4,9 mikrogrammaa formoterolifumaraattidihydraattia.


Muut aineet ovat laktoosimonohydraatti ja magnesiumstearaatti.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoko (-koot)


Innovair nexthaler on valkoinen tai melkein valkoinen inhalaatiojauhe muovisessa nexthaler- inhalaattorissa.

Yksi pakkaus sisältää yhden, kaksi tai kolme inhalaattoria, joista jokaisesta saa 120 inhalaatiota. Kukin inhalaattori on pakattu sinetöityyn suojapussiin.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija


Myyntiluvan haltija:

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via Palermo 26/A

43122 Parma Italia


Valmistaja

Chiesi Farmaceutici S.p.A. Via San Leonardo 96 43122 Parma

Italia


Chiesi S.A.S.

2 rue des Docteurs Alberto et Paolo Chiesi 41260 La Chaussée Saint Victor

Ranska


Chiesi Pharmaceuticals GmbH Gonzagagasse 16/16

1010 Wien Itävalta


Tällä lääkevalmiste ella on myyntilupa Euroopan talousalue eseen kuuluvissa jäsenvaltio issa seuraavilla kauppanimillä:


Belgia: Inuvair NEXThaler Kreikka: Inuvair NEXThaler Irlanti: Fostair Nexthaler

Bulgaria: Foster NEXThaler Italia: Inuver

Kypros: Foster NEXThaler Tanska: Innovair Nexthaler

Latvia: Foster NEXThaler

Viro: Foster NEXThaler Liettua: Foster

Suomi: Innovair nexthaler Luxemburg: Inuvair NEXThaler

Ranska: Formodual NEXThaler Norja: Inuxair

Saksa: KANTOS MASTER NEXThaler 200 Mikrogramm/6 Mikrogramm pro Inhalation Pulver zur Inhalation

Romania: Foster NEXThaler


Espanja: Formodual NEXThaler Ruotsi: Innovair nexthaler


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 12.04.2021


Yksityiskohtaiset ja ajantasaiset tiedot tästä lääkevalmisteesta ovat saatavilla skannaamalla älypuhelimella QR-koodi, joka löytyy pakkausselosteesta ja ulkopakkauksesta.

image


Samat tiedot ovat saatavilla internetosoitteesta: https://qrco.de/Nexthaler200-6-120.