Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Zaltrap
aflibercept

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


ZALTRAP 25 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

aflibersepti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin saat tätä lääkettä, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Polyvinylideenifluoridista (PVDF) tai nailonista tehtyjä suodattimia ei saa käyttää. Hävittäminen

Käyttämätön lääkevalmiste tai jäte on hävitettävä paikallisten vaatimusten mukaisesti.