Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Dizmine (28)
drospirenone and ethinylestradiol


PAKKAUSSELOSTE

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Dizmine (28) 0,03 mg/3 mg tabletti, kalvopäällysteinen


etinyyliestradioli/drospirenoni


Tärkeitä tietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteista:


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää

sinulle tärkeitä tietoja.

puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:


 1. Mitä Dizmine (28) on ja mihin sitä käytetään


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dizmine (28) -valmistetta

  • Milloin sinun ei pidä käyttää Dizmine (28) -tabletteja

  • Varoitukset ja varotoimet

  • Dizmine (28) ja laskimo- ja valtimoveritulpat

  • Dizmine (28) ja syöpä

  • Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä

  • Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala lumetablettipäivien aikana

  • Muut lääkevalmisteet ja Dizmine (28)

  • Dizmine (28) ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

  • Laboratoriotutkimukset

  • Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

  • Ajaminen ja koneiden käyttö

  • Dizmine (28) sisältää laktoosia


 3. Miten Dizmine (28) -valmistetta otetaan

  • Milloin Dizmine (28) -valmisteen käyttö aloitetaan?

  • Jos otat enemmän Dizmine (28) -tabletteja kuin sinun pitäisi

  • Jos unohdat ottaa Dizmine (28) -tabletin

  • Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli

  • Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä

  • Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta

  • Jos lopetat Dizmine (28) -valmisteen käytön


 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Dizmine (28) -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

 1. Mitä Dizmine (28) on ja mihin sitä käytetään


  Dizmine (28) on ehkäisytabletti, jota käytetään raskauden ehkäisyyn.


  Jokainen 21 keltaisesta tabletista sisältää pienen määrän kahta eri naishormonia, drospirenonia ja etinyyliestradiolia.


  7 valkoista tablettia eivät sisällä vaikuttavia aineita, ja niitä kutsutaan lumetableteiksi.


  Tällaisia kahta eri hormonia sisältäviä ehkäisytabletteja kutsutaan yhdistelmäehkäisytableteiksi.


  Etinyyliestradioli ja drospirenoni, jota Dizmine (28) sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dizmine (28) -valmistetta


  Yleistä


  Ennen kuin aloitat Dizmine (28) -valmisteen käyttämisen, lue veritulppia koskevat tiedot kohdasta 2. On erityisen tärkeää, että luet veritulpan oireita kuvaavan kohdan – ks. kohta 2 “Veritulpat”).


  Ennen kuin voit aloittaa Dizmine (28) -valmisteen käytön, lääkäri esittää sinulle kysymyksiä sinun ja lähisukulaistesi terveydentilasta. Lääkäri mittaa myös verenpaineesi ja tekee, henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen, mahdollisesti myös joitakin muita tutkimuksia.


  Tässä pakkausselosteessa kuvataan eri tilanteita, joissa Dizmine (28) -valmisteen käyttö pitää lopettaa tai joissa valmisteen ehkäisyteho on saattanut heikentyä. Näissä tilanteissa on pidättäydyttävä yhdynnästä tai käytettävä lisänä ei-hormonaalista ehkäisymenetelmää, kuten kondomia tai muuta estemenetelmää. Älä käytä rytmimenetelmää tai peruslämmönmittausta. Nämä menetelmät eivät ole luotettavia, sillä Dizmine (28) vaikuttaa peruslämmössä ja kohdunkaulan eritteessä kuukautiskierron aikana tavallisesti tapahtuviin muutoksiin.


  Dizmine (28) ei suojaa HIV-tartunnalta (AIDS) eikä muilta sukupuolitaudeilta, kuten eivät muutkaan hormoniehkäisyvalmisteet.


  Milloin sinun ei pidä käyttää Dizmine (28) -tabletteja

  Sinun ei pidä käyttää Dizmine (28) -valmistetta, jos sinulla on jokin alla mainituista tiloista. Jos sinulla on jokin alla mainituista tiloista, sinun on kerrottava siitä lääkärille. Lääkäri keskustelee kanssasi muista, sinulle paremmin soveltuvista ehkäisymenetelmistä.


  Älä ota Dizmine (28) -valmistetta

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) veritulppa jalkojesi verisuonissa (syvä laskimotukos, SLT) tai keuhkoissa (keuhkoembolia) tai muualla elimistössä

  • jos tiedät, että sinulla on jokin veren hyytymiseen vaikuttava sairaus – esimerkiksi C-proteiinin puutos, S-proteiinin puutos, antitrombiini III:n puutos, Faktori V Leiden tai fosfolipidivasta- aineita

  • jos joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta ”Veritulpat”)

  • jos sinulla on joskus ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) angina pectoris (sairaus, joka aiheuttaa voimakasta rintakipua ja joka voi olla sydänkohtauksen ensimmäinen merkki) tai ohimenevä aivoverenkiertohäiriö (TIA – ohimenevän aivohalvauksen oireita)

  • jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista, jotka saattavat lisätä tukosten kehittymisen riskiä valtimoissasi:

   • vaikea diabetes, johon liittyy verisuonivaurioita

   • erittäin korkea verenpaine

   • erittäin korkea veren rasva-ainepitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)

   • sairaus nimeltä hyperhomokysteinemia (veren homokysteiinirunsaus)

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) niin sanottu aurallinen migreeni

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) maksasairaus ja jos maksan toiminta ei ole vielä palautunut normaaliksi

  • jos sinulla on heikentynyt munuaisten toiminta (munuaisten vajaatoiminta)

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) maksakasvain

  • jos sinulla on (tai on joskus ollut) tai epäillään olevan rintasyöpä tai sukupuolielinten syöpä

  • jos sinulla esiintyy selittämätöntä verenvuotoa emättimestä

  • jos olet allerginen etinyyliestradiolille tai drospirenonille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Tämä voi ilmetä kutinana, ihottumana tai turvotuksena.

  • jos sinulla on C-hepatiitti ja käytät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää sekä dasabuviiria sisältäviä lääkevalmisteita (ks. myös kohta ”Muut lääkevalmisteet ja Dizmine (28)”).


   Varoitukset ja varotoimet

   Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin otat Dizmine

   (28) -valmistetta.


   image

   Milloin Dizmine (28) -valmisteen suhteen tulee olla erityisen varovainen?


   Milloin sinun pitää ottaa yhteyttä lääkäriin?


   Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon


   -

   jos huomaat mahdollisia veritulpan oireita, jotka saattavat merkitä, että sinulla on veritulppa

   jalassa (ts. syvä laskimotukos), veritulppa keuhkoissa (ts. keuhkoembolia), sydänkohtaus tai aivohalvaus (ks. kohta ”Veritulpat” alempana).


   Näiden vakavien haittavaikutusten kuvaukset löydät kohdasta ”Miten tunnistan veritulpan”.


   Kerro lääkärille, jos jokin seuraavista tiloista koskee sinua

   Joissakin tilanteissa sinun tulee olla erityisen varovainen käyttäessäsi Dizmine (28) -valmistetta tai muita yhdistelmäehkäisytabletteja, ja säännölliset lääkärintarkastukset voivat olla tarpeen. Kerro lääkärille myös silloin, jos jokin näistä tiloista ilmaantuu tai pahenee sinä aikana, kun käytät Dizmine

   (28) -valmistetta:

  • jos lähisukulaisellasi on tai on joskus ollut rintasyöpä

  • jos sinulla on maksa- tai sappirakkosairaus

  • jos sinulla on diabetes

  • jos olet masentunut

  • jos sinulla on Crohnin tauti tai haavainen paksusuolitulehdus (krooninen tulehduksellinen suolistosairaus)

  • jos sinulla on systeeminen lupus erythematosus (SLE – immuunijärjestelmään vaikuttava sairaus)

  • jos sinulla on hemolyyttis-ureeminen oireyhtymä (HUS – munuaisten vajaatoimintaa aiheuttava veren hyytymishäiriö)

  • jos sinulla on sirppisoluanemia (perinnöllinen, punasoluihin liittyvä sairaus)

  • jos sinulla suurentunut veren rasva-arvo (hypertriglyseridemia) tai jos tätä tilaa on esiintynyt suvussasi. Hypertriglyseridemiaan on liitetty suurentunut haimatulehduksen (pankreatiitin) kehittymisen riski.

  • jos joudut leikkaukseen tai joudut olemaan vuodelevossa pitkän aikaa (ks. kohta 2 ”Veritulpat”)

  • jos olet äskettäin synnyttänyt, sinulla on suurentunut veritulppariski. Kysy lääkäriltä, kuinka pian synnytyksen jälkeen voit aloittaa Dizmine (28) -valmisteen käytön.

  • jos sinulla on ihonalainen verisuonitulehdus (pinnallinen laskimontukkotulehdus)

  • jos sinulla on suonikohjuja

  • jos sinulla on epilepsia (ks. ”Muut lääkevalmisteet ja Dizmine (28)”)

  • jos sinulla on sairaus, joka ilmeni ensimmäisen kerran raskauden tai sukupuolihormonien aiemman käytön aikana (esim. kuulon heikentyminen, verisairaus nimeltä porfyria, raskaudenaikainen rakkulaihottuma [herpes gestationis] tai pakkoliikkeitä aiheuttava hermostosairaus [Sydenhamin korea])

  • jos sinulla on tai on joskus ollut maksaläiskiä (ihon värimuutoksia erityisesti kasvoissa tai niskassa). Vältä tällöin suoraa auringonvaloa tai ultraviolettisäteilyä.

  • jos sinulla on perinnöllinen angioedeema, estrogeenia sisältävien valmisteiden käyttö saattaa aiheuttaa tai pahentaa oireita. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu angioedeeman oireita, kuten kasvojen, kielen ja/tai nielun turvotusta ja/tai nielemisvaikeuksia tai nokkosihottumaa, johon liittyy hengitysvaikeuksia.


   VERITULPAT


   Yhdistelmäehkäisyvalmisteen, kuten esimerkiksi Dizmine (28) -valmisteen, käyttö lisää riskiäsi saada veritulppa verrattuna niihin, jotka eivät käytä tällaista valmistetta. Harvinaisissa tapauksissa veritulppa voi tukkia verisuonia ja aiheuttaa vakavia haittoja.

   Veritulppia voi kehittyä:

  • laskimoihin (tällöin puhutaan laskimoveritulpasta, laskimotromboemboliasta tai VTE:stä)

  • valtimoihin (tällöin puhutaan valtimoveritulpasta, valtimotromboemboliasta tai ATE:stä)


   Veritulpista ei aina toivu täydellisesti. Harvinaisissa tapauksissa voi ilmetä vakavia, pysyviä vaikutuksia, ja erittäin harvoin ne voivat johtaa kuolemaan.

   On tärkeää muistaa, että kokonaisriski saada vahingollinen veritulppa Dizmine (28) -valmisteen käytön vuoksi on pieni.


   MITEN TUNNISTAN VERITULPAN


   Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos huomaat jonkin seuraavista oireista tai merkeistä.


   Onko sinulla jokin näistä merkeistä?

   Mikä sairaus sinulla on

   mahdollisesti?

   turvotus jalassa tai jalkaterässä, varsinkin kun siihen liittyy:

   kävellessä

   Syvä laskimoveritulppa

   nopea hengitys


   Jos olet epävarma, keskustele asiasta lääkärin kanssa, sillä jotkin näistä oireista (esim. yskä ja hengenahdistus) voidaan sekoittaa lievempiin

   Keuhkoembolia

   (keuhkoveritulppa)

   • toisen jalan turvotus tai laskimon myötäinen

   • kivun tai arkuuden tunne jalassa, mikä saattaa tuntua ainoastaan seistessä tai

   • lisääntynyt lämmöntunne samassa jalassa

   • jalan ihon värin muuttuminen esim. kalpeaksi, punertavaksi tai sinertäväksi

   • äkillinen selittämätön hengenahdistus tai

   • äkillinen yskä ilman selvää syytä; yskän mukana voi tulla veriysköksiä

   • pistävä rintakipu, joka voi voimistua syvään hengitettäessä

   • vaikea pyörrytys tai huimaus

   • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

   • vaikea vatsakipu


   tiloihin kuten hengitystieinfektioon (esim.

   tavalliseen flunssaan).

   Oireita esiintyy yleensä yhdessä silmässä:

   Verkkokalvon laskimotukos

   (veritulppa silmässä)

   painon tunne

   Sydänkohtaus

   tunnottomuus tai heikkous, varsinkin vartalon yhdellä puolella


   Joskus aivohalvauksen oireet voivat olla lyhytkestoisia ja toipuminen niistä lähes välitöntä ja täydellistä. Sinun pitää silti hakeutua välittömästi lääkäriin, koska vaarana voi olla toinen aivohalvaus.

   Aivohalvaus

   Muita verisuonia tukkivat veritulpat

   • välitön näön menetys tai

   • kivuton näön hämärtyminen, joka voi edetä näön menetykseen

   • rintakipu, epämiellyttävä olo, paineen tunne,

   • puristuksen tai täysinäisyyden tunne rinnassa, käsivarressa tai rintalastan takana

   • täysinäisyyden tunne, ruoansulatushäiriöt tai tukehtumisen tunne

   • ylävartalossa epämiellyttävä olo, joka säteilee selkään, leukaan, kurkkuun, käsivarteen tai vatsaan

   • hikoilu, pahoinvointi, oksentelu tai huimaus

   • erittäin voimakas heikkouden tunne, ahdistuneisuus tai hengenahdistus

   • nopea tai epäsäännöllinen sydämen syke

   • äkillinen kasvojen, käsivarsien tai jalkojen

   • äkillinen sekavuus, puhe- tai ymmärtämisvaikeudet

   • äkillinen näön heikentyminen joko toisessa tai molemmissa silmissä

   • äkillinen kävelyn vaikeutuminen, huimaus, tasapainon tai koordinaation menetys

   • äkillinen, vaikea tai pitkittynyt päänsärky, jolle ei tiedetä syytä

   • tajunnan menetys tai pyörtyminen, johon saattaa liittyä kouristuskohtaus

   • raajan turvotus ja lievä sinerrys

   • voimakas vatsakipu (akuutti vatsa)


   LASKIMOVERITULPAT


   Mitä voi tapahtua, jos laskimoon kehittyy veritulppa?

  • Yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttöön on liitetty laskimoveritulppien (laskimotromboosien) lisääntynyt riski. Nämä haittavaikutukset ovat kuitenkin harvinaisia. Useimmin niitä esiintyy yhdistelmäehkäisyvalmisteen ensimmäisen käyttövuoden aikana.

  • Jos jalan tai jalkaterän laskimossa kehittyy veritulppa, se voi aiheuttaa syvän laskimotukoksen (SLT).

  • Jos hyytymä lähtee liikkeelle jalasta ja asettuu keuhkoihin, se voi saada aikaan keuhkoveritulpan (keuhkoembolia).

  • Hyvin harvoin tällainen hyytymä voi kehittyä jonkin toisen elimen laskimoon, esim. silmään (verkkokalvon laskimoveritulppa).

   Milloin laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurin?

   Laskimoveritulpan kehittymisen riski on suurimmillaan ensimmäisen vuoden aikana, kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta ensimmäistä kertaa elämässäsi. Riski voi olla suurempi myös silloin, jos aloitat yhdistelmäehkäisyvalmisteen käyttämisen uudelleen (sama valmiste tai eri valmiste) vähintään 4 viikon tauon jälkeen. Ensimmäisen vuoden jälkeen riski pienenee, mutta se on aina hieman suurempi kuin silloin, kun yhdistelmäehkäisyvalmistetta ei käytetä.

   Kun lopetat Dizmine (28) -valmisteen käytön, veritulppariski palautuu normaalille tasolle muutaman viikon kuluessa.


   Kuinka suuri on veritulpan kehittymisen riski?

   Tämä riski riippuu yksilöllisestä veritulppariskistäsi ja käyttämäsi yhdistelmäehkäisyvalmisteen tyypistä.

   Riski veritulpan kehittymiselle jalkaan (syvä laskimotukos) tai keuhkoihin (keuhkoveritulppa) on kaiken kaikkiaan pieni Dizmine (28) -valmistetta käytettäessä.


   • Noin kahdelle naiselle 10 000:sta, jotka eivät käytä mitään yhdistelmäehkäisyvalmistetta eivätkä ole raskaana, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Noin 5–7 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät levonorgestreelia tai noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Noin 9–12 naiselle 10 000:sta, jotka käyttävät drospirenonia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi Dizmine (28) -valmistetta, kehittyy veritulppa vuoden aikana.

   • Veritulpan saamisen riski vaihtelee oman sairaushistoriasi mukaan (ks. jäljempänä kohta ”Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa”).


   Veritulpan saamisen riski vuoden aikana

   Naiset, jotka eivät käytä mitään

   yhdistelmäehkäisytablettia/-laastaria/-rengasta eivätkä ole raskaana

   noin 2 naista 10 000:sta

   Naiset, jotka käyttävät levonorgestreelia,

   noretisteronia tai norgestimaattia sisältävää yhdistelmäehkäisyvalmistetta

   noin 5–7 naista 10 000:sta

   Naiset, jotka käyttävät Dizmine (28) -valmistetta

   noin 9–12 naista 10 000:sta


   Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada laskimoveritulppa

   Veritulpan riski on Dizmine (28) -valmistetta käytettäessä pieni, mutta jotkin tilat tai sairaudet suurentavat riskiä. Riskisi on suurempi:

  • jos olet merkittävästi ylipainoinen (painoindeksi eli BMI yli 30 kg/m2)

  • jollakin lähisukulaisellasi on ollut veritulppa jalassa, keuhkoissa tai muussa elimessä nuorella iällä (esim. alle 50-vuotiaana). Tässä tapauksessa sinulla saattaa olla perinnöllinen veren hyytymishäiriö.

  • jos joudut leikkaukseen tai jos joudut olemaan vuodelevossa pitkään jonkin vamman tai sairauden takia, tai jos sinulla on kipsi jalassa. Dizmine (28) -valmisteen käyttö on ehkä lopetettava useita viikkoja ennen leikkausta tai sitä aikaa, jolloin et pääse juurikaan liikkumaan. Jos sinun pitää lopettaa Dizmine (28) -valmisteen käyttö, kysy lääkäriltä, milloin voit aloittaa käytön uudelleen.

  • iän myötä (erityisesti noin 35 ikävuoden jälkeen)

  • jos olet synnyttänyt muutaman viikon sisällä.


  Veritulpan kehittymisen riski suurenee sen myötä, mitä enemmän erilaisia sairauksia tai tiloja sinulla on.


  Lentomatka (> 4 tuntia) saattaa väliaikaisesti lisätä veritulpan riskiä, erityisesti jos sinulla on jokin toinen luettelossa mainittu riskitekijä.


  On tärkeää kertoa lääkärille, jos jokin näistä tiloista koskee sinua, myös vaikka olisit epävarma asiasta. Lääkäri saattaa päättää, että sinun on lopetettava Dizmine (28) -valmisteen käyttö.

  Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Dizmine

  (28) -valmistetta, esimerkiksi lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.


  VALTIMOVERITULPAT


  Mitä voi tapahtua, jos valtimoon kehittyy veritulppa?

  Kuten laskimossa oleva veritulppa, valtimoonkin kehittynyt veritulppa voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Se voi esimerkiksi aiheuttaa sydänkohtauksen tai aivohalvauksen.


  Tekijöitä, jotka lisäävät riskiäsi saada valtimoveritulppa

  On tärkeää huomata, että Dizmine (28) -valmisteen käyttämisestä johtuvan sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski on hyvin pieni mutta se voi suurentua:

  • iän myötä (noin 35 ikävuoden jälkeen)

  • jos tupakoit. Kun käytät yhdistelmäehkäisyvalmistetta, kuten esimerkiksi Dizmine

   (28) -valmistetta, tupakoinnin lopettaminen on suositeltavaa. Jos et pysty lopettamaan tupakointia ja olet yli 35-vuotias, lääkäri saattaa kehottaa sinua käyttämään muuntyyppistä raskaudenehkäisyä.

  • jos olet ylipainoinen

  • jos sinulla on korkea verenpaine

  • jos jollakin lähisukulaisellasi on ollut sydänkohtaus tai aivohalvaus nuorella iällä (alle 50- vuotiaana). Tässä tapauksessa myös sinulla voi olla suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.

  • jos sinulla tai jollakin lähisukulaisellasi on korkea veren rasvapitoisuus (kolesteroli tai triglyseridit)

  • jos sinulla on migreenikohtauksia, erityisesti aurallisia

  • jos sinulla on jokin sydänsairaus (läppävika tai rytmihäiriö, jota kutsutaan eteisvärinäksi)

  • jos sinulla on diabetes.


   Jos yllämainituista tiloista useampi kuin yksi koskee sinua, tai jos yksikin niistä on erityisen vaikea, veritulpan saamisen riski voi olla vieläkin suurempi.


   Kerro lääkärille, jos jokin yllä olevista tiloista muuttuu sinä aikana, kun käytät Dizmine

   1. -valmistetta, esimerkiksi aloitat tupakoinnin, lähisukulaisella todetaan verisuonitukos, jonka syytä ei tiedetä, tai painosi lisääntyy huomattavasti.


    Dizmine (28) ja syöpä

    Rintasyöpää on todettu hieman useammin yhdistelmäehkäisytabletteja käyttävillä naisilla, mutta sen yhteyttä yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön ei tunneta. Yhdistelmäehkäisytabletteja käyttäviä naisia tutkitaan säännöllisemmin, ja on mahdollista, että kasvaimia todetaan sen vuoksi enemmän.

    Löydettyjen rintakasvainten esiintyvyys vähenee yhdistelmäehkäisytablettien käytön lopettamisen jälkeen. On tärkeää, että tutkit rintasi säännöllisesti, ja otat yhteyttä lääkäriin, jos havaitset mahdollisen kyhmyn.


    Harvoissa tapauksissa ehkäisytablettien käyttäjillä on todettu hyvänlaatuisia ja vielä harvemmin pahanlaatuisia maksakasvaimia. Ota yhteyttä lääkäriin, jos sinulla esiintyy tavanomaisesta poikkeavaa, voimakasta vatsakipua.


    Psyykkiset häiriöt

    Jotkut hormonaalisia ehkäisyvalmisteita, myös Dizmine (28) -valmistetta, käyttävät naiset ovat ilmoittaneet masennuksesta tai masentuneesta mielialasta. Masennus voi olla vakavaa ja voi aiheuttaa toisinaan myös itsetuhoisia ajatuksia. Jos koet mielialan muutoksia ja masennusoireita, ota mahdollisimman pian yhteyttä lääkäriin, jotta voit saada neuvontaa.

    Ylimääräinen vuoto kuukautisten välillä

    Ensimmäisten Dizmine (28) -valmisteen käyttökuukausien aikana sinulla saattaa esiintyä odottamatonta verenvuotoa (vuoto muulloin kuin viikolla, jolla otat valkoisia tabletteja). Jos tällainen verenvuoto jatkuu muutamaa kuukautta pidempään tai ilmaantuu vasta useamman käyttökuukauden jälkeen, lääkärin tulee tutkia vuodon syy.


    Mitä tehdä, jos kuukautisvuoto ei ala lumetablettipäivien aikana?

    Jos olet ottanut kaikki keltaiset vaikuttavat tabletit ohjeen mukaisesti, et ole oksentanut, sinulla ei ole ollut vaikeaa ripulia etkä ole käyttänyt muita lääkkeitä, on erittäin epätodennäköistä, että olisit raskaana.

    Jos kuukautiset jäävät tulematta kaksi kertaa peräkkäin, saatat olla raskaana. Ota silloin heti yhteys lääkäriin. Aloita seuraava läpipainopakkaus vasta sitten, kun olet varma, ettet ole raskaana.


    Muut lääkevalmisteet ja Dizmine (28)


    Kerro aina lääkärille, mitä lääkkeitä tai rohdosvalmisteita käytät. Kerro myös muille lääkkeitä

    määrääville lääkäreille tai hammaslääkäreille (tai apteekkihenkilökunnalle), että käytät Dizmine

    (28) -valmistetta. He kertovat sinulle, jos sinun pitää käyttää lisäehkäisyä (esimerkiksi kondomia) ja miten pitkään lisäehkäisyä tulee käyttää tai jos toista lääkitystä tulee vaihtaa.


    Eräät lääkkeet voivat vaikuttaa Dizmine (28) -valmisteen määrään veressä, heikentää sen ehkäisytehoa tai aiheuttaa odottamatonta verenvuotoa. Näihin kuuluvat:

    • lääkkeet, joita käytetään seuraavien sairauksien hoitoon:

     • epilepsia (mm. primidoni, fenytoiini, barbituraatit, karbamatsepiini, okskarbatsepiini)

     • tuberkuloosi (mm. rifampisiini)

     • HIV ja C-hepatiitti (nk. proteaasin estäjät ja ei-nukleosidirakenteiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät kuten ritonaviiri, nevirapiini, efavirentsi)

     • sieni-infektiot (griseofulviini, ketokonatsoli)

     • nivelrikko, nivelreuma (etorikoksibi)

     • keuhkojen korkea verenpaine (bosentaani)

    • mäkikuismaa sisältävät rohdosvalmisteet.


     Dizmine (28) -valmiste voi vaikuttaa joidenkin lääkkeiden tehoon. Tällaisia lääkkeitä ovat mm.

    • siklosporiinia sisältävät valmisteet

    • epilepsialääke lamotrigiini (samanaikainen käyttö voi johtaa epilepsiakohtausten lisääntymiseen)

    • teofylliini (käytetään hengitysongelmien hoitoon)

    • titsanidiini (käytetään lihaskipujen ja/tai lihaskramppien hoitoon).


   Älä käytä Dizmine (28) -valmistetta, jos sinulla on hepatiitti C ja käytät lääkevalmisteita, jotka sisältävät ombitasviirin, paritapreviirin ja ritonaviirin yhdistelmää ja dasabuviiria, koska yhteiskäyttö voi aiheuttaa maksan toimintakoearvojen kohoamista verikokeissa (kohonnut ALAT- maksaentsyymiarvo). Lääkäri määrää toisenlaisen ehkäisymenetelmän sinulle ennen kuin hoito näillä lääkevalmisteilla aloitetaan. Dizmine (28) -valmisteen käyttö voidaan aloittaa uudelleen noin kaksi viikkoa tämän hoidon päättymisen jälkeen. Katso kohta ”Älä ota Dizmine (28) -valmistetta”.


   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan otat tai olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.


   Dizmine (28) ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Dizmine (28) -tabletit voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai ilman, tarvittaessa pienen vesimäärän kera.


   Laboratoriotutkimukset

   Jos menet verikokeeseen, kerro lääkärille tai laboratoriohenkilökunnalle, että käytät ehkäisytabletteja, sillä hormonaaliset ehkäisyvalmisteet voivat vaikuttaa joihinkin tutkittaviin arvoihin.

   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys


   Raskaus

   Älä käytä Dizmine (28) -valmistetta, jos olet raskaana. Jos tulet raskaaksi Dizmine (28) -valmisteen käytön aikana, lopeta tablettien käyttö välittömästi ja ota yhteys lääkäriin. Jos haluat tulla raskaaksi, voit lopettaa Dizmine (28) -valmisteen käytön milloin tahansa (ks. myös ”Jos lopetat Dizmine

   (28) -valmisteen käytön”).


   Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


   Imetys

   Dizmine (28) -valmisteen käyttöä ei yleensä suositella imetyksen aikana. Jos haluat käyttää ehkäisytabletteja imetyksen aikana, kysy neuvoa lääkäriltä.


   Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Dizmine (28) -valmisteen ei tiedetä vaikuttavan kykyyn ajaa autoa tai käyttää koneita.


   Dizmine (28) sisältää laktoosia

   Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista.


 3. Miten Dizmine (28) -valmistetta käytetään


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Jokainen läpipainopakkaus sisältää 21 keltaista vaikuttavaa tablettia ja 7 valkoista lumetablettia.


  Keltaiset ja valkoiset Dizmine (28) -tabletit ovat tietyssä järjestyksessä. Yhdessä läpipainopakkauksessa on 28 tablettia.


  Ota yksi Dizmine (28) -tabletti joka päivä, tarvittaessa pienen vesimäärän kera. Tabletit voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman ruokaa, mutta ne on otettava suurin piirtein samaan aikaan joka päivä.


  Älä sekoita tabletteja keskenään: ota yksi keltainen tabletti kerran vuorokaudessa ensimmäisten 21 päivän ajan ja sitten yksi valkoinen tabletti kerran vuorokaudessa viimeisten 7 päivän ajan. Aloita

  sitten uusi läpipainopakkaus (21 keltaista tablettia ja 7 valkoista tablettia). Läpipainopakkausten välillä ei siis pidetä tablettitaukoa.


  Tablettien koostumus on erilainen, jota ota ensimmäinen tabletti vasemmasta ylänurkasta. Ota sen jälkeen joka päivä yksi tabletti. Seuraa läpipainopakkaukseen merkittyjen nuolten osoittamaa oikeaa ottojärjestystä.


  Läpipainopakkauksen valmistelu

  Jotta muistaisit ottaa ehkäisytabletit, jokainen drospirenoni/etinyyliestradiolitablettien läpipainopakkaus sisältää seitsemän tarraa, joihin on merkitty viikonpäivät. Sinun on tiedettävä, minä viikonpäivänä aloitat tablettien oton.


  Valitse viikkotarra, joka alkaa ensimmäisestä tabletinottopäivästäsi. Jos esimerkiksi aloitat tablettien oton keskiviikkona, valitse tarra, joka alkaa keskiviikosta (KE). Kiinnitä sopiva tarra läpipainopakkauksen vasempaan ylänurkkaan kohtaan ”Aloita”. Nyt jokaisen tabletin yläpuolella näkyy viikonpäivä ja voit seurata, oletko ottanut tabletit. Nuolet osoittavat tablettien ottojärjestyksen.

  Niiden 7 päivän aikana, jolloin otat valkoisia lumetabletteja (lumetablettipäivät), kuukautisvuodon pitäisi alkaa (ns. tyhjennysvuoto). Se alkaa yleensä 2–3 päivän kuluttua viimeisen keltaisen vaikuttavan Dizmine (28) -tabletin ottamisesta. Kun olet ottanut viimeisen valkoisen tabletin, aloita seuraava läpipainopakkaus riippumatta siitä, onko vuotosi vielä loppunut. Tämä tarkoittaa, että sinun on aloitettava jokainen läpipainopakkaus samana viikonpäivänä ja että tyhjennysvuodon pitäisi tulla samoina päivinä joka kuukausi.


  Kun käytät Dizmine (28) -tabletteja näiden ohjeiden mukaisesti, ehkäisysuoja säilyy myös niinä 7 päivänä, kun otat lumetabletteja.


  Milloin Dizmine (28) -valmisteen käyttö aloitetaan?

  • Kun et ole käyttänyt hormonaalista ehkäisyvalmistetta edeltäneen kuukauden aikana

   Aloita Dizmine (28) -tablettien käyttö kierron ensimmäisenä päivänä (eli ensimmäisenä vuotopäivänä). Näin toimien valmisteen raskautta ehkäisevä vaikutus alkaa heti ensimmäisenä käyttöpäivänä. Voit aloittaa tablettien käytön myös kierron 2.–5. päivänä, mutta siinä tapauksessa sinun on käytettävä lisäksi jotain muuta ehkäisymenetelmää (esim. kondomia)

   7 ensimmäisen päivän ajan.


  • Kun siirryt Dizmine (28) -valmisteeseen hormonaalisesta yhdistelmäehkäisytabletista, -renkaasta tai -laastarista

   Aloita Dizmine (28) -tablettien käyttö mieluiten viimeisen vaikuttavan tabletin (viimeisen vaikuttavia aineita sisältävän tabletin) ottamista seuraavana päivänä mutta viimeistään aiemman tablettivalmisteen käytössä pidettävän tablettitauon jälkeisenä päivänä (tai viimeisen vaikuttavaa ainetta sisältämättömän lumetabletin ottoa seuraavana päivänä). Kun vaihdat yhdistelmäehkäisyrenkaasta tai -laastarista Dizmine (28) -tabletteihin, noudata lääkärin ohjeita.


  • Kun siirryt Dizmine (28) -valmisteeseen pelkkää progestiinia sisältävästä valmisteesta (ehkäisytabletista [minipilleri]), injektiosta, implantaatista tai progestiinia vapauttavasta kohdunsisäisestä ehkäisimestä)

   Voit lopettaa pelkkää progestiinia sisältävien ehkäisytablettien käytön milloin tahansa ja aloittaa Dizmine (28) -tablettien käytön seuraavana päivänä (tai sinä päivänä, jolloin kohdunsisäinen ehkäisin tai implantaatti poistetaan tai kun sinun olisi määrä saada seuraava injektio). Lisäksi sinun tulee käyttää lisäehkäisyä (esim. kondomia) 7 ensimmäisen päivän ajan.


  • Raskauden keskeytymisen jälkeen

   Kysy neuvoa lääkäriltä.


  • Synnytyksen jälkeen

   Voit aloittaa Dizmine (28) -tablettien käytön 21–28 vuorokautta synnytyksen jälkeen. Jos aloitat valmisteen käytön päivän 28 jälkeen, käytä lisäksi estemenetelmää (esim. kondomia)

   7 ensimmäisen päivän ajan.

   Jos olet ollut yhdynnässä synnytyksen jälkeen ennen kuin aloitat Dizmine (28) -tablettien käytön (uudelleen), varmista ettet ole raskaana, tai odota seuraavien kuukautisten alkamista.


  • Jos imetät ja haluat aloittaa Dizmine (28) -valmisteen käytön (uudelleen) synnytyksen jälkeen

   Lue kohta ”Imetys”.


   Kysy neuvoa lääkäriltä, jos et ole varma siitä, milloin aloittaisit ehkäisytablettien käytön.


   Jos otat e nemmän Dizmine (28) -tabletteja kuin sinun pitäisi

   Dizmine (28) -tablettien yliannostuksen ei ole ilmoitettu aiheuttaneen vakavia haittavaikutuksia. Jos otat samanaikaisesti useita tabletteja, sinulle voi tulla pahoinvointia tai oksentelua tai verenvuotoa emättimestä. Myös tytöillä, joiden kuukautiset eivät vielä ole alkaneet mutta jotka ovat vahingossa ottaneet tätä lääkettä, voi esiintyä tällaista verenvuotoa.

   Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


   Jos unohdat ottaa Dizmine (28) -tabletin

   Läpipainopakkauksen 4. rivin tabletit ovat lumetabletteja. Jos unohdat yhden näistä tableteista, se ei vaikuta Dizmine (28) -valmisteen ehkäisytehoon. Heitä unohtunut lumetabletti pois.


   Jos unohdat ottaa keltaisen vaikuttavan tabletin 1. 2. tai 3. riviltä, toimi seuraavasti:


  • Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut alle 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho ei ole heikentynyt. Ota unohtunut tabletti heti, kun muistat, ja seuraavat tabletit normaaliin tabletinottoaikaan.

  • Jos yhden tabletin unohtamisesta on kulunut yli 12 tuntia, valmisteen ehkäisyteho voi olla heikentynyt. Mitä useamman tabletin unohdat, sitä suurempi raskaaksi tulemisen riski on.


   Ehkäisytehon heikkenemisen riski on suurimmillaan, jos unohdat ottaa keltaisen tabletin läpipainopakkauksen alku- tai loppupäästä. Noudata sen vuoksi seuraavia ohjeita (ks. kaavio).


  • Olet unohtanut ottaa läpipainoliuskasta useamman kuin yhden tabletin

   Ota yhteyttä lääkäriin.


  • Olet unohtanut yhden tabletin 1. tablettiviikolla

   Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. Jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan ja käytä lisäehkäisyä (esim. kondomia) seuraavien 7 päivän ajan. Jos olet ollut yhdynnässä tabletin unohtamista edeltäneen viikon aikana, raskaus on mahdollinen. Kerro asiasta lääkärille.


  • Olet unohtanut yhden tabletin 2. tablettiviikolla

   Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. Jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan. Valmisteen ehkäisyteho säilyy, eikä lisäehkäisyä tarvita.


  • Olet unohtanut yhden tabletin 3. tablettiviikolla

   Voit valita jommankumman seuraavista vaihtoehdoista:


   1. Ota unohtunut tabletti heti kun muistat, vaikka joutuisitkin ottamaan kaksi tablettia samalla kertaa. Jatka tablettien ottamista normaaliin aikaan. Älä ota läpipainopakkauksen valkoisia lumetabletteja vaan hävitä ne ja aloita seuraava läpipainopakkaus.


    Tyhjennysvuoto tulee todennäköisesti vasta toisen läpipainopakkauksen lopussa valkoisten lumetablettien oton aikana, mutta tämän toisen läpipainopakkauksen aikana voi esiintyä myös vähäistä tai kuukautisia muistuttavaa vuotoa.


   2. Voit myös lopettaa keltaisten vaikuttavien tablettien käytön ja siirtyä suoraan

   7 valkoiseen lumetablettiin (ennen kuin otat lumetabletteja, kirjaa muistiin päivä, jona unohdit tabletin). Jos haluat aloittaa uuden läpipainopakkauksen normaalina aloituspäivänäsi, lyhennä lumetablettijaksoa alle 7 päivään.


   Kun noudatat toista näistä kahdesta vaihtoehdosta, valmisteen ehkäisyteho säilyy.


  • Jos olet unohtanut läpipainopakkauksesta yhdenkin tabletin eikä lumepäivien aikana esiinny tyhjennysvuotoa, saatat olla raskaana. Keskustele lääkärin kanssa, ennen kuin aloitat seuraavan läpipainopakkauksen.

   image

   image

   Kysy neuvoa lääkäriltä

   Kyllä

   Läpipainoliuskasta on unohtunut ottaauseampi kuin 1 tabletti   Viikko 1

   Olitko yhdynnässä unohtamista edeltäneellä viikolla?

   image


   image

   image

   image

   image

   En


   Vain 1 tablettion unohtunut (yli 12 tuntia myöhässä)

   Viikko 2

   • Ota unohtunut tabletti

   • Käytä lisäehkäisyä (estemenetelmää, kondomia) seuraavien 7 päivän ajan, ja

   • Käytä läpipainoliuska loppuun

   • Ota unohtunut tabletti ja

   • Käytä läpipainoliuska loppuun


   tai

   image

   image

   image

   image

   image

   • Ota unohtunut tabletti ja

   • Käytä läpipainoliuska loppuun

   • Älä pidä tablettitaukoa

   • Aloita seuraava läpipainoliuska

   Viikko 3

   • Lopeta nykyisen läpipainoliuskan käyttö heti

   • Pidä tablettitauko (enintään 7 päivää, unohtamispäivämukaan lukien)

   • Aloita seuraava läpipainoliuska tauon jälkeen    Mitä tehdä, jos oksennat tai sinulla on vaikea ripuli

    Jos oksennat 3–4 tunnin sisällä keltaisen aktiivisen tabletin ottamisesta tai sinulla on vaikea ripuli, vaikuttavat aineet eivät ehkä ehdi imeytyä kokonaan elimistöösi. Tilanne on lähes sama kuin jos unohtaisit ottaa tabletin. Jos oksennat tai sinulla on ripuli, ota uusi keltainen tabletti mahdollisimman pian toisesta läpipainopakkauksesta. Jos mahdollista, ota uusi tabletti 12 tunnin sisällä siitä, kun normaalisti otat tabletin. Jos tämä ei ole mahdollista tai aikaa on kulunut yli 12 tuntia, noudata ohjeita, jotka on annettu kohdassa ”Jos unohdat ottaa Dizmine (28) -tabletin”.


    Mitä sinun tulee tietää kuukautisten siirtämisestä

    Vaikkei kuukautisten siirtämistä suositella, voit siirtää kuukautisia jättämällä väliin 4. rivin valkoiset lumetabletit ja aloittamalla heti uuden Dizmine (28) -läpipainopakkauksen ja käyttämällä sen loppuun. Toisen läpipainopakkauksen aikana voi esiintyä vähäistä tai kuukautisten kaltaista vuotoa. Käytä uusi läpipainopakkaus loppuun (ota myös 4. rivin 7 valkoista lumetablettia). Aloita sitten seuraava läpipainopakkaus.


    Voit kysyä lääkäriltä neuvoa ennen kuin siirrät kuukautisiasi.


    Mitä sinun tulee tietää kuukautisten alkamispäivän muuttamisesta

    Jos otat tabletit ohjeiden mukaisesti, kuukautisesi alkavat aina lumetablettiviikon aikana. Jos haluat muuttaa kuukautisten alkamispäivää, vähennä lumetablettipäiviä eli valkoisten tablettien ottopäiviä (älä koskaan lisää niitä – 7 päivää on enimmäispituus!). Jos esimerkiksi lumetablettiviikkosi alkaa yleensä perjantaina ja haluat sen alkavan tiistaina (3 päivää aikaisemmin), aloita seuraava pakkaus 3 päivää tavallista aikaisemmin. Jos pidät hyvin lyhyen lumetablettijakson (esim. 3 päivää tai vähemmän), vuoto voi jäädä näinä päivinä tulematta. Seuraavan läpipainoliuskan aikana voi esiintyä vähäistä tai kuukautisten kaltaista vuotoa.


    Jos et ole varma siitä, miten sinun tulisi toimia, pyydä neuvoa lääkäriltä.

    Jos lopetat Dizmine (28) -valmisteen käytön

    Voit lopettaa Dizmine (28) -valmisteen käytön milloin tahansa. Jos et halua tulla raskaaksi, kysy lääkäriltä muista luotettavista ehkäisymenetelmistä. Jos haluat tulla raskaaksi, lopeta Dizmine

    (28) -valmisteen käyttö ja odota kuukautisia, ennen kuin yrität tulla raskaaksi. Silloin laskettu aika pystytään määrittämään helpommin.


    Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jos havaitset jonkin haittavaikutuksen, varsinkin jos se on vaikea tai sitkeästi jatkuva, tai jos terveydentilassasi tapahtuu jokin muutos, jonka arvelet johtuvan Dizmine (28) -valmisteesta, kerro asiasta lääkärille.


  Kaikilla yhdistelmäehkäisyvalmisteita käyttävillä naisilla on suurentunut laskimoveritulppien (laskimotromboembolian) tai valtimoveritulppien (valtimotromboembolian) riski. Katso lisätietoja yhdistelmäehkäisyvalmisteiden käyttämisen riskeistä kohdasta 2 ”Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Dizmine (28) -valmistetta”.


  Seuraavassa on lueteltu haittavaikutukset, jotka on yhdistetty drospirenoni/etinyyliestradiolin käyttöön:


  Yleiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • kuukautishäiriöt, välivuodot, rintojen kipu, rintojen arkuus

  • päänsärky, masentuneisuus

  • migreeni

  • pahoinvointi

  • paksu valkovuoto emättimestä ja emättimen hiivatulehdus.


   Melko harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • rintojen suureneminen

  • seksuaalivietin muutokset

  • korkea tai matala verenpaine

  • oksentelu, ripuli

  • akne, ihottuma, ihon voimakas kutina, hiustenlähtö (alopesia)

  • emätintulehdus

  • nesteen kertyminen elimistöön ja painon muutokset.


   Harvinaiset haittavaikutukset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • allergiset reaktiot (yliherkkyys), astma

  • rintojen eritevuoto

  • huonokuuloisuus

  • veritulppa, joka saa alkunsa jostain muualta elimistöstä

  • haitallisia veritulppia laskimoissa tai valtimoissa, esimerkiksi:

   • jalassa tai jalkaterässä (ts. syvä laskimotukos)

   • keuhkoissa (ts. keuhkoembolia)

   • sydänkohtaus

   • aivohalvaus

   • pieniä tai ohimeneviä aivohalvausta muistuttavia oireita (ohimenevä aivoverenkiertohäiriö eli TIA)

   • veritulppia maksassa, vatsassa/suolistossa, munuaisissa tai silmässä.

   Veritulpan mahdollisuus saattaa olla suurempi, jos sinulla on tätä riskiä suurentavia sairauksia tai tiloja (ks. kohdasta 2 lisätietoja veritulppien riskiä lisäävistä tiloista tai sairauksista ja veritulpan oireista).


  • ihosairaudet kyhmyruusu eli erythema nodosum (jolle ovat tyypillisiä iholla esiintyvät punoittavat ja aristavat kyhmyt) tai monimuotoinen punavihoittuma eli erythema multiforme (jolle ovat tyypillisiä iholle kehittyvät punoittavat rengasmaiset ihottumaläiskät tai haavaumat).


   Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.


   Haittavaikutuks ista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla).

   Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen

   turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Dizmine (28) -valmisteen säilyttäminen


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytä alle 30 ºC.

  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


Dizmine (28) -läpipainopakkaus sisältää 21 keltaista vaikuttavaa tablettia läpipainopakkauksen 1., 2.

ja 3. rivillä sekä 7 valkoista lumetablettia 4. rivillä.Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja Myyntiluvan haltija:

Exeltis Healthcare S.L. Avenida Miralcampo 7 Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara Espanja


Valmistaja:

Laboratorios León Farma S.A.

C/ La Vallina s/n, Pol. Ind. Navatejera 24008 - Navatejera, León

Espanja


Tällä lääkevalmisteella on myyntilupa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa jäsenvaltioissa seuraavilla kauppanimillä:


Alankomaat Bellverene 28 0,03 mg/3 mg filmomhulde tabletten Islanti Dizmine 28

Ruotsi Dizmine 28

Suomi Dizmine (28) 0,03 mg/3 mg tabletti, kalvopäällysteinen


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 04.10.2019