Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Omnic
tamsulosin

HINNAT

0,4 mg depottabletti 30

Tukkukauppa: 13,23 €
Jälleenmyynti: 20,66 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 21,98 €
Jälleenmyynti: 33,65 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 22,20 €
Jälleenmyynti: 33,98 €
Korvaus: 0,00 €

0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova 30

Tukkukauppa: 23,48 €
Jälleenmyynti: 35,88 €
Korvaus: 0,00 €

0,4 mg depottabletti 90

Tukkukauppa: 35,76 €
Jälleenmyynti: 54,12 €
Korvaus: 0,00 €

0.4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova 90

Tukkukauppa: 66,22 €
Jälleenmyynti: 97,15 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa potilaalle


Omnic 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

tamsulosiinihydrokloridi


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Lapset

Älä anna tätä valmistetta alle 18-vuotiaille lapsille, sillä se ei tehoa tässä ikäryhmässä.


Muut lääkevalmiste et ja Omnic

Muut lääkevalmisteet saattavat muuttaa Omnicin käyttäytymistä elimistössäsi. Kerro lääkärille, jos käytät:

Kapselin sisältö: mikrokiteinen selluloosa, metakryylihappoetyyliakrylaattikopolymeeri, polysorbaatti 80, natriumlauryylisulfaatti, triasetiini, kalsiumstearaatti ja talkki.

Kapselikuori: liivate, indigokarmiini (E132), titaanidioksidi (E171) sekä keltainen ja punainen rautaoksidi (E172).

Painomuste: shellakka, musta rautaoksidi (E172) ja propyleeniglykoli.


Lääkevalmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Oranssi/oliivinvihreä liivatekapseli nro 2, koodi Δ701 ja 0,4. Kapselin sisältö: kellertäviä rakeita. Pakkauskoot: 30 ja 90 kapselia

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Astellas Pharma a/s Arne Jacobsens Allé 15 2300 Kööpenhamina S Tanska


Valmistaja:

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden Hollanti


Suomessa markkinoi: Astellas Pharma Puh. (09) 85606000


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 1.8.2021