Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Atorvastatin Orion Pharma
atorvastatin

HINNAT

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 2,14 €
Jälleenmyynti: 3,41 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 2,45 €
Jälleenmyynti: 3,91 €
Korvaus: 0,00 €

20 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 2,79 €
Jälleenmyynti: 4,44 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 2,97 €
Jälleenmyynti: 4,74 €
Korvaus: 0,00 €

80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 100

Tukkukauppa: 7,47 €
Jälleenmyynti: 11,92 €
Korvaus: 0,00 €

10 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 13,12 €
Jälleenmyynti: 20,51 €
Korvaus: 0,00 €

80 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 27,64 €
Jälleenmyynti: 42,08 €
Korvaus: 0,00 €

40 mg tabletti, kalvopäällysteinen 30

Tukkukauppa: 27,84 €
Jälleenmyynti: 42,36 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Atorvastatin Orion Pharma 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Atorvastatin Orion Pharma 20 mg kalvopäällysteiset tabletit Atorvastatin Orion Pharma 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Atorvastatin Orion Pharma 80 mg kalvopäällysteiset tabletit


atorvastatiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärisi otattaa sinusta verikokeen ennen Atorvastatin Orion Pharma -hoidon aloittamista ja mahdollisesti hoidon aikana ennakoidakseen lihaksiin liittyvien

haittavaikutusten riskiäsi. Lihaksiin liittyvien haittavaikutusten (kuten rabdomyolyysin) riskin tiedetään suurenevan, kun tiettyjä lääkeaineita käytetään samanaikaisesti (ks. kohta 2, Muut lääkevalmisteet ja Atorvastatin Orion Pharma).


Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi.


Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso, kohonneet veren rasva-arvot, olet ylipainoinen tai sinulla on korkea verenpaine.


Muut lääkevalmisteet ja Atorvastatin Orion Pharma

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


Jotkut lääkkeet voivat muuttaa Atorvastatin Orion Pharma -valmisteen vaikutusta, tai Atorvastatin Orion Pharma -valmiste voi muuttaa niiden vaikutusta. Tällainen yhteisvaikutus voi heikentää jommankumman lääkkeen tai molempien lääkkeiden tehoa. Samanaikainen käyttö voi myös suurentaa haittavaikutusten todennäköisyyttä tai voimistaa haittavaikutuksia, kuten rabdomyolyysiä, joka on merkittävä lihaksia kuihduttava sairaus (ks. lisätietoja kohdasta 4):

Pharma -valmisteen ottaminen fusidiinihapon kanssa voi harvinaisissa tapauksissa johtaa lihasheikkouteen, lihasten arkuuteen tai lihaskipuun (rabdomyolyysi). Katso lisätietoja rabdomyolyysistä kohdasta 4.


Atorvastatin Orion Pharma ruuan ja juoman kanssa

Katso kohdasta 3 miten Atorvastatin Orion Pharma -valmistetta otetaan. Ota huomioon seuraavat seikat:


Greippimehu

Älä juo enempää kuin 1–2 pientä lasillista greippimehua päivässä, koska suuret greippimehumäärät voivat muuttaa Atorvastatin Orion Pharma -valmisteen vaikutusta.


Alkoholi

Vältä runsasta alkoholin käyttöä, kun käytät tätä lääkettä. Katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta 2, Varoitukset ja varotoimet.


Raskaus ja ime tys

Älä käytä Atorvastatin Orion Pharma -valmistetta, jos olet raskaana tai yrität tulla raskaaksi.

Älä käytä Atorvastatin Orion Pharma -valmistetta, jos olet hedelmällisessä iässä, ellet käytä luotettavaa raskaudenehkäisyä.

Älä käytä Atorvastatin Orion Pharma -valmistetta, jos imetät.

Atorvastatin Orion Pharma -valmisteen turvallisuutta raskauden ja imetyksen aikana ei vielä ole osoitettu. Kysy lääkäriltäsi tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.


Ajaminen ja koneiden käyttö

Normaalisti tämä lääke ei vaikuta kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita. Älä kuitenkaan aja, jos tämä lääke vaikuttaa ajokykyysi. Älä käytä mitään työvälineitä tai koneita, jos tämä lääke vaikuttaa kykyysi käyttää niitä.


Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


Atorvastatin Orion Pharma sisältää laktoosia ja soijalesitiiniä

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina) 39 mg (10 mg:n tabletit), 78 mg (20 mg:n tabletit), 156 mg (40 mg:n tabletit) ja 313 mg (80 mg:n tabletit). Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.


Atorvastatin Orion Pharma sisältää soijalesitiiniä (E322). Jos olet allerginen maapähkinälle tai soijalle, älä käytä tätä lääkettä.


Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per tabletti eli sen voidaan sanoa olevan

”natriumiton”.

 1. Mite n Atorvastatin Orion Pharma -valmiste tta käytetään


  Ennen hoidon aloittamista, lääkärisi määrää sinulle vähäkolesterolisen ruokavalion, jota sinun pitää noudattaa myös Atorvastatin Orion Pharma -hoidon aikana.


  Atorvastatin Orion Pharma -valmisteen suositeltu aloitusannos aikuisille ja vähintään 10-vuotiaille lapsille on 10 mg kerran vuorokaudessa. Lääkärisi voi tarvittaessa suurentaa annostusta, kunnes saat tarvitsemasi annoksen. Lääkärisi muuttaa annosta neljän viikon tai sitä pitemmin välein. Atorvastatin Orion Pharma -valmisteen enimmäisannos on 80 mg kerran vuorokaudessa.


  Nielaise Atorvastatin Orion Pharma -tabletit kokonaisina veden kera. Tabletit voi ottaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa joko aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan. Yritä kuitenkin ottaa tabletit joka päivä samaan aikaan.


  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


  Lääkärisi arvioi, kuinka pitkään tarvitse t Atorvastatin Orion Pharma -hoitoa.

  Kerro lääkärille, jos sinusta tuntuu, että Atorvastatin Orion Pharma -hoidon vaikutus on liian voimakas tai liian heikko.


  Jos otat e nemmän Atorvastatin Orion Pharma -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Atorvastatin Orion Pharma -valmiste tta

  Jos unohdat ottaa annoksen, jatka hoitoa seuraavasta annoksesta normaalisti. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Atorvastatin Orion Pharma -valmiste en ottamisen

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä tai aiot lopettaa lääkkeen käytön, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 2. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos sinulla ilmenee jokin seuraavista vakavista haittavaikutuksista tai oireista, lopeta table ttien käyttö ja ota välittömästi yhte ys lääkäriin tai mene lähimmän sairaalan ensiapupoliklinikalle.


  Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • vakava allerginen reaktio, joka aiheuttaa kasvojen, kielen ja nielun turvotusta, joka voi aiheuttaa voimakkaita hengitysvaikeuksia.

  • Vakava sairaus, johon liittyy vaikea ihon kuoriutuminen ja turvotus; ihon, suun, silmänympärysten ja sukuelinten rakkulat ja kuume. Ihottuma, johon liittyy vaaleanpunertavia ja mahdollisesti rakkulaisia läiskiä erityisesti kämmenissä tai jalkapohjissa.

  • Lihasheikkous, lihasten arkuus, lihaskipu tai -repeämä tai virtsan värjäytyminen punaruskeaksi. Erityisesti jos tunnet itsesi samaan aikaan huonovointiseksi tai sinulla on korkea kuume, oireet saattavat johtua epänormaalista lihasten hajoamisesta (rabdomyolyysi). Epänormaali lihasten hajoaminen ei välttämättä lopu, vaikka olisit lopettanut atorvastatiinin käytön, ja se voi olla henkeä uhkaavaa ja johtaa munuaisvaurioon.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • Jos sinulla ilmenee odottamatonta tai epätavallista verenvuotoa tai mustelmien muodostumista,

   oireet voivat viitata maksavaivaan. Käänny lääkärin puoleen mahdollisimman pian.

  • Lupuksen kaltainen oireyhtymä (mukaan lukien ihottuma, nivelten häiriöt ja vaikutukset verisoluihin).


   Muita Atorvastatin Orion Pharma -valmiste en haittavaikutuksia


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • nenäkäytävien tulehdus, kurkkukipu, nenäverenvuoto

  • allergiset reaktiot

  • suurentuneet verensokeriarvot (jos sinulla on diabetes, jatka huolellista sokeriarvojen seurantaa), veren kreatiinikinaasiarvojen suureneminen

  • päänsärky

  • pahoinvointi, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatusvaivat, ripuli

  • nivelkipu, lihaskipu ja selkäkipu

  • poikkeavat maksan toimintakokeiden tulokset.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • ruokahaluttomuus, painon nousu, verensokeriarvojen aleneminen (jos sinulla on diabetes, jatka huolellista sokeriarvojen seurantaa)

  • painajaisunet, unettomuus

  • huimaus, sormien ja varpaiden puutuminen tai pistely, kipu- tai kosketustunnon heikkeneminen, makuaistin muutos, muistin huononeminen

  • näön hämärtyminen

  • korvien ja/tai pään soiminen

  • oksentelu, röyhtäily, ylä- ja alavatsakivut, pankreatiitti (vatsakipua aiheuttava haimatulehdus)

  • maksatulehdus (hepatiitti)

  • ihottuma, ihottuma ja kutina, nokkosihottuma, hiustenlähtö

  • niskakipu, lihasväsymys

  • väsymys, huonovointisuus, heikotus, rintakipu, turvotus erityisesti nilkoissa, lämmönnousu

  • positiivinen tulos virtsasta otetussa valkosolukokeessa.


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • näköhäiriö

  • odottamaton verenvuoto tai mustelmat

  • sappiteiden tukos (ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus)

  • jännevamma.


   Hyvin harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10 000:sta):

  • allerginen reaktio, jonka oireita voivat olla yhtäkkinen hengityksen vinkuminen ja rintakipu tai kiristys rinnassa; silmäluomien, kasvojen, huulien, suun, kielen tai kurkun turpoaminen; hengitysvaikeudet, pyörtyminen

  • kuulon heikkeneminen

  • gynekomastia (rintarauhasen suureneminen miehillä).


   Esiintymistiheys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • jatkuva lihasheikkous.


   Joillakin statiineilla (samantyyppisillä lääkkeillä) ilmoitettuja mahdollisia haittavaikutuksia voivat olla:

  • seksuaaliset toimintahäiriöt

  • masennus

  • hengitysvaikeudet, kuten sitkeä yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume.

  • diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja rasva- arvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana.

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 3. Atorvastatin Orion Pharma -valmiste en säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä läpipainopakkauksessa, kartonkikotelossa tai purkissa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  10 mg, 20 mg ja 80 mg: Säilytä alle 25 °C.

  40 mg: Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.


  80 mg, 90 tabletin purkki: Kestoaika avaamisen jälkeen 90 vuorokautta.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 4. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Atorvastatin Orion Pharma sisältää


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

10 mg: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu

”MA” ja vastakkaiselle puolelle ”1”. Tabletin koko on 9 x 5 mm.

20 mg: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu

”MA” ja vastakkaiselle puolelle ”2”. Tabletin koko on 12 x 7 mm.

40 mg: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu

”MA” ja vastakkaiselle puolelle ”3”. Tabletin koko on 15 x 8 mm.

80 mg: Valkoinen, soikea, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, jonka toiselle puolelle on painettu

”MA” ja vastakkaiselle puolelle ”4”. Tabletin koko on 19 x 10 mm.


Tabletit on pakattu läpipainopakkauksiin, joissa on 10, 20, 30, 50, 90 tai 100 tablettia, ja muovipurkkeihin, joissa on 30 tai 90 tablettia. Purkissa on myös kuiva-ainekapseli (silikageeliä).


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo


Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

02200 Espoo


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

24100 Salo


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 9.3.2022.