Kotisivun Kotisivun

Ovaleap
follitropin alfa

HINNAT

300 IU / 0.5 ml injektioneste, liuos 0.5 ml

Tukkukauppa: 66,68 €
Jälleenmyynti: 97,79 €
Korvaus: 0,00 €

450 IU / 0.75 ml injektioneste, liuos 0.75 ml

Tukkukauppa: 100,03 €
Jälleenmyynti: 143,65 €
Korvaus: 0,00 €

900 IU / 1.5 ml injektioneste, liuos 1.5 ml

Tukkukauppa: 200,05 €
Jälleenmyynti: 270,27 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Ovaleap 300 IU / 0,5 ml injektioneste, liuos Ovaleap 450 IU / 0,75 ml injektioneste, liuos Ovaleap 900 IU / 1,5 ml injektioneste, liuos


follitropiinialfa


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

säätämiseen), mannitoli, metioniini, polysorbaatti 20, bentsyylialkoholi, bentsalkoniumkloridi ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

Kaikki yllä luetellut vahvuudet sisältävät näitä muita aineita.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

Ovaleap on injektioneste, liuos (injektio). Ovaleap on kirkas ja väritön liuos.


Ovaleap 300 IU / 0,5 ml toimitetaan 1 sylinteriampullin ja 10 injektioneulan pakkauksessa.

Ovaleap 450 IU / 0,75 ml toimitetaan 1 sylinteriampullin ja 10 injektioneulan pakkauksessa.

Ovaleap 900 IU / 1,5 ml toimitetaan 1 sylinteriampullin ja 20 injektioneulan pakkauksessa.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija Theramex Ireland Limited 3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Dublin 1

D01 YE64

Irlanti


Valmistaja

Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10

89079 Ulm

image

Saksa


Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Alankomaat


Merckle GmbH Graf-Arco-Straße 3

89079 Ulm,

Saksa


image

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi {kuukausi VVVV}.