Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Hirudoid forte
organo-heparinoid

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Hirudoid® forte 4,45 mg/g geeli

mukopolysakkaridipolysulfaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri, apteekkihenkilökunta tai sairaanhoitaja on neuvonut sinulle.

* Määritetty aktivoituna partiaalisena tromboplastiiniaikana (APTT).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Kirkas väritön geeli.


Alumiiniputkilo, joka on suljettu kierrekorkilla. Pakkauskoot: 30 g, 40 g, 50 g ja 100 g.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja


Myyntiluvan haltija STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


Valmistajat

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel Saksa


ja


Mobilat Produktions GmbH Luitpoldstrasse 1

85276 Pfaffenhofen Saksa


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike

PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 30.10.2020.


image


Lisätietoa käyttäjälle:


image

Tuubin avaaminen:

Kun avaat tuubin ensimmäistä kertaa, lävistä tuubin suuta suojaava kalvo korkissa olevalla piikillä. Paina korkkia voimakkaasti suuta vasten ja käännä. Varmista, että kalvo on kokonaan lävistetty.


Jokaisen tuubin paino tarkistetaan. Jotta tuubi voidaan sulkea kunnolla, täytön aikana siihen on teknisistä syistä jätettävä jonkin verran tyhjää tilaa. Tämä tyhjä tila ei kuitenkaan millään tavoin vaikuta tuubin täyttöpainoon.