Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Arthrotec Forte
diclofenac, combinations

HINNAT

säädellysti vapauttava tabletti 20

Tukkukauppa: 7,66 €
Jälleenmyynti: 12,22 €
Korvaus: 0,00 €

säädellysti vapauttava tabletti 100

Tukkukauppa: 26,39 €
Jälleenmyynti: 40,21 €
Korvaus: 0,00 €

säädellysti vapauttava tabletti 100

Tukkukauppa: 34,86 €
Jälleenmyynti: 52,78 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste : Tie toa käyttäjälle


Arthrote c Forte säädellysti vapauttavat table tit

diklofenaakkinatrium, misoprostoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämise n, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.

sisältää natriumia”), talkki, trietyylisitraatti, hypromelloosi, krospovidoni, kolloidinen vedetön piidioksidi ja hydrattu risiiniöljy (ks. kohta 2 ”Arthrotec Forte sisältää hydrattua risiiniöljyä”).


Arthrote c Forte -valmiste en kuvaus ja pakkauskoot

Arthrotec Forte -tabletit ovat valkoisia, pyöreitä, kaksoiskuperia, ja niiden toisella puolella on neljän A- kirjaimen muodostama tähtikuvio, joiden keskellä on merkintä ”75”, ja toisella puolella ”SEARLE 1421”.


Tabletit on pakattu läpipainopakkaukseen ja pakkauskoot ovat 10, 20, 30, 60, 90, 100 ja 140 säädellysti vapauttavia tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija

Pfizer Oy Tietokuja 4

00330 Helsinki


Valmistaja

Piramal Healthcare UK Limited Morpeth

Northumberland NE61 3YA

Iso-Britannia tai

Piramal Pharma Solutions (Dutch) B.V. Level, 7e verdieping

Bargelaan 200

2333 CW

Leiden Alankomaat


Tämä pakkausseloste on tarkiste ttu viimeksi 1.3.2022.