Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Chloramphenicol Orifarm
chloramphenicol

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Chloramphenicol Orifarm 5 mg/ml silmätipat, liuos

kloramfenikoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan

 1. Mitä Chloramphenicol Orifarm on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja

 3. Miten Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja käytetään

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Chloramphenicol Orifarm -silmätippojen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Chloramphenicol Orifarm on ja mihin sitä käyte tään


  Chloramphenicol Orifarm sisältää kloramfenikoli-nimistä lääkettä. Se on antibiootteihin kuuluva lääke, jota käytetään silmäinfektioiden hoitoon.


  Joskus bakteerit voivat aiheuttaa tulehduksen silmän pintaosassa, kuten sarveiskalvossa (silmän pintaa peittävä läpinäkyvä kalvo) tai sidekalvossa (silmäluomien sisäpintaa ja osaa silmästä peittävä kerros). Näitä silmätippoja voidaan käyttää tämän infektion hoitoon ja ne tehoavat monenlaisiin bakteereihin.


  Jos silmän infektio on hyvin vaikea, lääkärisi voi antaa sinulle antibioottia tabletteina näiden silmätippojen lisäksi.


  Tämä lääke on tarkoitettu lapsille, aikuisille ja iäkkäille.


  Chloramphenicol Orifarm -silmätipat on steriili liuos, joka ei sisällä säilöntäaineita.


  Kloramfenikolia, jota Chloramphenicol Orifarm sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Chloramphenicol Orifarm - silmätippoja


  Älä käytä Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja

  jos olet allerginen kloramfenikolle tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

  Varoitukse t ja varotoime t

  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, ennen kuin käytät Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja.

  Jos käytät näitä silmätippoja pitkään, niiden teho voi heiketä tai ne voivat aiheuttaa allergisia

  reaktioita. Tämän välttämiseksi lopeta ehdottomasti tämän lääkkeen käyttö heti kun lääkäri niin kehottaa.


  Jos sinulla on tunnettu hopeayliherkkyys, älä käytä tätä valmistetta.


  Lapset ja nuoret

  Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja voidaan käyttää lapsille ja nuorille.


  Muut lääkevalmisteet ja Chloramphenicol Orifarm

  Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.


  Raskaus ja ime tys

  Jos olet raskaana, saatat olla raskaana tai imetät, kerro lääkärille tai silmälääkärille. Hän voi päättää käytätkö näitä tippoja vai määrääkö hän vaihtoehtoisen lääkkeen.

  Tippoja ei pidä käyttää raskauden tai imetyksen aikana ellei lääkäri arvioi sitä välttämättömäksi.


  Piilolinssit

  Piilolinssejä ei pidä käyttää tulehtuneessa silmässä. Lääkäri pyytää sinua poistamaan piilolinssit ennen tippojen laittamista.

  Älä käytä piilolinssejä koko hoitokuurin aikana.


  Ajaminen ja koneiden käyttö

  Kuten kaikkia silmätippoja käytettäessä, näkösi voi olla sumentunut tippojen laittamisen jälkeen. Odota kunnes näet selvästi ennen kuin ajat tai käytät koneita.


  Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


  Chloramphenicol Orifarm sisältää booria

  Tätä lääkettä ei saa antaa alle 2-vuotiaalle lapselle ilman lääkärin neuvoa, koska se sisältää booria ja voi heikentää hedelmällisyyttä tulevaisuudessa


 3. Mite n Chloramphenicol Orifarm –silmätippoja käyte tään


Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.


Älä käytä tätä tuote tta kauemmin kuin mitä lääkäri tai silmälääkäri on määrännyt, sillä sen silmäinfektiota parantava vaikutus voi heiketä.


Annos

Suositeltu annos on 1–2 tippaa kuhunkin infektoituneeseen silmään enintään kuusi kertaa päivässä. Sinun pitää jatkaa hoitoa 2 päivää oireiden häviämisen jälkeen estääksesi infektion uusiutumisen. Pisin suositeltu hoitoaika on 14 päivää.

Jos silmätulehdus pahenee tai ei parane käytettyäsi näitä silmätippoja muutaman päivän ajan, ota yhteyttä lääkäriin tai silmälääkäriin tai apteekin henkilökuntaan.


Käyttö lapsille

Annostusta on ehkä muutettava vastasyntyneelle, koska heillä elimistöstä poistuu lääkeainetta vähemmän aineenvaihdunnan kehittymättömyyden vuoksi ja koska suureen annokseen liittyy haittavaikutusten riski.

Hoito saa kestää enintään 10–14 päivää.


Älä anna pullon kärjen koskettaa silmää tai silmän ympärillä olevia alueita. Se voi vaurioittaa silmääsi. Bakteerit voivat kontaminoida silmätippaliuoksen, mikä voi aiheuttaa silmän infektion ja aiheuttaa vakavia silmävaurioita, jopa näön menetyksen.

Älä kosketa moniannospullon kärjellä mitään pintaa välttääksesi pullon kontaminoitumista.


Käyttöohje et


Ennen lääkkeen tiputtamista:Tiputtamine n:


 1. Pidä pullosta kiinni korkin alapuolelta ja avaa pullo kääntämällä korkkia. Älä koske mihinkään pullon kärjellä, jotta liuos ei kontaminoidu.

  image


 2. Kallista päätäsi taaksepäin ja pidä pulloa silmän yläpuolella.


 3. Vedä alaluomea alaspäin ja katso ylös. Purista pullon keskikohtaa varovasti ja anna tipan pudota silmään. Huomioi että puristamisen ja tipan putoamisen välillä voi olla parin sekunnin viive. Älä purista liian voimakkaasti.


  Jos et ole varma siitä, kuinka annostelet lääkkeesi, kysy lääkäriltä, apteekista tai hoitajalta.


  image

 4. Räpytä silmää muutaman kerran niin että tippa leviää silmän pinnalle.

  image


 5. Kun olet tiputtanut Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja, paina sormella silmän sisänurkkaa nenän vieressä kahden minuutin ajan. Tämä auttaa estämään liuoksen leviämisen muualle elimistöösi.

  image


 6. Toista ohjeet 2–5 tiputtaaksesi tipan myös toiseen silmääsi, jos lääkäri on kehottanut sinua tekemään niin. Joskus tarvitsee hoitaa vain yhtä silmää, ja lääkäri neuvoo sinulle onko kohdallasi näin ja mikä silmä tarvitsee hoitoa.


 7. Jokaisen käyttökerran jälkeen ja ennen pullon sulkemista pulloa pitää ravistaa kerran alaspäin, koskettamatta tippapullon kärkeä, kärkeen jääneen nesteen poistamiseksi. Tämä on tärkeää sen varmistamiseksi, että seuraavien tippojen tiputtaminen onnistuu hyvin

  image

 8. Sen jälkeen kun olet käyttänyt kaikki annokset, jonkin verran Chloramphenicol Orifarm - silmätippaliuosta on vielä jäljellä pullossa. Älä ole siitä huolissasi, sillä pulloon on pantu ylimäärin Chloramphenicol Orifarm -silmätippaliuosta, ja sinä saat koko Chloramphenicol Orifarm -annoksen, minkä lääkäri on määrännyt. Älä yritä käyttää pulloon jäänyttä ylimääräistä lääkettä kun olet lopettanut hoitokuurin. Älä käytä silmätippoja, jos pullon avaamisesta on kulunut yli 28 päivää.


Jos käytät Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja enemmän kuin sinun pitäisi Yliannostus ei ole todennäköistä. Jos tunnet itsesi äkkiä huonovointisesti tippojen laittamisen jälkeen, kerro lääkärille tai silmälääkärille tai ota heti yhteyttä lähimpään ensiapuun.

Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


Jos unohdat käyttää Chloramphenicol Orifarm -silmätippoja

Jos unohdat annoksen, käytä tippoja heti kuin muistat ja jatka sitten tavalliseen tapaan.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 1. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  • Chloramphenicol Orifarm -silmätipat voivat aiheuttaa polttelua, pistelyä, kutinaa ja ihoärsytystä (myös ihottumaa) alueella, missä sitä on käytetty. Nämä vaikutukset eivät ole pysyviä.

  • Sinulla voi esiintyä kasvojen, huulten, kielen ja / tai kurkun turvotusta, joka voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia ja / tai nielemisvaikeuksia (angioedeema). Jos näin käy, ota heti yhteyttä lääkäriin.


   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.


   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 2. Chloramphenicol Orifarm -silmätippoje n säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä jääkaapissa (2–8 °C). Ei saa jäätyä. Säilytä alkuperäispakkauksessa suojattuna valolta. Avaamisen jälkeen valmistetta saa säilyttää enintään 28 päivää.

  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 3. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Chloramphenicol Orifarm sisältää


Chloramphenicol Orifarm –silmätippoje n kuvaus ja pakkauskoko

10 ml Chloramphenicol Orifarm -silmätippaliuosta valkoisessa läpinäkymättömässä 11 ml: n LDPE-pullossa ,jossa valkoinen Novelia-tiputin (HDPE ja silikoni) ja valkoinen HDPE- korkki.

Pakkaus sisältää 1 moniannospullon.


Myyntiluvan haltija


Orifarm Generics A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska


Valmistaja


EXCELVISION

27 st. La Lombardière, Zl La Lombardière,

ANNONAY 07100 Cedex

Ranska ja

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion Str.,

Pallini 153 51, Attiki Kreikka


ja


Orifarm Generics A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S Tanska


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi: 24.03.2022