Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Pramipexol Stada
pramipexole

HINNAT

0,18 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,73 €
Jälleenmyynti: 2,76 €
Korvaus: 0,00 €

0,088 mg tabletti 30

Tukkukauppa: 1,84 €
Jälleenmyynti: 2,93 €
Korvaus: 0,00 €

0,18 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,36 €
Jälleenmyynti: 6,96 €
Korvaus: 0,00 €

0,26 mg depottabletti 30

Tukkukauppa: 4,86 €
Jälleenmyynti: 7,75 €
Korvaus: 0,00 €

0.7 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 9,14 €
Jälleenmyynti: 14,57 €
Korvaus: 0,00 €

0,26 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 10,48 €
Jälleenmyynti: 16,58 €
Korvaus: 0,00 €

0,52 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 19,43 €
Jälleenmyynti: 29,88 €
Korvaus: 0,00 €

1,05 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 28,22 €
Jälleenmyynti: 42,93 €
Korvaus: 0,00 €

1,57 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 44,58 €
Jälleenmyynti: 67,23 €
Korvaus: 0,00 €

2,1 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 57,84 €
Jälleenmyynti: 85,69 €
Korvaus: 0,00 €

2,62 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 69,96 €
Jälleenmyynti: 102,35 €
Korvaus: 0,00 €

3,15 mg depottabletti 100

Tukkukauppa: 87,63 €
Jälleenmyynti: 126,64 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Pramipexol STADA 0,088 mg table tti Pramipexol STADA 0,18 mg table tti Pramipexol STADA 0,7 mg table tti pramipeksoli


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkke en käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Pramipexol Stada on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Pramipexol Stada -valmistetta

 3. Miten Pramipexol Stada -valmistetta otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Pramipexol Stada -valmisteen säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Pramipexol Stada on ja mihin sitä käyte tään


  Pramipexol Stada -tablettien vaikuttava aine on pramipeksoli. Se kuuluu lääkeaineryhmään nimeltä dopamiiniagonistit, jotka stimuloivat aivojen dopamiinireseptoreita. Dopamiinireseptorien stimulointi laukaisee aivoissa hermoimpulsseja, jotka auttavat hallitsemaan kehon liikkeitä.


  Pramipexol Stada -valmiste tta käytetään:

  • Primaarisen Parkinsonin taudin oireiden hoitoon aikuisille. Sitä voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä levodopan kanssa (toinen Parkinsonin taudin lääke).


  Pramipeksolia, jota Pramipexol Stada sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin käytät Pramipexol Stada -valmistetta Älä käytä Pramipexol Stada -valmiste tta

  • jos olet allerginen pramipeksolille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).


   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Pramipexol Stada -valmistetta. Kerro lääkärillesi, jos sinulla on tai on ollut tai jos sinulle kehittyy jokin sairaus tai oireita, erityisesti jokin seuraavista:

  • munuaissairaus

  • hallusinaatiot (näkö-, kuulo- tai tuntoharhat). Suurin osa hallusinaatioista on näköharhoja.

  • dyskinesia (esim. epänormaalit, tahattomat pakkoliikkeet). Jos sinulla on edennyt Parkinsonin tauti ja käytät myös levodopaa, sinulla saattaa ilmetä pakkoliikkeitä kun Pramipexol Stadan annosta suurennetaan.

  • dystonia (tila, jossa vartaloa ja niskaa on vaikea pitää suorana (aksiaalinen dystonia)). Sinulla voi erityisesti ilmetä pään ja niskan kallistumista eteen, alaselän kallistumista eteen tai selän kääntymistä vinosti sivulle (ns. Pisa-oireyhtymä).

  • uneliaisuus tai äkillinen nukahtaminen

  • psykoosi (esim. skitsofrenian kaltaiset oireet)

  • näköhäiriö. Sinun tulee tarkistuttaa silmäsi säännöllisesti Pramipexol Stada -hoidon aikana.

  • vakava sydän- tai verisuonitauti. Sinun tulee tarkistuttaa verenpaineesi säännöllisesti, erityisesti hoidon alussa. Tämä on tarpeen posturaalisen hypotension (verenpaineen nopea lasku seisomaan noustessa) välttämiseksi.

  • oireiden voimistuminen. Saatat kokea, että oireet alkavat tavallista aikaisemmin, ne ovat voimakkaampia ja niitä voi esiintyä muissakin raajoissa.


   Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on voimakas halu tai tarve käyttäytyä tavalla, joka on epätavallista sinulle tai et pysty vastustamaan mielihaluja, pakonomaisia tarpeita tai houkutuksia sellaiseen toimintaan, joka voi olla vahingollista sinulle tai muille. Tällaista käytöstä kutsutaan impulssikontrollin häiriöksi. Se voi ilmetä peliriippuvuutena, ylensyömisenä tai tuhlaamisena, epätavallisen voimakkaana seksuaalisena haluna tai seksuaalisten ajatusten tai tuntemusten lisääntymisenä. Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.


   Kerro lääkärille, jos sinä, perheenjäsenesi tai omaishoitajasi huomaatte, että sinulla on manian oireita (kiihtyneisyys, kohonnut mieliala tai yli-innostuneisuus) tai deliriumin oireita (alentunut tajunnan taso, sekavuus tai todellisuudentajun heikkeneminen). Lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai lopettaa lääkityksesi.


   Kerro lääkärille, jos havaitset Pramipexol Stada -hoidon lopettamisen tai vähentämisen myötä tiettyjä oireita, kuten masennusta, apatiaa, ahdistuneisuutta, uupumusta, hikoilua tai kipua. Jos oireet jatkuvat muutamia viikkoja pidempään, lääkäri saattaa muuttaa hoitoasi.


   Kerro lääkärille, jos sinulle kehittyy tila, jossa vartaloa ja niskaa on vaikea pitää suorana (aksiaalinen dystonia). Jos näin käy, lääkäri saattaa muuttaa annostasi tai vaihtaa lääkitystäsi.


   Lapset ja nuoret

   Pramipexol Stada -valmisteen käyttöä lapsille tai alle 18-vuotiaille nuorille ei suositella.


   Muut lääkevalmisteet ja Pramipexol Stada

   Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai ravintolisiä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

   Sinun tulisi välttää Pramipexol Stadan samanaikaista käyttöä antipsykoottisten lääkkeiden kanssa. Ole varovainen, jos käytät seuraavia lääkkeitä:

  • simetidiini (liikahappoisuuden ja mahahaavan hoitoon)

  • amantadiini (jota voidaan käyttää Parkinsonin taudin hoitoon)

  • meksiletiini (epäsäännöllisen sydämen rytmin eli kammioarytmian hoitoon)

  • tsidovudiini (jota voidaan käyttää immuunikadon (AIDS) hoitoon, ihmisen immuunijärjestelmän sairaus)

  • sisplatiini (erilaisten syöpäsairauksien hoitoon)

  • kiniini (jota voidaan käyttää kivuliaiden yöllisten suonenvetojen ennaltaehkäisyyn ja falciparum- malariana tunnetun pahanlaatuisen malarian hoitoon)

  • prokaiiniamidi (epäsäännöllisen sydämen rytmin hoitoon).


   Jos käytät levodopaa, levodopa-annosta suositellaan vähennettävän, kun aloitat Pramipexol Stada - hoidon.

   Ole varovainen, jos käytät lääkkeitä, jotka rauhoittavat sinua (joilla on rauhoittava vaikutus) tai jos käytät alkoholia. Näissä tapauksissa Pramipexol Stada voi vaikuttaa ajokykyysi tai kykyysi käyttää koneita.


   Pramipexol Stada ruuan, juoman ja alkoholin kanssa

   Sinun tulee olla varovainen, jos käytät alkoholia Pramipexol Stada -hoidon aikana. Pramipexol Stada voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman.


   Raskaus, imetys ja hedelmällisyys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Lääkärisi keskustelee kanssasi siitä, tulisiko sinun jatkaa Pramipexol Stada -valmisteen ottamista.


   Pramipexol Stada -valmisteen vaikutusta syntymättömään lapseen ei tunneta. Sen vuoksi älä ota Pramipexol Stada -valmistetta raskaana ollessasi, ellei lääkärisi määrää sinua ottamaan sitä.

   Pramipexol Stada -valmistetta ei tule käyttää imetyksen aikana. Pramipexol Stada saattaa vähentää

   rintamaidon tuotantoa. Se voi myös erittyä rintamaitoon ja tätä kautta päätyä lapseesi. Jos Pramipexol Stada -valmisteen käyttö on välttämätöntä, imetys tulee lopettaa.


   Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana.


   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Pramipexol Stada voi aiheuttaa aistiharhoja (näkö-, kuulo- tai tuntoharhat). Jos sinulla ilmenee aistiharhoja, älä aja autoa tai käytä koneita.


   Pramipexol Stada -valmisteen käyttöön on liittynyt uneliaisuutta tai äkillistä nukahtamista, varsinkin potilailla, joilla on Parkinsonin tauti. Jos havaitset tällaisia haittavaikutuksia, sinun täytyy olla ajamatta autoa ja käyttämättä koneita. Sinun täytyy kertoa lääkärillesi, jos näin tapahtuu.


   Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Pramipexol Stada -valmistetta otetaan


  Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Lääkäri neuvoo sinulle oikean annoksen.


  Voit ottaa Pramipexol Stada -tabletin ruoan kanssa tai ilman. Niele tabletit veden kera.


  Parkinsonin tauti

  Vuorokausiannos on jaettu kolmeen yhtä suureen annokseen.


  Ensimmäisen viikon aikana tavanomainen annos on yksi Pramipexol Stada 0,088 mg:n tabletti 3 kertaa vuorokaudessa (vastaten 0,264 mg vuorokaudessa):


  1. viikko

  Tablettien lukumäärä

  1 Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti kolme kertaa vuorokaudessa

  Vuorokausiannos (mg)

  0,264


  Annosta suurennetaan joka 5. ‒ 7. päivä lääkärin ohjeen mukaan, kunnes oireesi ovat hallinnassa (ylläpitoannos).


  2. viikko

  3. viikko

  Tablettien lukumäärä

  TAI

  TAI

  Vuorokausiannos (mg)

  0,54

  1,1

  1. Pramipexol Stada 0,18 mg tabletti kolme kertaa vuorokaudessa

  2. Pramipexol Stada 0,088 mg tablettia kolme kertaa vuorokaudessa

  1. pramipeksolia 0,35 mg sisältävä tabletti kolme kertaa vuorokaudessa

  2. Pramipexol Stada 0,18 mg tablettia kolme kertaa vuorokaudessa


  Tavallinen ylläpitoannos on 1,1 mg vuorokaudessa. Annostasi voidaan kuitenkin joutua lisäämään edelleen. Tarvittaessa lääkärisi saattaa lisätä annostasi aina enimmäisannokseen 3,3 mg:aan pramipeksolia vuorokaudessa. Pienempi ylläpitoannos, kolme Pramipexol Stada 0,088 mg tablettia vuorokaudessa, on myös mahdollinen.


  Pienin ylläpitoannos

  Suurin ylläpitoannos

  Tablettien lukumäärä

  1 Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti kolme kertaa vuorokaudessa

  1 Pramipexol Stada 1,1 mg tabletti kolme kertaa vuorokaudessa

  Vuorokausiannos (mg)

  0,264

  3,3

  Potilaat, joilla on munuaissairaus

  Jos sinulla on keskivaikea tai vaikea munuaissairaus, lääkärisi määrää sinulle pienemmän annoksen. Tässä tapauksessa sinun pitää ottaa tabletteja vain kerran tai kahdesti vuorokaudessa. Jos sinulla on keskivaikea munuaissairaus, tavanomainen aloitusannos on 1 Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti kahdesti vuorokaudessa. Jos sinulla on vaikea munuaissairaus, tavanomainen aloitusannos on ainoastaan 1 Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti vuorokaudessa.


  Jos otat e nemmän Pramipexol Stada -valmiste tta kuin sinun pitäisi

  Jos otat vahingossa liian monta tablettia:

  • Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

  • sinulle saattaa tulla oksentelua, levottomuutta tai mikä tahansa haittavaikutuksista, jotka on kuvattu kohdassa 4 ”Mahdolliset haittavaikutukset”.


  Jos unohdat ottaa Pramipexol Stada -valmiste tta

  Älä huolestu. Jätä tämä annos vain ottamatta ja ota sen jälkeen seuraava annos normaaliin aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.


  Jos lopetat Pramipexol Stada -valmisteen käytön

  Älä lopeta Pramipexol Stada -valmisteen käyttöä keskustelematta ensin lääkärin kanssa. Jos sinun täytyy lopettaa tämän lääkkeen otto, lääkäri pienentää annostasi asteittain. Tämä vähentää oireiden pahenemisen riskiä.


  Jos sinulla on Parkinsonin tauti, sinun ei pidä lopettaa Pramipexol Stada -hoitoa äkillisesti. Äkillinen lopettaminen saattaa johtaa siihen, että sinulle kehittyy sairaus, jota kutsutaan neuroleptioireyhtymäksi. Tämä sairaus saattaa olla merkittävä terveysriski. Oireita ovat:

  • akinesia (liikkumattomuus)

  • lihasjäykkyys

  • kuume

  • verenpaineen vaihtelu

  • takykardia (sydämen tiheälyöntisyys)

  • sekavuus

  • tajunnan hämärtyminen (esim. kooma).

  Jos lopetat Pramipexol Stada -hoidon tai sen annosta pienennetään, sinulle voi myös kehittyä dopamiiniagonistien vieroitusoireyhtymäksi kutsuttu tila. Oireita voivat olla mm. masennus, apatia, ahdistuneisuus, uupumus, hikoilu tai kipu. Jos sinulla ilmenee tällaisia oireita, ota yhteyttä lääkäriin.


  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


 4. Mahdolliset haittavaikutukset


  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.


  Jos sinulla on Parkinsonin tauti, voit saada seuraavia haittavaikutuksia:


  Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • dyskinesia (esim. epänormaalit, tahattomat pakkoliikkeet)

  • uneliaisuus

  • huimaus

  • pahoinvointi.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • voimakas halu käyttäytyä epätavallisesti

  • hallusinaatiot (näkö-, kuulo- tai tuntoharhat)

  • sekavuus

  • väsymys (uupumus)

  • unettomuus (insomnia)

  • nesteen kertyminen, yleensä jalkoihin (perifeerinen turvotus)

  • päänsärky

  • hypotensio (matala verenpaine)

  • epänormaalit unet

  • ummetus

  • näön heikkeneminen

  • oksentelu (pahoinvointi)

  • painon väheneminen, mukaan lukien ruokahalun väheneminen.


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

  • vainoharhaisuus (esim. liiallinen pelko oman hyvinvoinnin puolesta)

  • harhaluulo

  • liiallinen väsymys päivisin ja äkillinen nukahtaminen

  • muistinmenetys (muistihäiriö)

  • hyperkinesia (lisääntyneet liikkeet ja kyvyttömyys pysyä paikallaan)

  • painon lisääntyminen

  • allergiset reaktiot (esim. ihottuma, kutina, yliherkkyys)

  • pyörtyminen

  • sydämen vajaatoiminta (sydänongelmat, jotka voivat aiheuttaa hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta)*

  • antidiureettisen hormonin epänormaali eritys*

  • levottomuus

  • hengenahdistus

  • nikotus (”hikka”)

  • keuhkokuume

  • hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden mukaan, kuten:

   • voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta

   • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto tai käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita

   • kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen

   • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen)*

  • delirium (alentunut tajunnan taso, sekavuus, todellisuudentajun heikkeneminen).


   Harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä tuhannesta):

  • mania (kiihtyneisyys, kohonnut mieliala tai yli-innostune isuus).


   Yleisyys tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Pramipexol Stada -hoidon lopettamisen tai vähentämisen yhteydessä saattaa esiintyä seuraavia oireita: masennus, apatia, ahdistuneisuus, uupumus, hikoilu ja kipu (tunnetaan nimellä dopamiiniagonistien vieroitusoireyhtymä).


   Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi, mite n oireita voidaan hallita tai vähentää.


   Tähdellä (*) merkittyjen haittavaikutusten tarkkaa esiintymistiheyttä ei voida arvioida, koska näitä haittavaikutuksia ei havaittu kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana 2762 pramipeksolia käyttävää potilasta. Esiintymistiheys ei todennäköisesti ole suurempi kuin ’melko harvinainen’.


   Jos saat Pramipexol Stada -valmistetta jonkun muun sairauden kuin Parkinsonin taudin hoitoon, sinulla saattaa esiintyä seuraavia haittavaikutuksia:


   Hyvin yleiset (voi esiintyä yli 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • pahoinvointi.


   Yleiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä kymmenestä):

  • unityypin muutokset, kuten unettomuus (insomnia) ja uneliaisuus

  • väsymys (uupumus)

  • päänsärky

  • epänormaalit unet

  • ummetus

  • huimaus

  • oksentelu (pahoinvointi).


   Melko harvinaiset (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä sadasta):

  • voimakas halu käyttäytyä epätavallisesti*

  • sydämen vajaatoiminta (sydänongelmat, jotka voivat aiheuttaa hengenahdistusta tai nilkkojen turvotusta)*

  • antidiureettisen hormonin epänormaali eritys*

  • dyskinesia (esim. epänormaalit, tahattomat pakkoliikkeet)

  • hyperkinesia (lisääntyneet liikkeet ja kyvyttömyys pysyä paikallaan)

  • vainoharhaisuus (esim. liiallinen pelko oman hyvinvoinnin puolesta)

  • harhaluulo

  • muistinmenetys (muistihäiriö)

  • hallusinaatiot (näkö-, kuulo- tai tuntoharhat)

  • sekavuus

  • liiallinen väsymys päivisin ja äkillinen nukahtaminen

  • painon lisääntyminen

  • hypotensio (matala verenpaine)

  • nesteen kertyminen, yleensä jalkoihin (perifeerinen turvotus)

  • allergiset reaktiot (esim.ihottuma, kutina, yliherkkyys)

  • pyörtyminen

  • levottomuus

  • näön heikkeneminen

  • painon väheneminen, mukaan lukien ruokahalun väheneminen

  • hengenahdistus

  • nikotus (”hikka”)

  • keuhkokuume

  • hallitsematon tarve toimia mahdollisesti haitallisten mielijohteiden mukaan, kuten:

   • voimakas pelihimo itselle tai perheelle aiheutuvista seurauksista huolimatta*

   • muuttunut tai lisääntynyt seksuaalinen mielenkiinto tai käyttäytyminen, esimerkiksi lisääntynyt seksuaalinen halu, joka haittaa merkittävästi sinua tai muita*

   • kontrolloimaton ja liiallinen ostelu tai tuhlaaminen*

   • ahmiminen (suurten ruokamäärien syöminen lyhyessä ajassa) tai pakkomielteinen syöminen (syöminen enemmän kuin normaalisti ja enemmän kuin on tarpeen)*

  • mania (kiihtyneisyys, kohonnut mieliala tai yli-innostuneisuus)*

  • delirium (alentunut tajunnan taso, sekavuus, todellisuudentajun heikkeneminen)*.


   Yleisyys tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

  • Pramipexol Stada -hoidon lopettamisen tai vähentämisen yhteydessä saattaa esiintyä seuraavia oireita: masennus, apatia, ahdistuneisuus, uupumus, hikoilu ja kipu (tunnetaan nimellä dopamiiniagonistien vieroitusoireyhtymä).


  Kerro lääkärille, jos sinulla esiintyy tällaista käyttäytymistä keskustellaksesi, mite n oireita voidaan hallita tai vähentää.


  Tähdellä (*) merkittyjen haittavaikutusten tarkkaa esiintymistiheyttä ei voida arvioida, koska näitä haittavaikutuksia ei havaittu kliinisissä tutkimuksissa, joissa oli mukana 1395 pramipeksolia käyttävää potilasta. Esiintymistiheys ei todennäköisesti ole suurempi kuin ’melko harvinainen’.


  Haittavaikutuksista ilmoittaminen

  Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

  wwwsivusto: www.fimea.fi

  Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea

  Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

  PL 55

  00034 FIMEA


 5. Pramipexol Stada -valmisteen säilyttämine n


  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.


  Älä käytä tätä lääkettä kotelossa ja läpipainoliuskassa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.


  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä valolle.


  Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa

Mitä Pramipe xol Stada sisältää

Vaikuttava aine on pramipeksoli.


Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 0,088 mg pramipeksolia (pramipeksolidihydrokloridimonohydraattina).


Pramipexol Stada 0,18 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 0,18 mg pramipeksolia (pramipeksolidihydrokloridimonohydraattina).


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletti

Yksi tabletti sisältää 0,7 mg pramipeksolia (pramipeksolidihydrokloridimonohydraattina).


Muut aineet ovat

Beetadeksi, maissitärkkelys, povidoni (K30), mikrokiteinen selluloosa, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti.


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot


Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä, kummaltakin puolelta sileä tabletti.


Pramipexol Stada 0,18 mg tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pitkänomainen tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa.


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletti on valkoinen tai luonnonvalkoinen, pyöreä tabletti, jonka kummallakin puolella on jakouurre. Tabletti voidaan puolittaa


Yksi läpipainolevy sisältää 10 tablettia.


Pramipexol Stada 0,088 mg tabletti

Kartonkipakkaus sisältää 1, 3, 6 tai 10 läpipainolevyä (10, 30, 60 tai 100 tablettia).


Pramipexol Stada 0,18 mg tabletti

Kartonkipakkaus sisältää 1, 3, 6, 10 tai 2x10 läpipainolevyä (10, 30, 60, 100 tai 200 (2x100) tablettia).


Pramipexol Stada 0,7 mg tabletti

Kartonkipakkaus sisältää 3, 6, 10 tai 2x10 läpipainolevyä (30, 60, 100 tai 200 (2x100) tablettia). Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel, Saksa


Muut valmistajat Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten Leur, Alankomaat


Clonmel Healthcare Ltd.

Waterford Road, Clonmel, Co Tipperary, Irlanti


LAMP SANPROSPERO S.p.A.

Via della Pace, 25/A

41030 San Prospero (Modena), Italia

PharmaCoDane ApS. Marielundvej 46A

DK-2730 Herlev, Tanska


Myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja

STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike PL 1310

00101 Helsinki


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 27.3.2020