Kotisivun Kotisivun
AstraZeneca

Capecitabine SUN
capecitabine

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


Capecitabine SUN 150 mg kalvopäällysteiset tabletit

kapesitabiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

makrogoli, keltainen rautaoksidi (E172), punainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Capecitabine SUN 150 mg on soikea, kaksoiskupera, vaalean persikanvärinen kalvopäällysteinen tabletti, jossa on merkintä ”150” toisella puolella.


Tabletit toimitetaan pakattuina 10 kalvopäällysteistä tablettia sisältäviin läpipainolevyihin. Jokainen pakkaus sisältää 60 tablettia.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp Alankomaat


Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:


België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/ Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/ Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/ Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/ România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/ Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/ Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

+31 (0)23 568 5501


Deutschland

Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

Kandelstrasse 7

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

79199 Kirchzarten Deutschland

tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0


España

Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U. C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

Mataro, 08302 Barcelona España

tel. +34 93 798 02 85


France

Sun Pharmaceuticals France

34, Rue Jean Mermoz 78600 Maisons Laffitte

France

tel. +33 1 39 62 10 24


Italia

Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L.

Via Luigi Rizzo, 8 I-20151 – Milano

Italia

tel. +39 02 33 49 07 93


United Kingdom

Sun Pharmaceuticals UK Limited 4100 Park Approach

Thorpe Park Leeds

LS15 8GB

United Kingdom

tel. +44 (0) 113 397 08 70

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

Lääkevalmisteella ei ole enää myyntilupaa

https://www.ema.europa.eu/.