Kotisivun Kotisivun
Booking.com

Amitrid mite
hydrochlorothiazide and potassium-sparing agents

HINNAT

2.5 mg / 25 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 4,36 €
Jälleenmyynti: 6,95 €
Korvaus: 0,00 €

5 mg / 50 mg tabletti 100

Tukkukauppa: 6,98 €
Jälleenmyynti: 11,13 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Amitrid® Mite 2,5 mg/25 mg table tit amiloridihydrokloridi ja hydroklooritiatsidi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.


Varoitukse t ja varotoime t

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät Amitrid Mite -valmistetta.

Ole erityisen varovainen Amitrid Mite -valmisteen käytön suhteen


Muut lääkevalmisteet ja Amitrid Mite

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä, myös ilman reseptiä saatavia lääkkeitä, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita.


Keskustele lääkärin kanssa ennen lääkkeen käyttöä, jos


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Amitrid Mite -tabletit ovat melkein valkoisia, pyöreitä ja kuperapintaisia tabletteja, joissa on toisella puolella jakouurre. Tabletin voi jakaa yhtä suuriin annoksiin.


30 ja 100 tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole markkinoilla.


Myyntiluvan haltija Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

DK-5260 Odense S

Tanska info@orifarm.com

Valmistaja

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Puola

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.01.2022