Kotisivun Kotisivun

Evotaz
atazanavir, cobicistat

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle


EVOTAZ 300 mg/150 mg kalvopäällysteiset tabletit

atatsanaviiri/kobisistaatti


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Tabletin ydin - selluloosa, mikrokiteinen (E460(i)), kroskarmelloosinatrium (E468), natriumtärkkelysglykolaatti, krospovidoni (E1202), steariinihappo (E570), magnesiumstearaatti (E470b), hydroksipropyyliselluloosa (E463), piidioksidi (E551)

Tabletin päällys - hypromelloosi (hydroksipropyylimetyyliselluloosa, E464), titaanidioksidi (E171), talkki (E553b), triasetiini (E1518), punainen rautaoksidi (E172)


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

EVOTAZ- kalvopäällysteinen tabletti on vaaleanpunainen, soikea, kaksoiskupera tabletti, jonka mitta on noin 19 mm x 10,4 mm ja jossa on painatus ”3641” toisella puolella ja sileä pinta tabletin toisella puolella.


EVOTAZ- kalvopäällysteiset tabletit ovat saatavana 30 tabletin purkeissa. Seuraavat pakkauskoot ovat saatavana: ulkopakkauksia, joissa on yksi purkki, joka sisältää 30 kalvopäällysteistä tablettia ja ulkopakkauksia, joissa on 90 kalvopäällysteistä tablettia (3 purkkia, joissa kussakin 30 tablettia).


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irlanti

Valmistaja

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc Strada Provinciale 12 Casilina, 41

image

03012 Anagni (FR) Italia


Swords Laboratories Unlimited Company T/A Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Operations, External Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2 Dublin 15, D15 T867

Irlanti


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

.