Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Clarithromycin Krka
clarithromycin

HINNAT

250 mg tabletti, kalvopäällysteinen 14

Tukkukauppa: 13,00 €
Jälleenmyynti: 20,32 €
Korvaus: 0,00 €

500 mg tabletti, kalvopäällysteinen 14

Tukkukauppa: 23,45 €
Jälleenmyynti: 35,84 €
Korvaus: 0,00 €

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle


Clarithromycin Krka 250 mg kalvopäällysteiset tabletit Clarithromycin Krka 500 mg kalvopäällysteiset tabletit


klaritromysiini


Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Clarithromycin Krka kalvopäällysteiset tabletit eivät sovi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon. Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Clarithromycin Krka -

valmistetta.


Jos sinulla on vaikeaa tai pitkittynyttä ripulia Clarithromycin Krka -hoidon aikana tai sen jälkeen, kerro siitä heti lääkärille, sillä se voi olla vaikean sairauden, kuten pseudomembranoottisen koliitin tai Clostridium difficile -bakteerin aiheuttaman ripulin, oire.


Jos sinulla ilmenee maksan toimintahäiriön oireita, kuten ruokahaluttomuutta, ihon tai silmänvalkuaisten kellertämistä, virtsan tummuutta, vatsan kutinaa tai arkuutta, lopeta Clarithromycin Krka -valmisteen ottaminen ja ota heti yhteys lääkäriin.


Jos sinulla on munuaisvaivoja, keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät Clarithromycin Krka - valmistetta.


Clarithromycin Krka -valmisteen pitkäaikainen käyttö voi johtaa sille vastustuskykyisten bakteerien ja sienten aiheuttamaan tulehdukseen.


Lapset ja nuoret

Clarithromycin Krka kalvopäällysteiset tabletit eivät sovi alle 12-vuotiaiden lasten hoitoon.


Muut lääkevalmisteet ja Clarithromycin Krka

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä.

Tämä on erityisen tärkeää, jos käytät seuraavia lääkkeitä:


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko (-koot)

250 mg: soikea, kaksoiskupera, hieman kellanruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka pituus on

15−15,2 mm ja leveys 8 mm.

500 mg: soikea, kaksoiskupera, hieman kellanruskea kalvopäällysteinen tabletti, jonka pituus on

19,5−19,8 mm ja leveys 10 mm.


Clarithromycin Krka 250 mg on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 10, 12, 14, 16, 20 kalvopäällysteistä tablettia.

Clarithromycin Krka 500 mg on saatavana läpipainopakkauksissa, joissa on 7, 10, 14, 16, 20, 21 kalvopäällysteistä tablettia.


Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.


Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia


Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Suomessa

KRKA Finland Oy, Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo, Suomi


Myyntiluvanhaltijan paikallinen edustaja Ruotsissa

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Tukholma, Ruotsi


Valmistaja

Krka, d.d. Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Saksa


Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 2.6.2021