Kotisivun Kotisivun
Cleveland Clinic

Fingolimod Avansor
fingolimod

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fingolimod Avansor 0,5 mg kovat kapselit


fingolimodi

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärke itä tie toja.


Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

 1. Mitä Fingolimod Avansor on ja mihin sitä käytetään

 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fingolimod Avansoria

 3. Miten Fingolimod Avansoria otetaan

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

 5. Fingolimod Avansorin säilyttäminen

 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa


 1. Mitä Fingolimod Avansor on ja mihin sitä käyte tään Mitä Fingolimod Avansor on

  Fingolimod Avansorin vaikuttava aine on fingolimodi.

  Mihin Fingolimod Avansoria käyte tään

  Fingolimod Avansor on tarkoitettu aikuisille ja lapsille ja nuorille (vähintään 10-vuotiaille) aaltomaisen (relapsoivan-remittoivan) multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon, erityisesti:

  • Potilaille, joilla toinen MS-hoito ei ole antanut haluttua vastetta. tai

  • Potilaille, joilla on nopeasti etenevä vaikea MS.


  Fingolimod Avansor ei paranna MS-tautia, mutta se auttaa vähentämään pahenemisvaiheita ja hidastaa MS- taudin aiheuttamien fyysisten toimintahäiriöiden kehittymistä.

  Fingolimodi, jota Fingolimod Avansor sisältää, voidaan joskus käyttää myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy neuvoa lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai muulta terveydenhuollon ammattilaiselta tarvittaessa ja noudata aina heiltä saamiasi ohjeita.

  Mikä on multippe liskleroosi

  MS on krooninen sairaus, joka vaikuttaa keskushermostoon eli aivoihin ja selkäytimeen. MS-taudissa tulehdus tuhoaa keskushermoston hermosyitä suojaavan vaipan (myeliinituppi) ja estää hermoja toimimasta normaalisti. Tätä ilmiötä kutsutaan myeliinikadoksi.

  Toistuvat hermoston oirejaksot (pahenemisvaiheet, relapsit), jotka ovat merkki keskushermoston tulehduksista, ovat tyypillisiä relapsoivalle-remittoivalle MS-taudille. Oireet vaihtelevat, mutta tyypillisiä oireita ovat kävelyvaikeudet, puutuminen, näköhäiriöt tai tasapainohäiriöt. Pahenemisvaiheen oireet saattavat hävitä kokonaan, kun pahenemisvaihe päättyy, mutta jotkut oireet saattavat jäädä pysyviksi.

  Mite n Fingolimod Avansor vaikuttaa

  Fingolimod Avansor auttaa elimistöä suojautumaan immuunijärjestelmän hyökkäyksiltä keskushermostossa vähentämällä tiettyjen valkosolujen (lymfosyyttien) kykyä liikkua vapaasti elimistössä ja estämällä niitä pääsemästä aivoihin ja selkäytimeen. Tämä rajoittaa MS-taudista aiheutuvia hermovaurioita. Fingolimod Avansor myös hillitsee joitakin elimistön immuunireaktioita.


 2. Mitä sinun on tie de ttävä, ennen kuin otat Fingolimod Avansoria Älä ota Fingolimod Avansoria

  • jos sinulla on alentunut immuunivaste (immuunivajausoireyhtymästä, sairaudesta tai immuunivastetta vähentävästä lääkityksestä johtuen)

  • jos sinulla on vakava aktiivinen infektio tai aktiivinen krooninen infektio, kuten hepatiitti tai tuberkuloosi

  • jos sinulla on aktiivinen syöpä

  • jos sinulla on vakava maksasairaus

  • jos sinulla on ollut edeltävien 6 kuukauden aikana sydänkohtaus, rasitusrintakipua, aivohalvaus tai aivohalvauksen ensioireita tai tietyntyyppinen sydämen vajaatoiminta

  • jos sinulla on tietyntyyppistä epäsäännöllistä tai poikkeavaa sydämen sykettä (arytmia), tai EKG- tutkimuksessa todettavaa QT-ajan pitenemistä ennen Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista

  • jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt rytmihäiriölääkettä kuten kinidiiniä, disopyramidia, amiodaronia tai sotalolia

  • jos olet raskaana tai olet nainen, joka voi tulla raskaaksi mutta et käytä tehokasta ehkäisyä

  • jos olet allerginen fingolimodille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6).

   Jos jokin näistä koskee sinua, älä ota Fingolimod Avansoria ja ota yhteys lääkäriisi.

   Varoitukse t ja varotoime t

   Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Fingolimod Avansoria:

   • jos sinulla on vaikeita hengitysvaikeuksia nukkuessasi (vaikea uniapnea)

   • jos sinulla on kerrottu olevan poikkeava sydänfilmi

   • jos sinulla on sydämen hidaslyöntisyyden oireita (esim. huimausta, pahoinvointia tai sydämentykytystä)

   • jos käytät tai olet äskettäin käyttänyt sydämensykettä hidastavia lääkkeitä (kuten beetasalpaajia,

    verapamiilia, diltiatseemia tai ivabradiinia, digoksiinia, antikoliiniesteraasien tyyppisiä lääkkeitä tai pilokarpiinia)

   • jos sinulla on aiemmin ilmennyt äkillistä tajunnan menetystä tai pyörtyilyä (synkopeekohtauksia)

   • jos suunnittelet rokotuksen ottamista

   • jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa

   • jos sinulla on tai on ollut näköhäiriöitä tai muita turvotuksen oireita tarkan näön alueella (makulassa) silmän takaosassa (tila, jota kutsutaan makulaariseksi turvotukseksi, ks. jäljempänä), silmän tulehdus tai infektio (uveiitti), tai sinulla on diabetes (joka voi aiheuttaa silmävaivoja)

   • jos sinulla on maksavaivoja

   • jos sinulla on kohonnut verenpaine, jota ei saada hoitotasapainoon lääkityksellä

   • jos sinulla on vakava keuhkosairaus tai tupakkayskä.

   Jos jokin näistä koskee sinua, ota yhteys lääkäriisi ennen kuin otat Fingolimod Avansoria.

   Hidas sydämensyke (bradykardia) ja epäsäännöllinen sydämensyke

   Fingolimod Avansor aiheuttaa sydämensykkeen hidastumista hoidon alussa tai ensimmäisen 0,5 mg annoksen jälkeen siirryttäessä 0,25 mg vuorokausiannoksesta 0,5 mg vuorokausiannokseen. Sen vuoksi saatat tuntea huimausta tai väsymystä, saatat tiedostaa sydämensykkeesi tai verenpaineesi voi alentua. Kerro lääkärillesi, jos nämä vaikutukset ovat voimakkaita, koska saatat tarvita välitöntä hoitoa. Fingolimod Avansor voi aiheuttaa myös epäsäännöllistä sydämensykettä erityisesti ensimmäisen annoksen jälkeen.

   Epäsäännöllinen sydämensyke palautuu yleensä normaaliksi alle vuorokaudessa. Hidas sydämensyke palautuu normaaliksi yleensä kuukauden kuluessa.

   Ensimmäisen Fingolimod Avansor-annoksen jälkeen tai ensimmäisen 0,5 mg annoksen jälkeen 0,25 mg vuorokausiannoksesta siirtymisen yhteydessä lääkärisi pyytää sinua jäämään vastaanotolle vähintään 6 tunnin ajaksi seurantaan, jonka aikana sydämensyke ja verenpaine mitataan kerran tunnissa ja jotta tarvittaviin hoito- ja tutkimustoimenpiteisiin voidaan ryhtyä, jos hoidon alussa esiintyviä sivuvaikutuksia ilmenee. Sinulta otetaan sydänfilmi ennen ensimmäistä Fingolimod Avansor-annosta ja 6 tunnin seurannan jälkeen. Lääkäri voi monitoroida sydänfilmiä reaaliaikaisesti tänä aikana. Jos 6 tunnin jälkeen sydämensykkeesi on erittäin hidas tai hidastumassa tai sydänfilmissä näkyy poikkeavuuksia, seurantaa saatetaan pidentää (vähintään kahdella tunnilla ja mahdollisesti yön yli) siihen asti, kunnes tilasi on korjaantunut. Sama saattaa myös päteä, jos aloitat Fingolimod Avansorin uudestaan hoidon keskeytyksen jälkeen riippuen sekä tauon pituudesta että siitä, kuinka kauan olit käyttänyt Fingolimod Avansoria ennen hoidon keskeytymistä.

   Jos sinulla on, tai sinulla on riski saada epäsäännöllinen tai poikkeava sydämensyke, jos sydänfilmissäsi näkyy poikkeavuuksia tai jos sinulla on sydänsairaus tai sydämen vajaatoiminta, Fingolimod Avansor ei ehkä sovi sinulle.

   Jos sinulla on aiemmin ilmennyt äkillinen tajunnanmenetys tai hidastunut sydämensyke, Fingolimod Avansor ei ehkä sovi sinulle. Kardiologi (sydänlääkäri) tutkii sinut ja neuvoo sinua Fingolimod Avansor- hoidon aloituksesta, mukaan lukien yön yli kestävästä monitoroinnista.

   Jos käytät lääkkeitä, jotka voivat hidastaa sydämensykettäsi, Fingolimod Avansor ei ehkä sovi sinulle. Kardiologin on tutkittava sinut ja määritettävä voidaanko lääkkeesi vaihtaa sellaiseen lääkkeeseen, joka ei hidasta sydämensykettä, voidaksesi aloittaa Fingolimod Avansor-hoidon. Jos vaihto ei ole mahdollinen, kardiologi neuvoo sinua Fingolimod Avansor-hoidon aloituksesta, mukaan lukien yön yli kestävästä monitoroinnista.

   Jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa

   Jos sinulla ei koskaan ole ollut vesirokkoa, lääkäri tarkistaa vastustuskykysi vesirokkoa aiheuttavalle virukselle (varicella zoster -virus). Jos sinulla ei ole suojaa virusta vastaan, sinut täytyy ehkä rokottaa ennen kuin voit aloittaa Fingolimod Avansor-hoidon. Siinä tapauksessa lääkäri siirtää Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista, kunnes rokotusohjelman viimeisen annoksen antamisesta on kulunut yksi kuukausi.

   Infektiot

   Fingolimod Avansor vähentää valkosolujen määrää veressäsi (erityisesti lymfosyyttejä). Valkosolut torjuvat infektioita. Kun käytät Fingolimod Avansoria (ja kahden kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen), voit saada infektioita tavanomaista herkemmin. Jos sinulla on jo jokin infektio, se voi pahentua. Infektiot voivat olla vakavia ja henkeä uhkaavia. Jos arvelet, että sinulla on infektio, sinulla on kuumetta, tunnet olosi flunssaiseksi, sinulla on vyöruusua tai sinulla on päänsärkyä, johon liittyy niskajäykkyyttä, valoherkkyyttä, pahoinvointia, ihottumaa ja/tai sekavuutta tai kohtauksia (nämä voivat olla oireita aivokalvotulehduksesta ja/tai aivotulehduksesta, joka voi johtua sieni-infektiosta tai herpesvirusinfektiosta), ota välittömästi yhteys lääkäriisi, koska kyseessä voi olla vakava ja henkeä uhkaava sairaus. Jos epäilet, että MS-tautisi on pahenemassa (jos sinulle ilmaantuu esimerkiksi heikkouden tunnetta tai näköön liittyviä muutoksia) tai jos huomaat uusia oireita, keskustele asiasta heti lääkärisi kanssa, sillä nämä oireet voivat olla merkkejä infektion aiheuttamasta harvinaisesta aivosairaudesta, jota kutsutaan progressiiviseksi multifokaaliseksi leukoenkefalopatiaksi (PML). PML on vakava tila, joka saattaa johtaa vaikeaan vammautumiseen tai kuolemaan. Lääkäri harkitsee magneettikuvauksen (MRI) tarpeellisuuden tilanteen arvioimiseksi ja tekee päätöksen, jos sinun pitää lopettaa Fingolimod Avansor-hoito.

   Fingolimod Avansor-valmistetta käyttäneillä on ilmoitettu papilloomavirusinfektioita (HPV), mukaan lukien papillooma, dysplasia, syylät ja HPV-infektioon liittyvä syöpä. Lääkäri saattaa suositella HPVrokotetta ennen hoidon aloittamista. Jos olet nainen, lääkäri saattaa myös suositella HPV-testausta.

   Makulaturvotus

   Jos sinulla on tai on ollut näköhäiriöitä tai muita turvotuksen merkkejä tarkan näön alueella (makulassa) silmän takaosassa, tulehdus tai infektio silmässä (uveiitti) tai diabetes, lääkärisi saattaa määrätä sinut silmätutkimukseen ennen kuin aloitat Fingolimod Avansor-hoidon.

   Lääkärisi saattaa määrätä sinut silmätutkimukseen 3–4 kuukautta Fingolimod Avansor-hoidon aloittamisen jälkeen.

   Makula on pieni alue verkkokalvolla silmän takaosassa, joka auttaa näkemään muotoja, värejä ja yksityiskohtia selvästi ja terävästi. Fingolimod Avansor voi aiheuttaa turvotusta makulassa eli tilan, jota kutsutaan makulaturvotukseksi. Turvotusta esiintyy yleensä Fingolimod Avansor-hoidon neljän ensimmäisen kuukauden aikana.

   Makulaturvotuksen kehittymisen todennäköisyys on suurempi, jos sinulla on diabetes tai sinulla on ollut uveiitiksi kutsuttu silmätulehdus. Tällöin lääkärisi määrää sinut säännöllisiin silmätutkimuksiin makulaturvotuksen havaitsemiseksi.

   Kerro lääkärillesi ennen Fingolimod Avansor-hoidon jatkamista, jos sinulla on ollut makulaturvotusta.

   Makulaturvotus voi aiheuttaa joitakin samoja näköoireita kuin MS-taudin pahenemisvaihe (näköhermon tulehdus). Alkuvaiheessa tila saattaa olla oireeton. Muista kertoa lääkärillesi kaikista näkömuutoksista. Lääkärisi saattaa määrätä sinut silmätutkimukseen erityisesti, jos

   • tarkan näön alueesi hämärtyy tai siinä näkyy varjoja

   • sinulle syntyy sokea piste tarkan näön alueelle

   • sinulla on vaikeuksia nähdä värejä tai pieniä yksityiskohtia.


   Maksan toimintakokeet

   Jos sinulla on vakavia maksavaivoja, et saa käyttää Fingolimod Avansoria. Fingolimod Avansor voi vaikuttaa maksan toimintaan. Et luultavasti huomaa mitään oireita, mutta jos sinulla esiintyy ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuutta, poikkeavan tummaa virtsaa (ruskean väristä), kipua vatsa-alueen (mahan) oikealla puolella, väsymystä, heikompi ruokahalu kuin normaalisti tai selittämätöntä pahoinvointia ja oksentelua ota välittömästi yhte ys lääkäriisi.

   Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä oireista aloitettuasi Fingolimod Avansor-hoidon, ota välittömästi yhte ys lääkäriisi.

   Ennen hoitoa, hoidon aikana ja hoidon jälkeen,lääkäri määrää sinulle maksan toimintaa mittaavia verikokeita. Jos verikokeiden tulokset viittaavat maksan toimintahäiriöön, on mahdollista, että joudut keskeyttämään Fingolimod Avansor-hoidon.

   Kohonnut verenpaine

   Koska Fingolimod Avansor aiheuttaa lievän verenpaineen kohoamisen, lääkäri saattaa haluta tarkistaa verenpaineesi säännöllisesti.

   Keuhkosairaudet

   Fingolimod Avansor vaikuttaa jonkin verran keuhkojen toimintaan. Haittavaikutusten todennäköisyys saattaa olla suurempi potilailla, joilla on vakava keuhkosairaus tai tupakkayskä.

   Verenkuva

   Fingolimod Avansor-hoidon odotetaan vähentävän valkosolujen määrää veressäsi. Määrä palautuu yleensä normaaliksi kahden kuukauden kuluessa hoidon lopettamisesta. Jos sinulle tehdään verikokeita, kerro lääkärille, että käytät Fingolimod Avansoria. Muutoin lääkäri ei välttämättä ymmärrä tuloksia. Tiettyjä verikokeita varten lääkäri voi joutua ottamaan sinusta normaalia enemmän verta.

   Ennen kuin aloitat Fingolimod Avansor-hoidon, lääkärisi varmistaa, että veresi valkosolutaso on riittävä ja saattaa toistaa verikokeet säännöllisesti. Jos veren valkosolutaso on liian alhainen, on mahdollista, että joudut keskeyttämään Fingolimod Avansor-hoidon.

   Posteriorinen reversiibeli enkefalopatiaoireyhtymä (PRES)

   Fingolimod Avansor-hoitoa saaneilla MS-potilailla on ilmoitettu harvoin posteriorista reversiibeliä enkefalopatiaoireyhtymää (PRES). Oireita voivat olla äkillisesti alkava vaikea päänsärky, sekavuus, kouristuskohtaukset ja näön muutokset. Kerro heti lääkärille, jos sinulla on mitä tahansa näistä oireista Fingolimod Avansor-hoidon aikana, sillä kyseessä voi olla vakava sairaus.

   Syöpä

   Ihosyöpiä on raportoitu Fingolimod Avansor-valmisteella hoidetuilla MS-potilailla. Keskustele heti lääkärisi kanssa, jos huomaat ihokyhmyjä (esim. kiiltäviä helmimäisiä kyhmyjä), läiskiä tai avohaavoja, jotka eivät parannu viikkojen kuluessa. Ihosyövän oireena voi olla ihokudoksen poikkeava kasvu tai ihomuutokset (esim. poikkeavat luomet), joiden väri, muoto tai koko muuttuu ajan mittaan. Ennen kuin aloitat Fingolimod Avansorin käytön, vaaditaan ihon tutkimista ihokyhmyjen varalta. Lääkärisi tutkii ihosi säännöllisesti myös Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Jos sinulle tulee iho-ongelmia, lääkärisi saattaa lähettää sinut ihotautilääkärille, joka tarkastuksen jälkeen saattaa päättää, että sinut on tärkeää tarkastaa säännöllisesti.

   Yksi imukudosjärjestelmän syöpätyyppi (lymfooma), on raportoitu Fingolimod Avansor-valmisteella hoidetuilla MS-potilailla.

   Aurinkoaltistus ja suojautuminen auringonvalolta

   Fingolimodi heikentää immuunijärjestelmän toimintaa. Tämä suurentaa tiettyjen syöpien ja etenkin ihosyöpien riskiä. Vähennä altistumistasi auringonvalolle ja UV-säteilylle seuraavasti:

   • Suojaa iho asianmukaisesti vaatteilla.

   • Levitä iholle säännöllisesti aurinkovoidetta, jonka UV-suojakerroin on suuri.


   MS-taudin pahenemisvaiheeseen liittyvät poikkeavat aivomuutokset

   MS-taudin pahenemisvaiheeseen liittyviä poikkeuksellisen suuria aivomuutoksia on ilmoitettu harvinaisina tapauksina Fingolimod Avansor-hoitoa saavilla potilailla. Jos pahenemisvaihe on vaikea, lääkäri harkitsee tilan arvioimista magneettikuvauksella ja päättää, onko Fingolimod Avansor-hoito lopetettava.

   Vaihto muista hoidoista Fingolimod Avansoriin

   Lääkärisi voi vaihtaa lääkityksesi suoraan beetainterferonista, glatirameeriasetaatista tai dimetyylifumaraatista Fingolimod Avansoriin, jos aikaisempi hoitosi ei ole aiheuttanut mitään poikkeavuuksia. Sulkeakseen pois tällaiset poikkeavuudet lääkärisi saattaa joutua tekemään verikokeita. Natalitsumabihoidon jälkeen sinun on mahdollisesti odotettava 2–3 kuukautta ennen Fingolimod Avansorin aloittamista. Jos lääkityksesi vaihdetaan teriflunomidista, lääkärisi saattaa ohjeistaa sinua odottamaan tietyn ajan tai käyttämään nopeutetusti lääkettä elimistöstä poistavaa menetelmää ennen lääkityksen vaihtoa. Jos olet saanut alemtutsumabihoitoa, tarvitaan perusteellinen lääkärin suorittama arviointi ja keskustelu lääkärisi kanssa ennen kuin voidaan päättää, onko Fingolimod Avansor sinulle sopiva lääke.

   Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi

   Jos Fingolimod Avansoria käytetään raskauden aikana, se voi aiheuttaa haittaa sikiölle. Ennen Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista lääkäri kertoo sinulle riskistä ja pyytää sinua tekemään raskaustestin sen varmistamiseksi, ettet ole raskaana. Lääkäri antaa sinulle kortin, jossa selitetään, miksi et saa tulla raskaaksi Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Kortissa kerrotaan myös, mitä sinun on tehtävä, ettet tule raskaaksi Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vielä 2 kk ajan hoidon lopettamisen jälkeen (ks. kohta ”Raskaus ja imetys”).

   MS-taudin paheneminen Fingolimod Avansor-hoidon lopettamisen jälkeen

   Älä lopeta Fingolimod Avansor-valmisteen käyttöä äläkä muuta annosta keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

   Kerro heti lääkärille, jos sinusta vaikuttaa, että MS-tautisi pahenee Fingolimod Avansor-hoidon lopettamisen jälkeen. Tilanne voi olla vakava (ks. ”Jos lopetat Fingolimod Avansorin käytön” kohdassa 3 sekä kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”).

   Iäkkäät potilaat

   Fingolimod Avansorin käytöstä yli 65-vuotiaille iäkkäille potilaille on rajallisesti tietoa. Jos sinulla on kysymyksiä ennen Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista, keskustele lääkärin kanssa.

   Lapset ja nuoret

   Fingolimod Avansoria ei ole tarkoitettu käytettäväksi alle 10-vuotiaille lapsille, koska sen käyttöä ei ole tutkittu tämän ikäryhmän MS-potilailla.

   Edellä mainitut varoitukset ja varotoimet koskevat myös lapsia ja nuoria. Seuraavat tiedot ovat erityisen tärkeitä lapsille ja nuorille ja heidän hoitajilleen:

   • Ennen Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista lääkäri tarkistaa rokotustilanteesi. Jos et ole saanut tiettyjä rokotteita, rokotus voi olla välttämätöntä ennen kuin Fingolimod Avansor-hoito voidaan aloittaa.

   • Kun otat Fingolimod Avansoria ensimmäisen kerran tai kun siirryt 0,25 mg vuorokausiannoksesta 0,5 mg vuorokausiannokseen, lääkäri seuraa sydämesi sykettä (ks. ”Hidas sydämensyke [bradykardia] ja epäsäännöllinen sydämensyke” edellä).

   • Jos sinulle ilmaantuu kouristuskohtauksia ennen Fingolimod Avansor-hoidon aloittamista tai hoidon aikana, kerro asiasta lääkärille.

   • Jos sinulla on masennusta tai ahdistuneisuutta tai jos niitä ilmaantuu Fingolimod Avansor-hoidon aikana, kerro asiasta lääkärille. Tarkempi seuranta saattaa olla tarpeen.


    Muut lääkevalmisteet ja Fingolimod Avansor

    Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkkeitä. Kerro lääkärillesi, jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä.

   • Immuunijärjestelmän toimintaa estävät tai muuttavat lääkkeet, mukaan lukien muut MStaudin hoitoon käytettävät lääkkeet, kuten beetainterferoni, glatirameeriasetaatti, natalitsumabi, mitoksantroni, teriflunomidi, dimetyylifumaraatti tai alemtutsumabi. Et saa käyttää Fingolimod Avansor-valmistetta samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa, koska se saattaa voimistaa immuunijärjestelmään kohdistuvaa vaikutusta (ks. myös kohta ”Älä ota Fingolimod Avansoria”).

   • Kortikosteroidit, koska lääkevaikutus immuunijärjestelmään voi korostua.

   • Rokotteet. Jos tarvitset rokotetta, kysy ensin neuvoa lääkäriltä. Sinulle ei saa antaa tietyntyyppisiä rokotteita (elävät heikennetyt rokotteet) Fingolimod Avansor-hoidon aikana ja 2 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen, koska tällaiset rokotteet voivat laukaista infektion, jota niiden on tarkoitus ehkäistä. Tänä aikana annetut muut rokotteet eivät välttämättä ole yhtä tehokkaita kuin yleensä.

   • Sydämensykettä hidastavat lääkkeet (esim. beetasalpaajat, kuten atenololi). Fingolimod Avansorin käyttö samanaikaisesti näiden lääkkeiden kanssa saattaa voimistaa sydämensykkeeseen kohdistuvaa vaikutusta ensimmäisinä hoitopäivinä.

   • Epäsäännölliseen sydämensykkeeseen käytettävät lääkkeet (kuten kinidiini, disopyramidi, amiodaroni tai sotaloli). Et saa käyttää Fingolimod Avansoria, jos käytät näitä lääkkeitä, koska Fingolimod Avansor saattaisi voimistaa vaikutusta epäsäännölliseen sydämensykkeeseen (ks. myös ”Älä ota Fingolimod Avansoria”).

   • Muut lääkkeet:

    • proteaasinestäjät, infektiolääkkeet, kuten ketokonatsoli, atsoli-sienilääkkeet, klaritromysiini tai telitromysiini

    • karbamatsepiini, rifampisiini, fenobarbitaali, fenytoiini, efavirentsi tai mäkikuisma (mahdollinen riski Fingolimod Avansorin tehon heikentymiseen).

   Raskaus ja ime tys

   Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

   Raskaus

   Älä käytä Fingolimod Avansoria raskauden aikana, jos yrität tulla raskaaksi tai jos voit tulla raskaaksi mutta et käytä tehokasta ehkäisyä. Jos Fingolimod Avansoria käytetään raskauden aikana, se voi aiheuttaa haittaa sikiölle. Fingolimod Avansor-valmisteelle raskauden aikana altistuneilla vauvoilla on havaittu noin 2 kertaa enemmän synnynnäisiä epämuodostumia kuin koko väestössä (jossa synnynnäisten epämuodostumien prosenttimäärä on noin 2–3 %). Useimmin ilmoitettuja epämuodostumia olivat sydämen, munuaisten sekä tuki- ja liikuntaelimistön epämuodostumat.

   Tästä syystä, jos olet nainen ja voit tulla raskaaksi:

   • ennen kuin aloitat Fingolimod Avansor-hoidon, lääkärisi kertoo sinulle sikiöön kohdistuvasta riskistä ja pyytää sinua tekemään raskaustestin varmistaakseen, ettet ole raskaana.

    ja

   • sinun on käytettävä tehokasta ehkäisyä Fingolimod Avansor-hoidon aikana ja vielä 2 kuukauden ajan hoidon päättymisen jälkeen, ettet tule raskaaksi. Keskustele lääkärisi kanssa luotettavista ehkäisymenetelmistä.


   Lääkäri antaa sinulle kortin, jossa selitetään, miksi et saa tulla raskaaksi Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Ota välittömästi yhteys lääkäriisi, jos tulet raskaaksi Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Lääkäri lopettaa

   hoidon (ks. ”Jos lopetat Fingolimod Avansorin käytön” kohdassa 3 sekä kohta 4, ”Mahdolliset haittavaikutukset”). Raskauden aikana toteutetaan erityisseurantaa.

   Imetys

   Älä imetä Fingolimod Avansor-hoidon aikana. Fingolimod Avansor erittyy rintamaitoon ja voi aiheuttaa vakavia haittoja lapsellesi.

   Ajaminen ja koneiden käyttö

   Lääkärisi kertoo sinulle, vaikuttaako sairautesi kykyysi ajaa ajoneuvoa, myös polkupyörää, ja käyttää koneita turvallisesti. Fingolimod Avansorin ei odoteta vaikuttavan kykyysi ajaa autoa tai käyttää koneita.

   Hoidon alussa joudut kuitenkin jäämään lääkärin vastaanotolle 6 tunnin ajaksi ensimmäisen Fingolimod Avansor-annoksen ottamisen jälkeen. Kykysi ajaa autoa tai käyttää koneita tänä aikana ja mahdollisesti tämän jälkeenkin saattaa olla heikentynyt.

   On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.


 3. Mite n Fingolimod Avansoria otetaan

  Fingolimod Avansor-hoitoa valvoo multippeliskleroosin hoitoon perehtynyt lääkäri.

  Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet epävarma. Suositeltu annos on:

  Aikuiset:

  Annos on yksi 0,5 mg kapseli vuorokaudessa.

  Lapset ja nuoret (vähintään 10-vuotiaat): Annos riippuu painosta:

  • Lapset ja nuoret, joiden paino on enintään 40 kg: yksi 0,25 mg kapseli vuorokaudessa. Muita fingolimodivalmisteita joissa on pienempi vahvuus (0,25 mg kapseli) on saatavilla.

  • Lapset ja nuoret, joiden paino on yli 40 kg: yksi 0,5 mg kapseli vuorokaudessa.

  Jos lapsen tai nuoren hoito aloitetaan yhdellä 0,25 mg kapselilla vuorokaudessa ja paino vakiintuu myöhemmin yli 40 kg:aan, lääkäri ohjeistaa siirtymään yhden 0,5 mg kapselin ottoon vuorokaudessa. Tässä tapauksessa on suositeltavaa toistaa ensimmäisen annoksen seurantajakso.

  Älä ylitä suositeltua annosta.

  Fingolimod Avansor otetaan suun kautta.

  Ota Fingolimod Avansor kerran vuorokaudessa vesilasillisen kera. Fingolimod Avansor-kapselit on aina nieltävä ehjänä, eikä niitä saa avata. Fingolimod Avansor voidaan ottaa joko ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

  Kun otat Fingolimod Avansor-annoksen samaan aikaan joka päivä, sinun on helppo muistaa, milloin on lääkkeen ottamisen aika.

  Jos sinulla on kysymyksiä Fingolimod Avansor-hoidon kestosta, kysy neuvoa lääkäriltäsi tai apteekista.

  Jos otat e nemmän Fingolimod Avansoria kuin sinun pitäisi

  Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh. 0800 147 111 tai 09 471 977 Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.


  Jos unohdat ottaa Fingolimod Avansoria

  Jos olet käyttänyt Fingolimod Avansoria vähemmän kuin yhden kuukauden ajan ja unohdat ottaa yhden päiväannoksen, ota yhteys lääkäriin ennen seuraavan annoksen ottamista. Lääkärisi voi päättää seurata tilaasi seuraavan annoksen oton aikana.

  Jos olet käyttänyt Fingolimod Avansoria vähintään yhden kuukauden ajan ja olet unohtanut ottaa lääkkeesi yli kahden viikon ajan, ota yhteys lääkäriin ennen seuraavan annoksen ottamista. Lääkärisi saattaa päättää sinun ottamisestasi seurantaan seuraavan annoksen oton yhteydessä. Jos olet kuitenkin unohtanut lääkkeen ottamisen lyhyemmäksi kuin kahden viikon ajaksi, voit ottaa seuraavan annoksen normaalisti.

  Älä koskaan ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen.

  Jos lopetat Fingolimod Avansorin käytön

  Älä lopeta Fingolimod Avansorin käyttöä tai muuta annosta keskustelematta asiasta ensin lääkärisi kanssa.

  Fingolimod Avansor säilyy elimistössäsi kahden kuukauden ajan sen jälkeen, kun olet lopettanut sen käytön. Tänä aikana myös valkosolumäärä (lymfosyyttimäärä) voi pysyä alhaisena ja sinulla voi edelleen ilmetä tässä pakkausselosteessa kuvattuja haittavaikutuksia. Fingolimod Avansor-hoidon lopettamisen jälkeen, saatat joutua odottamaan 6–8 viikkoa ennen uuden MS-hoidon aloittamista.

  Jos aloitat Fingolimod Avansorin käytön uudelleen yli kahden viikon tauon jälkeen, sinulla voi ilmetä samanlainen vaikutus sydämensykkeeseen kuin todetaan yleensä hoitoa aloitettaessa ja uudelleen aloituksen yhteydessä sinun tulee olla lääkärin vastaanotolla seurannassa. Jos olet keskeyttänyt hoidon yli 2 viikoksi, älä aloita Fingolimod Avansoria uudelleen keskustelematta ensin lääkärin kanssa.

  Fingolimod Avansor-hoidon lopettamisen jälkeen lääkärisi päättää mahdollisen seurannan tarpeesta ja toteutuksesta. Kerro heti lääkärille, jos sinusta vaikuttaa, että MS-tautisi pahenee Fingolimod Avansor- hoidon lopettamisen jälkeen. Tilanne voi olla vakava.

  Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

 4. Mahdolliset haittavaikutukset

  Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Jotkut haittavaikutukset voivat olla tai voivat muuttua vakaviksi.

  Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

  • yskä, johon liittyy limaisuutta, epämiellyttävää tunnetta rinnassa, kuume (keuhkosairauksien oireita)

  • herpesvirusinfektio (herpes zoster eli vyöruusu), jonka oireita voivat olla rakkulat, kirvely, kutina tai kipu iholla, tyypillisesti ylävartalolla tai kasvoissa. Muita oireita voivat olla kuume ja heikotus infektion alkuvaiheessa, jota seuraa puutuminen, kutina tai punaiset läiskät ja vaikea kipu.

  • hidas sydämensyke (bradykardia), epäsäännöllinen sydämensyke

  • tyvisolusyöväksi kutsuttu ihosyöpätyyppi, joka usein esiintyy helmimäisinä kyhmyinä, vaikkakin se voi esiintyä myös muissa muodoissa.

  • masennus ja ahdistuneisuus ovat tunnetusti yleisempiä MS-potilailla, ja niitä on raportoitu myös fingolimodia käyttävillä pediatrisilla potilailla.

  • painon lasku.


   Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

  • keuhkokuume, jonka oireita voivat olla kuume, yskä, hengitysvaikeudet

  • makulaturvotus (verkkokalvolla keskeisen näön alueella silmän takaosassa ilmenevä turvotus), jonka oireita voivat olla varjot tai sokeat pisteet tarkan näön alueella, näön hämärtyminen, vaikeus erottaa värejä tai yksityiskohtia

  • verihiutaleniukkuus, joka lisää verenvuodon tai mustelmien riskiä

  • melanooma (ihosyöpätyyppi, joka saa yleensä alkunsa poikkeavasta luomesta). Melanooman yhteydessä luomen koko, muoto, korkeus tai väri voi muuttua ajan mittaan tai iholle voi kehittyä uusia luomia. Luomet saattavat olla kutiavia, ne voivat vuotaa verta tai haavautua.

  • kouristuskohtaukset (yleisempiä lapsilla ja nuorilla kuin aikuisilla).


   Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

  • tila, jota kutsutaan posterioriseksi reversiibeliksi enkefalopatiaoireyhtymäksi (PRES). Oireita voivat olla äkillisesti alkava, vaikea päänsärky, sekavuus, epileptiset kohtaukset ja/tai näköhäiriöt.

  • lymfooma (syöpätyyppi, joka vaikuttaa imuteihin)

  • okasolusyöpä: ihosyöpätyyppi, joka voi ilmetä kiinteänä punoittavana kyhmynä, rupeutuvana haavaumana tai uuden haavauman kehittymisenä aiempaan arpeen.


   Hyvin harvinainen (voi esiintyä harvemmalla kuin yhdellä 10 000:sta)

  • epänormaali sydämen sähköisen toiminnan rekisteröinti (T-aallon inversio)

  • ihmisen herpesvirus 8 -infektioon liittyvä kasvain (Kaposin sarkooma).


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin):

  • allergiset reaktiot mukaan lukien ihottuma tai kutiava nokkosrokko, huulten, kielen tai kasvojen turvotus, jotka ilmaantuvat todennäköisimmin Fingolimod Avansor-hoidon aloituspäivänä

  • maksasairauden merkkejä (maksanvajaatoiminta mukaanlukien), kuten ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuutta, pahoinvointia tai oksentelua, kipua vatsa-alueen (mahan) oikealla puolella, tummaa virtsaa (ruskean väristä), heikompi ruokahalu kuin normaalisti, väsymystä ja poikkeavia maksantoimintakokeita. Erittäin pienessä määrässä tapauksista, maksan vajaatoiminta voi johtaa maksansiirtoon.

  • harvinaisen aivoinfektion, progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML), riski. PML:n oireet voivat olla samankaltaisia kuin MS-taudin pahenemisoireet. Sinulle saattaa myös ilmaantua sellaisia oireita, joita et itse huomaa, kuten muutoksia mielialassasi tai käytöksessäsi, muistikatkoksia, puhe- ja kommunikaatiovaikeuksia. Lääkärisi voi pitää tarpeellisena näiden

   oireiden tarkempaa tutkimista PML:n poissulkemiseksi. Jos epäilet MS-tautisi pahentuneen, tai jos sinä tai läheisesi huomaatte uusia tai tavallisesta poikkeavia oireita, on erittäin tärkeää, että keskustelet asiasta lääkärisi kanssa mahdollisimman pian.

  • kryptokokki-infektiot (sieni-infektiotyyppi), mukaan lukien kryptokokkimeningiitti, jonka oireena on esimerkiksi päänsärky, johon liittyy niskajäykkyyttä, valoherkkyyttä, pahoinvointia ja/tai sekavuutta

  • merkelinsolukarsinooma (eräs ihosyöpätyyppi). Yksi merkelinsolukarsinooman mahdollinen oire on ihonvärinen tai sinipunertava, kivuton kyhmy, joka sijaitsee usein kasvoissa, päässä tai kaulan alueella. Merkelinsolukarsinooma voi myös ilmetä kiinteänä, kivuttomana kyhmynä tai massana.

   Pitkäkestoinen altistuminen auringonvalolle ja heikentynyt immuunijärjestelmä voivat altistaa merkelinsolukarsinoomalle.

  • kun Fingolimod Avansor-hoito on lopetettu, MS-taudin oireet voivat palata, ja ne voivat olla pahempia kuin ennen hoitoa tai hoidon aikana.

  • autoimmuuninen muoto anemiasta (punasolujen vähentynyt määrä), jossa punaiset verensolut tuhoutuvat (autoimmuunihemolyyttinen anemia).


   Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä, ota välittömästi yhte ys lääkäriisi.


   Muut haittavaikutukset

   Hyvin yleinen (voi esiintyä useammalla kuin 1 käyttäjällä 10:stä):

   • influenssaviruksen aiheuttama infektio, jonka oireita voivat olla väsymys, vilunväristykset, kurkkukipu, nivel- tai lihassärky, kuume

   • paineen tai kivun tunne poskissa ja otsalla (sivuontelotulehdus)

   • päänsärky

   • ripuli

   • selkäkipu

   • maksaentsyymiarvojen suureneminen verikokeissa

   • yskä.


    Yleinen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 10:stä):

   • silsa, ihon sieni-infektio (savipuoli)

   • huimaus

   • kova päänsärky, johon usein liittyy pahoinvointia, oksentelua ja valoherkkyyttä (migreeni)

   • alhainen valkosolutaso (lymfosyytit, leukosyytit)

   • heikotuksen tunne

   • kutiava, punoittava, kirvelevä ihottuma (ekseema)

   • kutina

   • veren rasva-arvojen (triglyseridiarvojen) suureneminen

   • hiusten lähtö

   • hengästyneisyys

   • masennus

   • näön hämärtyminen (ks. myös kohta, jossa kerrotaan makulaturvotuksesta kohdasta ”Jotkut haittavaikutukset voivat olla tai voivat muuttua vakaviksi”)

   • kohonnut verenpaine (Fingolimod Avansor voi aiheuttaa lievää verenpaineen kohoamista)

   • lihaskipu

   • nivelkipu.


    Melko harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 100:sta):

   • alhainen neutrofiilitaso (tietyt valkosolut) veressä

   • masentunut mieliala

   • pahoinvointi.

    Harvinainen (voi esiintyä enintään 1 käyttäjällä 1 000:sta):

   • imukudossyöpä (lymfooma).


   Tunte maton (koska saatavissa oleva tieto ei riitä yleisyyden arviointiin): Perifeerinen turvotus. Jos sinulla ilmenee mikä tahansa näistä haittavaikutuksista vakavana, ota yhteys lääkäriisi.

   Haittavaikutuksista ilmoittaminen

   Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

   www-sivusto: www.fimea.fi

   Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

   PL 55

   00034 FIMEA


 5. Fingolimod Avansorin säilyttämine n

  Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

  Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa ja läpipainopakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

  Säilytä alle 30 ⁰C.

  Säilytä alkuperäispakkauksessa. Herkkä kosteudelle.

  Älä käytä Fingolimod Avansoria, jos huomaat, että pakkaus on vahingoittunut tai näyttää siltä, että siihen on kajottu.


  Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.


 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tie toa Mitä Fingolimod Avansor sisältää

  • Vaikuttava aine on fingolimodi.

  • Yksi kapseli sisältää 0,5 mg fingolimodia (hydrokloridina).

  • Muut aineet ovat:

Kapselin täyte: kaliumsitraatti monohydraatti, piidioksidi, kolloidinen, vedetön, magnesium- stearaatti.

Kapselin runko: liivate, titaanidioksidi (E171)

Kapselin yläosa: liivate, titaanidioksidi (E171), keltainen rautaoksidi (E172).


Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot

Fingolimod Avansor 0,5 mg ovat kovia kapseleita (16 mm, koko 3), joissa on valkoinen runko-osa ja keltainen yläosa.

Fingolimod Avansor 0,5 mg kapseleita on saatavana 7, 28 tai 98 kapselin läpipainopakkauksissa ja yksittäispakattuina pakkauksissa, joissa on 7 x 1, 28 x 1, 98 x1 tai 100 x 1 kapselia.

Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä.

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija: Avansor Pharma Oy Tekniikantie 14

02150 Espoo


Valmistaja:

Synthon Hispania, S.L. c/ Castelló, 1

08830 Sant Boi de Llobregat Barcelona

Espanja


tai

Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen Alankomaat

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

20.9.2021